Meyers: Je klimatismus náboženství?

10.09.2010 08:59

(examiner.com)

Klimatické hnutí se klaní falešnému bohu globálního oteplování

Autor: Kirk Meyers, Přeložil M.Pavlíček

 

 

„Já jsem Hospodin tvůj Bůh; nebudeš mít jiné bohy kromě Mě.“ – První přikázání

Církev Globálního Oteplování (alias Uhlíková církev), která konvertovala během posledních několika desetiletí mnoho skutečných věřících, nyní postihl určitých druh reformace. Jejich kostelní lavice se začínají vyprazdňovat, protože uprostřed rekordních mrazů a závějí (psáno v lednu 2010) skeptici čím dál víc zpochybňují jejich doktrínu.

 

Pořád však mnoho milionů uctívačů setrvává ve víře k tomuto vyznání teologie člověkem přihřáté Země – systému víry založenému na prokazatelně podvodných a falešných proroctvích.

 

Jak je možné, tváří v tvář zdrcujícím vědeckým důkazům, že Země se nyní ochlazuje, nikoli otepluje - proč i tak tolik lidí lpí na svém Skleníkovém Bohu a proklíná CO2 jakožto planetárního Satana? Proč nadále recitují verše z knihy mrtvých Al Goreovy Bible Nepříjemné pravdy?

 

Copak ti boží následovníci nečtou nebo nevidí ty hory důkazů z reálného světa, které vyvrací věštby Veleknězů Matky Země? Jsou už tak zpitomělí svým ekologistickým evangeliem, že se zřekli rozumu?

 

Bohužel odpověď je ano. Jak poznamenává Caroline May na BigGovernement.com (https://biggovernment.com/cmay/2009/12/26/climate-change-the-religion-of-copenhagen/ ), zbožnost Oteplovačů není zakořeněna ve faktech, ale ve „slepé víře v neprokázané postuláty.“

 

„Toto nezpochybnitelné lpění na teorii Globálního oteplování nese všechny znaky toho, čemu se tradičně říká náboženství. Je to se vším všudy s hříchy (emisemi oxidu uhličitého), svatými písmy (hodnotícími zprávami Mezivládního panelu o klimatické změně), přikázáními (jezdi v Priusu, používej kompaktní fluorescenční zářivky, nejez maso atd.), odpustky (uhlíkové povolenky), novověrectvím, proroky (Al Gore), kněžími (alarmistickými klimatology), proroctvím a apokalypsou (záplavy, hurikány, mrtví lední medvědi), nevěřícími (klimaskeptiky) a spásou (zastavením uhlík emitujícího průmyslového pokroku) …“

 

Ti, kdo argumentují, že za změnu do velké míry odpovídá slunce, jsou nálepkování jako kacíři, stejně jako byl církevními úřady odsouzen Galileo za tvrzení, že Země obíhá kolem Slunce. Dopad slunečního vlivu na pozemské klima je v porovnání s vlivem lidských bytostí obrovský – což je skutečnost, se kterou je většina klimatických vědců a slunečních fyziků dobře srozuměna. Ale zelení teologové a jejich ovečky - dobrých úmyslů plni ale slepí věřící – ignorují nebo snižují dominantní roli Slunce. Místo něho obviňují lidi tou nejapokalyptičtější rétorikou.

 

Jak poznamenává fejetonista Don Feder (https://globalwarminghoax.wordpress.com/2007/07/31/the-cult-of-global-warming/ ), Církev Matky Země vyrůstá ze sekulární doktríny Marxismu. Je to kvazi-náboženství, které slibuje a získává přívržence pro cestu do Země zaslíbené s „tuhou kontrolou, centrálním plánováním, přídělovým systémem, předindustriální životní úrovní a sebemrskačstvím k očištění od našich hříchů.“

 

Zesnulý Michael Crichton (https://www.crichton-official.com/index.html ), oslavovaný autor, který sepsal Jurský park a několik dalších bestsellerů, odsuzoval náboženství se podobající aspekty ekologismu už v roce 2003, kdy při své řeči v Commonwealth Club v San Franciscu řekl:

 

