Přední klimatolog IPCC Hulme zlomil nad IPCC hůl

14.06.2010 09:22

(pdf)  Mike Hulme je klimatolog ze School of Environmental Sciences na University of East Anglia. Byl koordinujícím vedoucím autorem Třetí zprávy IPCC 2001 (bio). I jeho e-maily jsou součástí aféry Climategate (viz zde). Ale zřejmě už i on pochopil, že alarmismus je mrtvý a snaží se od něj distancovat, aby si zachránil kůži. V nové studii nám proto konečně přiznává pravdu:

 

(Mike Hulme)

Climate Change: what do we know about the IPCC? Mike Hulme and Martin Mahony. UEA, 12. dubna 2010.  https://www.probeinternational.org/Hulme-Mahony-PiPG%5B1%5D.pdf    Strana 11: 

 

"Tvrzení typu "2500 předních světových vědců dospělo ke konsensu, že lidská činnost má výrazný vliv na klima" jsou nepoctivé. Tento konsensuální závěr, stejně jako řada jiných závěrů ve zprávách IPCC, byl dosažen pouze mezi několika tucty expertů v daném konkrétním oboru." (...)"Budování konsensu v IPCC je cvičení v kolektivním úsudku o subjektivní pravděpodobnosti v oblastech, kde jsou naše znalosti nejisté. Budování konsensu v IPCC bylo vedeno hlavně touhou komunikovat koherentně klimatologii širokému spektru politiků - "budovat povědomí". Při tom však byly nejisté body zametány pod koberec. Oppenheimer a kol. (2007) poznamenává: "Budování konsensu v IPCC už není pro vlády prioritou. Prioritou je nyní plné zjištění míry nejistoty."

Lidé, kteří takto hovořili v minulé generaci, byli označováni za popírače a agenty ropných korporací. Například Richard Lindzen a další. Nyní snad konečně dojde i ekoaktivistům, že jsme měli celou dobu pravdu. Když už to přiznal i Hulme, který sám byl v řadě alarmistických věcí namočen. Alarmisté nemohou odčinit, co provedli. Mohou však uznat co se stalo, omluvit se a jít dál. 

Hulme se už v prosinci 2009 postavil na stranu kritiků IPCC (viz)

"Zdá se, že klimatologie se stala příliš stranickou a příliš centralizovanou. Tribalismus, který vidíme v některých z těch uniklých e-mailů, je něco, co je obvykle spojeno se sociální organizací v primitivních kulturách..."

"Ano, budeme mít Pátou zprávu IPCC, jenže k čemu? IPCC se svou strukturální tendencí politizovat klimatologii zřejmě přispěla k více autoritářské a elitistické formě produkce znalostí -  a to ve chvíli, kdy globalizující se a komunikačně propojená kosmopolitní kultura od vědy vyžaduje něco více otevřeného".