Pan Metelka nás zve na jednání české delegace IPCC

24.05.2010 09:03

(neviditelnypes) Na serveru Neviditelný pes dr Ladislav Metelka z ČHMÚ v květnu 2010 uveřejnil zajímavý článek.

Cituji: "V září letošního roku, až budou známy výsledky šetření IAC (má být hotovo do konce srpna 2010), ale ještě před plenárním zasedáním IPCC, na kterém se budou projednávat (v říjnu 2010) bychom chtěli uspořádat schůzku, na které bychom chtěli tyto věci podrobně probrat a dát dohromady naše závěry z toho všeho a zásady, se kterými pojede česká delegace na plenární zasedání IPCC. Aby bylo jasné, co bude česká delegace podporovat a co nikoli. Na schůzku budou pozváni zástupci prakticky všech „klimatologicky činných“ organizací v ČR, konkrétně Českého hydrometeorologického ústavu, Ústavu fyziky atmosféry AV ČR, Katedry meteorologie a ochrany prostředí na Matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze, Geografického ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Národního klimatického programu ČR.Máte-li tedy, pane Kremlíku, zájem nikoli o hulvátství někde po chodbách, ale o seriozní diskusi o problému, dejte mi vědět a pošleme pozvánku i Vám…"

Na článek brzy zareaguji. Ale už teď mohu říci jedno. Pozvánku přijímám a... budu tam.

A už nyní si zapisuji do deníčku, o co hlavně naši delegaci budu žádat. Aby se IPCC vydala stejným směrem jako nyní pan Metelka. Zkrátka aby do IPCC přibrali i skeptiky a rejpaly a to takovým způsobem, aby se nedali ignorovat (jako letité připomínky Vincenta Graye z NZ). Jen tak se dá překonat vzájemná nedůvěra. Alarmisté nedůvěřují Heartland Institute, my zase nedůvěřujeme procesům IPCC. Jediným řešením je fůze a vzájemný dialog.

Ano, přesně ten dialog, o které nám Al Gore vykládal, že už skončil.