Reakce dr. Metelky na článek "P.Metelka bojuje s alarmismem"

29.05.2010 01:55

(Dr. Metelka napsal článek speciálně pro náš portál, čehož si ceníme):

 

K článku pana Kremlíka „P.Metelka bojuje s alarmismem. Držíme palce“ (zde) bych měl jen několik připomínek:

1.      Nevím, proč pana Kremlíka tohle překvapilo. V minulosti už jsem publikoval několik článků, kritizujících alarmistický přístup, překrucování výsledků klimatologického výzkumu a podobně. Ať už to bylo na Neviditelném psu (např. zde, zde), nebo na mém blogu na Aktualne.cz (např. zde, zde). Nic nového.

2.      Mohu pana Kremlíka ujistit, že pokud nějaký alarmista napíše klimatologický nesmysl, budu reagovat. Pokud ovšem napíše klimatologický nesmysl klimaskeptik, budu rovněž reagovat. To proto, že dogmatický alarmismus, který předvedl pan Beránek, i dogmatický klimaskepticismus, který pro změnu občas předvádí pan Kremlík, mají jedno společné. Dogmatismus. A ten nemám rád v žádné podobě. Jako příklad klimaskeptického dogmatismu bych chtěl uvést něco z článku „CZECHGATE: Podle Klementina žádné oteplení od r. 1800“ (zde). Jde zejména o tvrzení „Tak například, roční průměrná teplota 1794 byla 11.50 °C a v roce 2005 jen 10.88 °C. Přitom si uvědomte, že Klementinum je uprostřed hlavního města, čili teploty roku 2005 jsou uměle zkreslené nahoru kvůli efektu městského tepelného ostrova. Ani tak tu ale není od roku 1800 žádné znatelné oteplení“. To není nic jiného než tendenčně zkonstruované statistické zvěrstvo. Už na klouzavých průměrech i polynomických aproximacích v grafu je to jasně vidět. Stejné překroucení skutečnosti, jaké provozují alarmisti, ale opačným směrem. Nebo přímo v článku, na který zde reaguji, pan Kremlík píše (a dokládá to grafem dat UAH), že „…od roku 98 se neoteplilo…“. Ovšem podle téhož grafu se od roku 1997 oteplilo a od roku 1999 rovněž. Prostě jen účelový výběr počátečního roku pro srovnání. Nic víc v tom není. Má to vzbudit dojem, že oteplování od roku 1998 jaksi skončilo. Ale je to pravda, když se od roku 1999 i podle jím uvedeného grafu zjevně oteplilo?

Nemám rád ani alarmistické, ani klimaskeptické dezinterpretace a mohu pana Kremlíka ujistit, že mi vadí obě úplně stejně.

 

L.Metelka