Příčiny oteplování? A co tohle: Slunce nejaktivnější za tisíce let

15.02.2010 01:02

 

 

 

Moje podezření, že lidé na této planetě jsou poněkud vyšinutí, sílí každým rokem. Sluneční aktivita je nejvyšší za poslední tisíce let. Lidé přesto tvrdí, že nárůst teplot je záhada. To kauzální spojení jim prostě nedochází. Tomu tedy říkám dlouhé vedení.

Cožpak ti lidé nečtou noviny? V roce 2003 prof Ilya Usoskin z Ústavu Maxe Plancka (německá Akademie věd) publikoval v Physical Review Letters převratný článek. Přitom to co on, mohl udělat kdokoli už dávno. Porovnal dnešní úroveň sluneční aktivity s historickými záznamy.  

Od roku 1610 máme k dispozici očitá pozorování astronomů, protože byl vynalezen dalekohled (díky Galileo).  Sluneční aktivitu ze starší doby můžeme jen odvozovat z toho, jaké po sobě zanechala stopy. Například z koncentrace berylia-10 v polárním ledu. Když je sluneční aktivita slabá, je slabý i sluneční vítr a nechrání nás proti záření z vesmíru. To pak způsobuje vznik radioaktivních izotopů, jako je právě berylium-10.

Výsledky Usoskinova šetření vidíte v grafu. „Průměrný počet slunečních skvrn ročně byl mezi lety 850 a 1900 činil 30 ročně. Mezi 1900 a 1940 však stoupl na 60 ročně a nyní je to dokonce okolo 76 ročn씨. Přičemž platí, že čím silnější je sluneční aktivita, tím více slunečních skvrn se objevuje. 

  

 

Grandminima.JPG

 (GRAF 1: Suessův solární cyklus má cca 200 let. Každých 200 let přichází solární minimum. Každých cca 2400 let přichází období, kdy jsou tato minima hlubší. Takovým obdobím říkáme malá doba ledová - LIA) 

 

Slunce postupně ohřívá oceány, větší vypařování pak uvolňuje do atmosféry více plynů, včetně oxidu uhličitého a včetně vodní páry. Ta je nejsilnějším skleníkovým plynem. 

Růst sluneční aktivity se zastavil kolem roku 1990. Teploty ale rostly až do roku 1998. Proč? Protože těžkopádná masa světového oceánu reaguje se zpožděním - trvá dlouho, než se prohřeje či zchladí do hloubky. .

 

Halstat.JPG   

(GRAF 2: Halštatský cyklus solární aktivity. Stoupající křivka v grafu značí zvýšenou produkci izotopů uhlíku, což odráží pokles sluneční aktivity, slabší sluneční vítr)

 

 

Ale proč právě nyní? Proč se sluneční aktivita tak zvýšila? Jistě nevěříte, že za to může náš pozemský průmysl. I zde má astronomie vysvětlení. Právě jsme se vynořili z tzv. malé doby ledové, která trvala cca 1400-1800 n.l. Nyní se vracíme k normálním, tedy teplejším podmínkám.  

Takové malé doby přicházejí a zase odcházejí pravidelně. Tento cyklus má cca 2400 let a říká se mu „halštatský cyklus“ (Hallstattzeit cycle). Sluneční aktivita jednou za 2400 let výrazně poklesne a na Zemi se ochladí. Jelikož jde o pravidelný cyklus, lze ho předvídat. Příští malá doba ledová by měla přijít kolem roku 4000 n.l.

Dnešní silný nárůst sluneční aktivity není žádným překvapením. Je to pravidelně se opakující jev jako východ či západ Slunce. Nad tím se podivují jen divoši z pralesa, kteří se ke Slunci modlí a prosí ho, aby druhý den zase vyšlo.

Usoskinův článek vyšel už v roce 2003. Krom toho roční počty slunečních skvrn si z astronomických kronik může spočítat každý, kdo umí číst. To ale asi pánové z IPCC a OSN neumí. Z čehož vyplývá základní překážka pro podpis nového Kjótského protokolu. Když neumí číst, asi neumí ani psát.

Klimatické konference jsou ztráta času. Snižovat lidské emise CO2 v době, když už víme, že nemají na teploty vliv, je hloupost. Prostředky ušetřené za konferenci COP15 můžeme věnovat na zakoupení slabikářů pro IPCC a politiky z OSN.

 

 

Reference:

1)      How to talk to a climate sceptic: LIA https://www.grist.org/article/we-are-just-recovering-from-the-lia/

2)      Vasiliev and Dergachev. The ~2400/year cycle in atmospheric radiocarbon concentration: bispectrum of 14C data over the last 8000 years [Retrieved on 25 Aug 2009] Available at  <https://www.ann-geophys.net/20/115/2002/angeo-20-115-2002.pdf>  „... the ~2400-year and ~210 year cycles are considered to be the fundamental ones, most of the other secular cycles discovered in radiocarbon data being harmonic components of the longest cycle.... Holocene was punctuated by a series of ~2500-year events...The Middle Europe oak dendroclimatology demonstrates, that the Little Ice Age (1500-1800 yr AD), the Hallstatzeit cold epoch (750-400 yr BC) and the earlier cold epoch (3200-2800) are separated by 2200-2500 years....”

3)      Usoskin, Solanki, Kovaltsov. Grand minima and maxima of solar activity – new observational constraints. [Retrieved on 25 September 2009] Available at   <https://cc.oulu.fi/~usoskin/personal/aa7704-07.pdf >

4)      Solar activity reaches new high. 2003 [Retrieved on 25 September 2009] Available at    <https://physicsworld.com/cws/article/news/18692>  A report about the discoveries of the Usoskin team.  Usoskin’s survey did not cover the last 30 years. The steep increase of solar activity, he is writing about, concerns 1900-1970.

5)    Catherine Brahic. Climate myths: Human CO2 emissions are too tiny to matter. [Retrieved 12 February 2009] Available at WWW <https://www.newscientist.com/article/dn11638> This AGW beliver admits, that from natural sources some 770 Gt of CO2 get into the atmosphere every year. Only some 25 Gt of CO2 annually is manmade.

 

Dodatek (březen 2010): V původní verzi tohoto článku jsem psal, že růst sluneční aktivity skončil ve 21.cyklu. Odvozoval jsem to ze slunečních skvrn. Studium dalších pramenů ale ukázalo, že je to jinak. Podle ostatních ukazatelů sluneční aktivity (délka cyklu, kosmické záření, geomagnetismus), byl 22. cyklus silnější než 21. cyklus.