OSN se někam ztratilo 50 milionů klimatických uprchlíků

18.04.2011 23:15

Český rozhlas v dubnu 2011 informoval (viz) o nejnovějším klimatickém trapasu OSN. Podle prognózy z roku 2005 mělo do roku 2010 na světě být 50 milionů "klimatických uprchlíků". Například kvůli stoupajícím hladinám moří. Nyní, když se prognóza nenaplnila, OSN stáhla tuto svou prognózu potichu z webu, aby svůj omyl zakryla. Podívejme se na to podrobněji.

Prognóza visela na webu nadace GRIDA https://www.grida.no/, která pracuje pro UNEP (ekologický program OSN). Nyní sice zpráva zmizela ("stránka nenalezena"), jenže zmizelé falešné proroctví stále najdeme v archivu Googlu (cache). To lidem v OSN nedošlo.

OSN se nyní k prognóze nehlásí. Prý to nikdy nebylo stanovisko OSN.

Odkud se proroctví vzalo?

Jeden z článků, který těmito proroctvími strašil, byl například text "50m environmental refugees by end of decade, UN warns" z Guardianu 2005. Článek citoval Janose Bogardiho, ředitele Ústavu pro životní prostředí a bezpečnost lidstva (Institute for Environment and Human Security), jenž je přidružen k Universitě OSN (United Nations University). Ustav sídlí v Německu, v Bonnu. Němci jsou zkrátka v autoritářských eko-hnutích velmoc.

Jde o jednu z "vědeckých" institucí, které pro OSN na objednávku píší strašidelné příběhy s poukazem, že OSN musí dostat více moci, aby se tato rizika dala řešit. Je to dobře sehraný systém.

Jak rozlišují, který uprchlík je klimatický a který neklimatický? Nevíme. Pan Bogardi v článku vyzývá ke zřízení mezinárodního panelu pro degradaci životního prostředí. Panel by měl za naše peníze mudrovat, jak rozlišit mezi ekologickými uprchlíky a ekonomickými uprchlíky. "Když vidíte skupinu mladých mužů, jak se snaží přelézt přes plot, je těžké říci, zda jsou to ekologičtí uprchlíci."

I když se předpověď o 50 milionech nenaplnila, stejně se jí nezbavíme. Je to jako s předpověďmi konce světa. Jen se posune datum. Takže nyní AAAS (American Association for the Advancement of Science) na své únorové schůzi prohlásila, že číslo 50 milionů jako prognóza je správně. Ale pro rok 2020. (zdroj)

Proč tyto prognozy nefungují? Metoda předpovědí je stále stejná. Autoři spočítají obyvatelstvo v oblastech ohrožených možnými ekologickými problémy a automaticky předpovídají, že pokud k problémům opravdu dojde, tak tito lidé emigrují do ciziny. Ve skutečnosti zpravidla jen popojdou o pár kilometrů a jakmile přírodní katastrofa odezní, vrátí se do svých domovů. Jako Japonci po zemětřesení.

Představme si, že by někdo takto mechanicky dělal předpovědi počtu obětí povodní. Prostě bychom předpokládali, že v případě povodní lidé neutečou, ale budou klidně stát na místě, dokud jim voda nestoupne nad hlavu. Lidé se ale takto nechovají.

OSN nás takovýmito prognózami baví už desítky let. Například v roce 1982 šéf OSN eko agentury UNEP pan  Mostafa Tolba řekl: "V posledních desetiletích jsme téměř na všech frontách pozorovali výrazné zhoršení kvality našeho společného přírodního prostředí... Pokud ihned nezakročíme, pak do konce 20. století dojde k ekologické katastrofě, která přinese devastaci tak absolutní a nevratnou jako nukleární holokaust.“ (zdroj)

 

Reference:

Anthony Watts. The UN ‘disappears’ 50 million climate refugees, then botches the cover-up. Daily Caller 16.dubna 2011.

Gavin Atkins. What happened to the climate refugees? Asiancorrespondent.com 11. dubna 2011 (první článek, který na skandál upozornil)

Stefan Lovgren. Climate Change Creating Millions of "Eco Refugees," UN Warns.  National Geographic 18. listopad 2005 (jeden z článků, který proroctvím OSN strašil)