Popírání klimatu by mělo být trestné?

08.04.2010 22:51

(newsjunkiepost.com) Děsivá sonda do mysli environmentalisty:

 

Climategate? Jen pár e-mailů vytržených z kontextu.

"Při soudních sporech vedených proti tabákovým společnostem soudy dospěly k verdiktu, že tabákové firmy jsou odpovědné za poškozené zdraví kuřáků, protože po desítky let lživě popíraly, zkreslovaly a bagatelizovaly negativní vlivy kouření. Kritériem bylo, že vědecké poznatky o škodlivosti kouření během 50-60.let dospěly ke KONSENSU. I poté však tabákové společnosti dále POPÍRALY existenci tohoto konsensu a jednoznačných (overwhelming) důkazů o tom."

Stejná situace dnes: Máme tu KONSENSUS o škodlivosti klimatu. A KORPORACE, které konsensus popírají. Jsou tedy trestně odpovědné.

Zdravotní a jiné škody  způsobené klimatem budou daleko závažnější než škody způsobené kouřením.

"Nemáme čas. Nemůžeme si dovolit vyplýtvat půl století a tolerovat tyto dezinformační kampaně. To není otázka svobody slova. Je to otázka trestné činnosti korporací a jednotlivců. Je třeba přinést popíračské texty před soud a nechat je soudně zakázat a nechat je zaplatit pokuty."

"Stejně jako dříve tabáková lobby, i popírači vědomě a cíleně šíří lži za účelem osobního profitu. Tyto lži zabijí stovky milionů lidí."

 

Dotaz: Znamená to, že někdy v roce 2020 půjdu sedět do vězení za to že jsem stvořil tyto webové stránky?