Scientific American: Epidemie falešných tvrzení ve vědě

04.06.2011 21:27

John P. A. Ioannidis. An Epidemic of False Claims. Scientific American. 31 May 2011 

Situace, kterou známe z klimatologie, se zřejmě nevyhýbá ani jiným oborům. Článek ze Scientific American mj. píše:

 

"Tvrdá konkurence a střety zájmů vedou ke zkreslování mnoha lékařských závěrů... Nepodložená tvrzení o kladných účincích léků a bez důkazů nafouknuté výsledky v peer-review recenzované vědecké literatuře to je jev, který dosáhl v posledních letech epidemických rozměrů. Tento problém je prorostlý ekonomií, společenskými vědami ba i vědami přírodními, zejména je vážný v biomedicíně. Mnoho studií tvrdí, že určitý lék či léčba má pozitivní účinky a pak se ukáže, že to není pravda... 

Stačí se podívat na protiřečící si studie o beta karotenu, vitaminu E, hormonální léčbě, Vioxxu či Avandii. I tam kde účinek existuje, jeho skutečná velikost je často menší než se původně tvrdilo...

Problém začíná s rostoucími očekáváními, která veřejnost na vědu klade. I vědec je jen člověk a je v pokušení předstírat, že ví víc, než ve skutečnosti ví... Mnohý výzkum se dělá z jiných důvodů nežli kvůli hledání pravdy. Střety zájmů  jsou na každém kroku a ovlivňují výsledky...  

Nejlepší cestou, jak zajistit, že výsledky testů jsou ověřené, je... aby vědci zveřejnili kompletní výsledky a data ze svého výzkumu. Jinak jsou výsledky často publikovány selektivně, zdůrazní se jen ty nejvíce vzrušující a lidé stojící mimo často nemají přístup k datům, která by byla třeba k replikování výsledků...."

 

Komentář: 

Domnívám se, že zdrojem nákazy je klimatologie. Amazongate, Africagate, Sealevelgate, Hokejkový graf, Glaciergate, nepodožená tvrzení o vyhynutí poloviny planktonu, nepodložená tvrzení, že oteplování zhoršuje zemětřesení, nepodložená tvrzení o vztahu mezi hurikány a globálním oteplováním. Seznam nebere konce. Tak to funguje už celou generaci. A vědci, kteří se toho dopouštějí, jsou odměňováni bohatými granty, konferencemi, ba jsou jim zakládány celé ústavy. 

Klimatolog Stephen Schneider to jasně vysvětlil v roce 1989 v interview pro magazín Discover: „Abychom si získali pozornost veřejnosti, musíme líčit strašidelné scénáře, dělat zjednodušená a dramatická prohlášení a co nejméně zmiňovat, jak nejisté důkazy máme. Každý vědec si musí sám najít tu správnou rovnováhu mezi tím, co je pravdivé a co zabírá.“ 

Vědci z ostatních oborů jako je ekonomie či medicína vidí, že klimatologie jako obor prosperuje díky utajování dat, cherrypickingu a nafukování nepodložených tvrzení. A začínají tuto cestu k úspěchu napodobovat.

Nákaza se šíří. Pokud opustíme vědeckou metodu v jedné oblasti, ohrožena bude záhy celá věda.