Průzkum mínění mezi klimatology: Víra v Konsensus upadá

26.09.2010 20:05

(WUWT)   Nedávný průzkum vědeckého mínění odhalil, že základní opory vědy o katastrofickém globálním oteplování AGW založené na klimatických modelech nemají robustní zastánce ani mezi těmi vědci, kteří si myslí, že zprávy IPCC přináší k pokroku klimatické vědy nějakou přidanou hodnotu.

Šlo o průzkum, který Hans von Storch prováděl mezi badateli aktivními ve výzkumných ústavech, badateli spojenými s IPCC apod. Průzkum je z roku 2008 a zúčastnilo se ho 379 klimatologů. Výsledky průzkumu byly publikovány nyní v září 2010.

 

„Sice ve svém blogu uváděla Judith Curry, že co se týče stavebních bloků, z nichž je vystavěna klimatická věda, existuje  značná nejistota. Vědci to ví. Politici, propagandisté a jejich na víru přesvědčení ministranti však tuto zprávu nedostali. Pokud je nepoučí tento průzkum, neudělá to už nic.“

 

Výsledky průzkumu mezi 379 klimatickými vědci – překypují opakem konsensu:

"#1 – Pouze 12% souhlasí nebo silně souhlasí s tím, že je adekvátní dostupnost dat pro analýzy klimatických změn.

#2 – Pouze 25% souhlasí nebo silně souhlasí, že „Současné úsilí o sběr dat je adekvátní“.

#3 – Pouze 17,75% souhlasí nebo silně souhlasí s prohlášením, že „Stav teoretického porozumění jevům klimatických změn je adekvátní.“

#4 – Pouze 22% si myslí, že modely atmosféry řeší hydrodynamiku způsobem, který je adekvátní nebo velice adekvátní..

#5 -  Pouze třicet procent (30%) to tak u atmosférických modelů cítí, co se týče jejich řešení záření

#6 -  Pouze 9% cítí, že atmosférické modely jsou adekvátní, co se týče jejich řešení záležitosti vodních par a ani jeden neodpověděl, že cítí, že jsou ‚velice adekvátní‘.’

#7 – Pouze 1% cítí, že atmosférické modely dobře řeší mraky.

#8 -  Pouze 20% cítí, že modely oceánu dobře řeší jejich hydrodynamiku

#9 – Pouze 11% to tak cítí ohledně modelových řešení transportu tepla v oceánech

#10 – Pouze 6,5% to tak cítí ve věci oceánické konvekce

#11 – Pouze 12% cítí, že je k dispozici adekvátní schopnost propojení modelů atmosféry a oceánů

#12 – Pouze 7% souhlasí nebo silně souhlasí s tím, že „Současný stav vědeckých znalostí je natolik vyvinutý, aby umožňoval rozumné odhady účinků turbulencí“

#13 – Pouze 26% to tak cítí ve věci albeda zemského povrchu

#14 – Pouze 8% to tak cítí ohledně povrchových procesů na pevnině

#15 – Pouze 11% to tak cítí ohledně mořského ledu

#16 – Pouze 32% souhlasilo nebo silně souhlasilo s tím, že současný stav vědeckých znalostí je dostatečně vyvinutý, aby umožňoval rozumné odhady účinků skleníkových plynů uvolňovaných z antropogenických zdrojů