Šéf OSN v Davosu vyzval ke světové rudé revoluci

01.02.2011 19:02

U.N. Secretary General calls for economic revolution. Guardian 31.leden 2011

Článek v Guardianu informuje, že na každoroční ekonomické konferenci v Davosu vystoupil generální tajemník OSN Ban Ki-Moon s výzvou ke svržení kapitalismu na této planetě.

Současný ekonomický model tohoto světa (tj. kapitalismus) je prý ekologická sebevražda (environmental "global suicide pact"). Světoví vůdci prý musí přistoupit k inovaci ekonomiky, máme-li zachránit planetu.

"Potřebujeme revoluci", řekl účastníkům Světového ekonomického fóra. "Změna klimatu nám ukazuje, že starý ekonomický model je více než zastaralý."

"Dochází nám čas. Čas na řešení změny klimatu a zajištění trvale udržitelného ...růstu."

=====================

MARXŮV ODKAZ STÁLE ŽIVÝ

Podobně už před 150 lety varoval Karel Marx, že současný ekonomický model je sebevražda a co nevidět se zhroutí v poslední gigantické hospodářské krizi. Zahnívající kapitalistický režim se prý rozpadá a není trvale udržitelný (sustainable). Je prý nejvyšší čas jej nahradit modelem novým. To slýcháme už století a půl.

V environmentalismu stále žije marxistická představa, že kapitalista dosahuje svého zisku tím, že si přivlastňuje něco, co mu nepatří. Buď tím, že ničí přírodu a nemusí za to platit pokuty. Nebo tím, že vykořisťuje dělníka a neplatí mu, co si dělník zaslouží. Marxisté tedy vyzývají k internalizaci externalit, tj. aby kapitalista byl donucen zaplatit i to, co si doposud bral bez placení. Například aby platil uhlíkovou daň - pokuty za emise skleníkových plynů.

Poněkud jednostranný popis kapitalismu, ne?

Jaksi tu chybí upozornění, že kapitalismus ženou kupředu spíše inovace a nové myšlenky. Více nežli nějaké vykořisťování. Náskok před konkurencí si firmy získávají vymýšlením nových produktů. Za to vděčíme rozvoji vědy a techniky v uplynulých staletích.

Dnešní neo-marxisté špatně znají svého Marxe. On si revoluční úlohu kapitalismu uvědomoval. V Komunistickém manifestu (část I, Buržoové a proletáři) v roce 1848 píše:

"Buržoazie nemůže existovati, aniž stále vyvolává převraty ve výrobních nástrojích, aniž tedy revolucionuje výrobní vztahy, a tím i všechny společenské vztahy. První podmínkou existence všech dřívějších vládnoucích tříd bylo naproti tomu nezměněné zachování starého způsobu výroby. Buržoazní epocha se od všech ostatních epoch odlišuje neustálými převraty ve výrobě, ustavičnými otřesy všech společenských vztahů..."

Jinými slovy, zahubit kapitalismus, znamená zahubit vývoj a vrátit se zpět do stagnace, do bídy středověku. To chceme?

Kdyby v roce 1948 proběhla komunistická revoluce a kapitalismus byl zrušen, vznikly by počítače? Letěli bychom na Měsíc? Nebo by se vývoj zastavil?

Než někdo odsoudí stinné stránky kapitalismu, měl by se také nejprve zamyslet nad jednou věcí. Od vzniku kapitalismu životní úroveň lidí neuvěřitelně vzrostla jako nikdy předtím. Vadí vám to? Vy nechcete, aby se vaše děti měly lépe než vy?