Průzkum Scientific American: 81% si myslí, že IPCC je zkorumpovaná organizace

07.11.2010 20:37

(hockeschtick, surveymonkey, ScientificAmerican) Scientific American je vědecký časopis, který v otázkách změn klimatu je proslulý alarmismem. Na svých webových stránkách nedávno provedl průzkum mezi svými čtenáři. Ukázalo se toto. Z 5190 respondentů si jich 81,3% myslí, že IPCC je „zkorumpovaná organizace se sklony ke stádnímu myšlení (groupthink) a s politickou agendou“ a 75% si myslí, že klimatická změna je způsobena sluneční variabilitou nebo přirozenými procesy.

Dále 65% si myslí, že s klimatickou změnou bychom neměli dělat nic, jelikož „jsme příliš bezmocní, abychom ji zastavili,“ a stejné procento si myslí, že věda by se měla držet od politiky dál. Když se zeptali: „Kolik byste byli ochotni zaplatit, aby se zamezilo riziku katastrofické klimatické změny?“ 76,7% řeklo „nic“.

Michael D.Lemonick.  Taking the temperature - Climate change poll. Scientific American 25.října 2010 

Průzkum:

1. Měli by klimatičtí vědci diskutovat o nejistotách své vědy i na mainstreamových fórech?

Ne, protože by to hrálo do karet lobby fosilních paliv. 3,0% 157

Ano, to by pomohlo angažovanosti občanů. 90,1% 4 673

Možná – ale pouze v seriózních zdrojích jako v PBS NewsHour a v The New York Times. 6,9% 358

Otázku zodpovědělo 5 188

Přeskočili ji 2


2. Klimaskeptická klimatoložka Judith Curry je:

Smírce 69,1% 3 585

Napálená naivka 7,6% 392

Obojí 4,3% 224

Nikdy jsem o ní neslyšel 19,0% 987

Otázku zodpovědělo 5 188

Přeskočili ji 2


3. Co způsobuje klimatickou změnu?

Skleníkové plyny z lidských aktivit 30,9% 1 602

Variabilita slunce 33,1% 1 718

Přirozené procesy 75,8% 3 934

Žádná klimatická změna neexistuje 6,2% 320

Otázku zodpovědělo 5 188

Přeskočili ji 2

 

4. IPCC neboli Mezinárodní panel o klimatické změně je:

Efektivní skupina zástupců vlád, vědců a dalších expertů. 18,0% 932

Zkorumpovaná organizace se sklony ke skupinovému smýšlení a s politickou agendou. 81,3% 4 220

To má něco společného s internetovými protokoly. 0,7% 36

Otázku zodpovědělo 5 188

Přeskočili ji 2

 


5. Co bychom s klimatickou změnou měli dělat?

Nic, jsme příliš bezmocní, abychom ji zastavili. 65,4% 3 394

Použít technologie geoinženýringu (geoinženýring, úložiště k zachycování uhlíku). 16,7% 865

Používat méně technologií (automobilů, intenzivního zemědělství). 5,8% 303

Přejít na zdroje energie bez uhlíku, natolik, nakolik je to možné, a adaptovat se na změny, které již probíhají. 29,5% 1 528

Otázku zodpovědělo 5 188

Přeskočili ji 2

 

6. Co je to „klimatická citlivost“?

Míra, s jakou globální teploty reagují na koncentraci skleníkových plynů 32,6% 1 692

Neznámá proměnná, které vědci dosud nerozumí 52,2% 2 708

Fráze, na které závisí osud lidské civilizace 0,6% 30

Všechno výše uvedené 14,6% 758

Otázku zodpovědělo 5 188

Přeskočili ji 2

 


7. Kterou politickou volbu podporujete?

Uhlíkovou daň 15,1% 781

Cap_and_trade – US název pro uhlíkové povolenky – (cenu za uhlík podle celkových limitů na emise svázaný s určitým trhem, kde se platí za takovéto povolenky na znečištění) 8,5% 441

Zvětšení vládního financování výzkumu a vývoje s energetikou spojených technologií 38,8% 2 015

Cap_and_divident – limit s podílem – při němž by se na aukci vydražené povolenky refundovali daňovým poplatníkům 6,6% 343

Držet se s vědou dál od politického procesu 65,1% 3 375

Otázku zodpovědělo 5 188

Přeskočili ji 2

 

 

8. Kolik byste byli ochotni platit za zamezení rizika katastrofické klimatické změny?

50 procentní nárůst účtu za elektřinu 3,8% 195

Zdvojnásobení cen za benzín 5,5% 286

Nic 76,7% 3 981

Cokoliv to bude stát 14% 726

Otázku zodpovědělo 5 188

Přeskočili ji 2

 

MP