Němečtí klimatologové připravují plán přestavby celé společnosti

01.04.2011 07:57

Der Spiegel přinesl interview s německým klimatologem Hansem Joachimem Schellnhuberem. Ten řídí PIK (Potsdamský institut pro dopady klimatických změn) a je poradcem německé kancléřky.

K.Elger, Ch. Schwägerl. 'We Are Looting the Past and Future to Feed the Present'. Der Spiegel 23. března 2011

 

Klimatolog v diskusi o Fukušimě říká mimo jiné:

"Musíme přestat ignorovat věci, které jsou pro společnost škodlivé. To zahrnuje nukleární havárie ale i výhled, že Země se do roku 2200 oteplí o 6 až 8 stupňů Celsia."

Ohledně nedávného (dočasného?) uzavření jistých jaderných elektráren v Německu říká:

"To nestačí. Je třeba hlubší změny. Německý poradní výbor pro klimatickou změnu, kterému předsedám, brzy odhalí velký plán transformace celé společnosti (The German Advisory Council on Global Change, which I chair, will soon unveil a master plan for a transformation of society).

"Potřebujeme společenskou smlouvu pro 21.století... Práva budoucích generací by měla být zakotvena v německé ústavě." (Překlad z newspeaku: Omezení práv současných generací by mělo být zakotveno v ústavě)

Hlavní německý klimatolog má i vysvětlení, proč jeho názory doposud nesdílí většina veřejnosti. Je to proto, že lidé jsou líní a hloupí.

Profesor: "Nejsem psycholog ani sociolog. Ale život mě naučil, že pohodlnost a nevědomost jsou největší charakterové vady lidstva. A to je potenciálně smrtonosná kombinace."

(Další Němec přichází s Velkým plánem, jak tranformovat celou společnost podle svých představ. Je to během stovky let už po druhé. Tento klimatolog dává pojmu "vláda odborníků" zcela nový rozměr)

 

O tom, jak si pan Schellnhuber představuje budoucnost, jsme už psali v článku "Kvůli oteplování má být jídlo na příděly". Chce zavést osobní kvóty na spotřebu. Státní plánovač by rozhodoval, kolik zboží/energie/uhlíku smí občan spotřebovat na den.

 

V jiném interview pro Der Spiegel (viz) jsme se zase dozvěděli, že demokracie už není vhodná k řízení společnosti. Její čas minul, protože tupý lid není schopen pochopit problémy, jimž společnost dnes čelí. Rozhodnout musí odborník - aniž by se ptal tupců (tj. občanů). Zkrátka vláda (diktatura) odborníků (klimatologů).

 

C. Meyer. The Traveling Salesmen of Climate Skepticism. Der Spiegel 8. října 2010 (poslední odstavec)

Profesor: "Věda je dnes už tak složitá, že většina populace není schopná ji pochopit. Naproti tomu klimaskeptici uspokojují lidskou potřebu po jednoduchých pravdičkách."

(In the end, the science has gotten so complex that the large part of the population is not able to follow it. The climate sceptics, on the other hand, are satisfying “a need for simple truths).

Der Spiegel píše: "A přesně v tom vidí Schellnhuber jádro úspěchu skeptiků. Veřejná debata by bohužel nepomohla: "Představte si, kdyby Einstein měl obhájit svou teorii relativity v televizní talkwhow. Neměl by nejmenší šanci."

(And that’s precisely where Schellnhuber sees the sceptic’s secret to success. Unfortunately a public debate would not help: “Imagine if Einstein had to defend his theory of relativity on talkshow Maybritt Illner. He wouldn’t have a snowball’s chance in hell.”)

Podle Schellnhubera by tedy alarmistická klimatologie nemohla obstát ve veřejné diskusi. Zcela souhlasím. Ale skutečná věda je schopná v diskusi obstát. Protože má důkazy.

Eintein by svou teorii mohl snadno obhájit i v debatě s kýmkoli. Protože tato teorie byla exaktně dokázána:

  • jednak experimentem se zatměním (světelný paprsek se ohýbá při průletu kolem planety či slunce vlivem gravitace)
  • a jednak experimentem s hodinami (čas plyne pomaleji v letadle, protože se pohybuje rychleji; viz příklad s ISS) a 
  • řada popularizátorů dokázala, že se teorie relativity dá srozumitelně objasnit i laikovi (známý příklad s rozdílným stárnutím dvojčat, kde jedno cestuje rychlostí světla). 

Věda v diskusi obstojí. I v diskusi s laiky. Pavěda nikoli.