Obří eko-zakázka: Tunelářství ve velkém

06.07.2010 11:58

(ekolist) 9. června 2008 - Vláda podmíněně schválila návrh ministerstva financí (MF) na odstranění ekologických škod, které vznikly před rokem 1992, jednou velkou státní zakázkou a zároveň uložila ministru financí a ministru životního projekt doplnit o několik právních upřesnění.

30. dubna 2010 - MF vládě navrhlo, aby státní zakázku na odstranění starých ekologických škod nerušila. V případě takového kroku by státu podle MF hrozily i žaloby od účastníků tendru.