Průduchy rostlin vs CO2: Jen náhodné chyby měření?

14.09.2011 11:03

Před časem jsem v článku na Osel.cz („Opravdu nikdy nebylo více jak 280ppm CO2?“) upozornil na to, že průduchy fosilizovaných rostlin naznačují, že ve středověku hladiny CO2 nebyly stabilních 280 ppm, jak se tvrdí, ale že kolísaly o desítky ppm.

Nedávno na můj text reagoval na témž portále pan Vladimír Wagner („Rekonstrukce množství oxidu uhličitého v atmosféře“), kde uvádí některé argumenty proti spolehlivosti průduchů, zejména nepřesnost měření, kterou i sami autoři přiznávají.

Odpovím otázkou: Jestliže výkyvy na „průduchové křivce“ jsou jen náhodné chyby měření, jak je možné, že je nacházíme v USA i v Nizozemí ve stejné době a se stejným znaménkem? Neměly by ty náhodné chyby měření být spíše rozmístěny náhodně?

 

Srovnejte údaje z let 1000 – 1500 n.l. níže

 

Horní graf: Tsunga heterophyla (Jedlovec americký) z oblasti Jay Bath v USA, stát Washington.

Lenny Kouwenbergová a kolektiv. „Atmospheric CO2 fluctuations during the last millennium reconstructed by stomatal frequency analysis of Tsuga heterophylla needles“ https://fm1.fieldmuseum.org/aa/Files/lkouwenberg/Kouwenberg_et_al_2005_Geology.pdf

 

Spodní graf (plná čára):  Quercus robur  (Dub letní) od řeky Roer v Nizozemí.

F.Wagner a kol. „Reproducibility of Holocene atmospheric CO2 records based on stomatal frequency“  https://www.geocraft.com/WVFossils/Reference_Docs/Holocene_CO2_stomata_Wagner_etal_2004.pdf  (autorem grafu je van Hoof)

 

Soudím tedy, že výkyvy, které ukazují průduchy, jsou reálné. Vrty v ledovcích jsou kvalitativně horším zdrojem dat (méně přesným), protože mají menší rozlišení a tyto výkyvy v nich nejsou zaznamenány. Naopak problémem zůstává, že různé rostliny v různých regionech a podmínkách mohly reagovat na změny CO2 s různou intenzitou.

Máme-li vědět více, potřebujeme další studie - jiné regiony, jiní autoři, jiné rostliny. Klimatologie je teprve v plenkách. I tak zásadní výzkum jako jsou průduchy fosilizovaných rostlin vlastně teprve sotva začal (citované studie jsou z let 2004 a 2005). Tvrdit, že diskuse skončila a věda má jasno (science is settled) by bylo poněkud předčasné.