Pravda o tání Antarktidy

04.08.2014 19:46

Vynořujeme se z nejchladnější anomálie holocénu. Vracíme se k normálu. Toto oteplování začalo stovky let před spalováním uhlí.

Od začátku 80.let se většina Antarktidy ochlazuje, naopak výběžek u Jižní Ameriky se otepluje. Mulwaney a kolektiv (2012) provedli první rekonstrukci vývoje teplot holocénu specificky na tomto poloostrově, konkrétně na Rossově ostrově (James Ross Island). Ukazuje se, že oteplování tohoto poloostrova začalo před pěti sty lety, dávno před spalováním uhlí. Vidíme, že dnešní tamní teploty nijak nevybočují z běžných místních výkyvů. Poslední 2000 let bylo nezvykle chladných, jinak ale celý zbytek holocénu tu bylo tepleji než ve 20.století. Na začátku bylo dokonce o 1,5°C tepleji než dnes. Závěr je jednoznačný. Oteplení 20.století je jen součást přirozeného trendu vynořování se z nejchladnější anomálie holocénu.

GRAF 1: Posledních 2000 let. Oteplování začalo před 500 lety. Tehdy panovala „malá doba ledová“, nejmrazivější období za 14 000 let. Z této mrazivé hrůzy se naštěstí vynořujeme. (Čárkovaná čára v grafech je průměrná teplota 1961-1990)

GRAF 2: Posledních  14 000 let. Posledních 2000 let bylo anomálně chladných. Dnes se vracíme k teplotám, které po většinu holocénu převládaly.

GRAF 3: Tento graf není z Poloostrova, ale z vrtu Vostok. Červený obdélník označuje současnou dobu meziledovou.

 

LITERATURA

Mulwaney, Robert et al. Recent Antarctic Peninsula warming relative to Holocene lcimate and ice shelf history.  Nature (489), 6.9.2012. https://nora.nerc.ac.uk/19349/1/200135_2_high_res_merged_1340723405.pdf