Pan Metelka a jádro

09.07.2011 10:30

Je dobře vidět, že se alespoň na něčem shodneme. V níže uvedeném článku se český focal point IPCC a pracovník ČHMÚ L.Metelka ohrazuje proti článku Martina Komárka z Greenpeace a zastává se jaderné energetiky. Pokud nechceme krajinu pokrýt větrníky a slunečníky, bez jádra se neobejdeme.

L.Metelka. Chceme krajinu plnou větráků a oken v polích?

Cituji: "Při reálné účinnosti fotovoltaiky bychom tedy byli schopni vyrobit v průměru přes celý rok asi 50 W elektrické energie z 1 m2. To ovšem znamená, že na náhradu jednoho 1000 MW bloku Temelína je třeba asi 20 km2 fotovoltaických panelů. Tohle chceme?"

Pana Metelku za tento článek chválím. 

Jestliže však má takové názory, nechápu, proč se neohradí také proti nové zprávě IPCC o obnovitelných zdrojích. 

Proti anti-jadernému článku Martina Komárka z Greenpeace se LM ohradí. Ale když IPCC anti-jaderným scénářům Greenpeace poskytne prominentní propagaci, LM mlčí! Kritizovat IPCC si netroufne. Přitom nedávno vydaná zpráva IPCC o obnovitených zdrojích ignoruje reformní doporučení InterAcademyCouncil, znovu používá šedou literaturu od ekoaktivistů místo vědecké literatury a znovu je poznamenána střety zájmů (aktivista Greenpeace najat IPCC, aby posuzoval svou vlastní práci).

Viz článek "Greenpeace Karaoke: Tak vypadá reforma klimatického panelu OSN"

Tím, že LM k této zprávě IPCC mlčí, dává našim Greenpeace aktivistům možnost, aby se zaštiťovali autoritou IPCC a aby prosazovali přesně ty anti-jaderné názory, které pan Metelka odsuzuje.