Přelomový rozsudek v Climategate: Klimatologové musejí vydat data

03.07.2011 18:32

Climate Research Unit (CRU) na Universitě ve Východní Anglii (UEA) vytváří grafy globálních teplot zvané CRUTEM, o které se opírá klimatický panel OSN.

V roce 2009 Phil Jones (ředitel CRU) jistá data z CRUTEM vydal kolegovi Websterovi z Georgia Tech. Ale lidem, které nemá rád, údaje odmítl dát. Jsou jen pro kamarády. Odmítl ta samá data dát klimaskeptiku Steve McIntyrovi (Climateaudit.org).

O těchto datech už v roce 2005 Phil Jones kolegovi napsal: „Nenechávej povalovat data na anonymních FTP serverech – nikdy nevíš, kdo je tam může najít. McIntyre a McKitrick pasou po datech CRU z meteorologických stanic celá léta. Jestli se doslechnou, že v Británii nyní platí zákon o právu na informace, myslím, že ty soubory radši zničím, než bych je někomu poslal.“ 

Tato data Phil Jones v roce 2009 odmítl vydat také svému jmenovci, profesoru Jonathan Jonesovi z Oxfordské university. Jonathan Jones se ale rozhodl, že to tak nenechá a odvolal na Úřad pro právo na informace (ICO).  https://www.ico.gov.uk/ 

Information Commissioner’s Office (ICO) rozhoduje o právu na tento typ informací podle britské legislativy EIR (Environmental Information Regulations), konkrétně směrnice 18 z roku 2004. Šlo i implementaci evropské směrnice o právu na přístup k informacím o životním prostředí (směrnice Rady 2003/4/EC). Ta zase vychází z tzv. Aarhuské úmluvy, která vešla v platnost roku 2001 a která garantuje veřejnosti právo na informace o životním prostředí a právo účastnit se rozhodování o otázkách životního prostředí.

Nyní, po více jak roce jednání s UEA, ICO rozhodl. Klimatologové musejí data vydat. Podstatné je, že ICO zamítl oblíbené výmluvy, kterými nás častoval Phil Jones i jeho stoupenci.

ICO zamítl následující výmluvy: 

s 6 – “tyto informace byly veřejně dostupné odjinud”

s 12(5)(a) – “ohrozilo by to mezinárodní vztahy, obranu, národní bezpečnost či veřejnou bezpečnost.”

s 12(5)(c) – “ohrozilo by to práva duševního vlastnictví”

s 12(5)(f) – “ohrozilo by to zájmy osob, které data poskytly”

 

Text rozsudku zde: PDF 

Je neuvěřitelné, že klimatologové se například vymlouvali, že údaje o teplotách nespadají pod zákon o právo na informace o životním prostředí.

Rozsudek ICO nařizuje klimatologům zveřejnit požadovaná data do 35 dnů. 

ICO: „Pokud klimatologové neuposlechnou, ICO předloží celou záležitost Nejvyššímu soudu dle paragrafu 54 zákona a mohou být stíháni pro pohrdání soudem.“ 

Vyšetřování vedená úřadem ICO jsou první vyšetřování Climategate vůbec. Doposud proběhl jen krátký pohovor britského parlamentního výboru s klimatology a pak úsměvné divadlo, kdy Východoanglická universita vyšetřovala sama sebe (s předvídatelným výsledkem). 

ICO už v minulosti jednou rozhodl a to v případě Davida Hollanda, kterému klimatologové také odmítali vydat informace. Ty se ale netýkaly grafů teplot, ale postupů práce IPCC. I tehdy klimatologové kličkovali jako zajíci a projevili až prášilovskou kreativitu ve vymýšlení výmluv. O tom více v článku „Tečka za Climategate

 

 

 

Obrázek: https://www.ucastverejnosti.cz/cz/ 

Jaká ironie. Aarhuská úmluva byla přijata v zájmu environmentalistů. Díky ní mohou být účastníky různých řízení a vměšovat se do kde čeho. Nikdy by je nenapadlo, že se tato úmluva jednou obrátí proti alarmistům samým.

 

Reference:

Stephen McIntyre: ICO Orders UEA to Produce CRUTEM Station Data (Climateaudit.org 27.června 2011)