Německý historik nacismu: Klimatolog Schellnhuber je nebezpečný fanatik

20.06.2011 20:23

(notrickszone) Německý magazín Focus přináší rozhovor s historikem Wolfgangem Wippermannem. Redakce se ho ptala na plány světové Velké Transformace, které představil nedávno klimatický poradce německé kancléřky jako plán boje s globálním oteplováním.

Auf direktem Weg in die Klimadiktatur? Focus 6. 6.2011

 

 

FOCUS: Co vám jazyk té zprávy připomíná?

Wippermann: Tento jazyk mě děsí. Lidé, kteří takto mluví, se chovají pokaždé stejně. To končívá opakem Utopie. Dystopií. Když se pustí do díla budovatelé utopií, je to vždy nebezpečné.

FOCUS: Jaký světonázor v tom textu vidíte?

Wippermann: Máme tu co do činění s vědeckými fanatiky, kteří chtějí vnucovat světu svoje vidění světa. A tak si říkám, jak je možné, že o tom nyní mluvíme poprvé. Jak to, že se o tom nevedla veřejná diskuse dříve.

 

FOCUS: Jak mohli vědci napsat něco takového?

Wippermann: Obávám se, že tu nejde jen o nějakou roztržitost. Jde tu o více než o snahu udělat náš svět lepším. Tito autoři navrhují zavedení klimatické diktatury, klimatického státu. To by mělo dalekosáhlé dopady Například chtějí zrušit národní státy.

 

FOCUS: Ale oni tvrdí, že jsou pro demokracii.

Wippermann: Z dějin známe řadu příkladů, kdy lidé chtěli učinit svět lepším tak, že nejprve předpovídali konec světa a pak na nás uvalili nedemokratický systém, aby ostatní donutili podřídit se jejich vizi. A proč to musí být znovu Němci, kdo bude prorokovat zánik a zachraňovat planetu? To musí světu být zase vnucována německá disciplína? Kdo si autoři myslí, že vůbec jsou? Jaká to arogance!'

 

FOCUS: Jaký duch vyzařuje z volání těchto lidí?

Wippermann: Ta studie jde ve stopách tradice "revolučního mesianismu", tak jak ho analyzoval Norman Cohn. Návaznost linie revolučního mesianismu lze vystopovat od středověku až k moderním totalitním režimům.

FOCUS: Ale nejsou snad společenské vědy k takovým věcem náchylné více než přírodovědci?
Wippermann: Přírodovědci také přímo pracují s lidmi. Vzpomeňte si, k čemu vedla "eugenika". I přírodovědci se mohou přímo angažovat v politice.

 

==========

 

Wolfgang Wippermann je profesorem na Friedrich-Meinecke-Institute při Svobodné universitě v Berlíně. Také vyučuje na Umělecké universitě v Berlíně. Byl hostujícím profesorem v Innsbrucku, Pekingu, Indiana University of Minnesota a Duke University. Hlavní zaměření Wippermanovy práce je výzkum ideologie dějin. Především se zabývá proti cikánským rasismem, teorií fašismu, teorií komunismu, antisemitismem a historickou rolí démonologie a démonizace okrajových společenských skupin.

Je například autorem knihy "The Racial State: Germany, 1933-1945" (Recenze zde)