„Nyní je jedním z nejmocnějších náboženství Západního světě ekologismus,“ všímá si Crichton. „Vypadá to, že ekologismus se stává preferovaným náboženstvím pro městské ateisty … moderní verze judeo-křesťanské víry a předělání starých mýtů pro 21. století.“

 

„Je zde původní Ráj, rajská zahrada, stav milosti a jednoty s přírodou, je zde Pád a prvotní hřích kvůli tomu, že člověk pojedl ze stromu poznání a v důsledku těchto našich akcí je tu i soudný den, který se nám blíží. Jsme energetičtí hříšníci, zatracení k smrti, pokud nebudeme usilovat o spásu, která se nyní nazývá udržitelnost.“

(Pozn: Zajímavá je i Crichtonova přednáška k dispozici v češtině na: https://www.klimaskeptik.cz/news/globalni-oteplovani-zpusobili-mimozemstane-prednaska-michaela-crichtona-na-caltech/ )

 

„Někteří z největších kritiků této církve eko-teologie jsou vědečtí experti, mnoho z nich je ostrakizováno a vystaveno hrozbám kolegů výzkumníků jakožto odpadlíci – „nevěřící“ a „popírači“.

 

Podle Dr. Richarda Lindzena (https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-440869/Global-warming-bogus-religion-age.html ) profesora meteorologie na Massachusetts Institute of Technology: „Se posunujeme pryč od vědy do hájemství náboženského fanatismu, kde vyznavači víry přetékající svatým hněvem věří, že právě oni vlastní vyšší pravdu.“

 

„Stejně jako náboženství je ekologismus prodchnutý nenávistí k materiálnímu světu a opět, jako náboženství, vyžaduje od svých vyznavačů spíše oddanost než intelektuální přesvědčení.“

 

„Je netolerantní k odštěpencům; ti, kdo zpochybňují poselství zkázy, jsou považováni za kacíře neboli ‚popírače klimatické změny‘, aby se použilo zelené mluvy.“

 

„A stejně jako u mnoha náboženství, spočívá cesta k osobní spáse v provádění pověrčivých rituálů, jako je výměna žárovek nebo zařizování, aby se po každé cestě letadlem zasadil strom.“

 

I český president Václav Klaus (https://www.foxnews.com/scitech/2009/12/18/czech-president-klaus-global-warming-science-new-religion/ ) tuto eko-víru odsoudil, když prohlásil hnutí globálního oteplování za „nové náboženství“.

 

„Jsem po letech studia tohoto fenoménu přesvědčen, že globální oteplování není ve skutečnosti záležitostí teplot … Je to náboženství, které nám říká, že lidé mohou za současný velice malý nárůst teplot. A měli by za to být potrestáni,“ řekl Klaus. „Tito (globální oteplovači) nám budou zkoušet diktovat, jak žít, co dělat, jak se chovat.“

 

Tuhé lpění na eko-uctívání neponechává moc prostoru k užívání si. Téměř všechno, co někdo dělá, je hříšné – cestování během dovolených (zvláště když je v tom cesta letadlem), řízení auta, udržování příjemné teploty doma, použití žárovek, ponechávání telefonní nabíječky zapojené, pojíždění po školním parkovišti, dojíždění do krámu na rohu místo túry pěšky či na kole, užívání si krbu, a tak dále a dále. Nová eko-doktrína vyžaduje, aby každý – věřící i nevěřící – musel dlít v Očistci na zemi, aby se lední medvědi v Grónsku mohli mohutně rozmnožovat a zůstat si v pohodičce zamrzlí.

 

Jak napsal John Brignell (https://http//www.numberwatch.co.uk/religion.htm ): „Jedenácté přikázání nudných patronů je ‚Nebudeš si užívat,‘ a globální oteplování jim poskytuje vytoužené hřiště.“

 

Ale neodvažujte se stěžovat si nebo zpochybňovat proti-uhlíkovou víru. Ti, kdo odporují náboženským přikázáním proti-uhlíkové víry, jsou ocejchováni jako odpadlíci a věčně zatraceni – nebo i hůře.“

 

Timothy Ball (https://www.examiner.com/x-32936-Seminole-County-Environmental-News-Examiner~y2009m12d23-Spreading-global-warming-doom-delivers-big-money-to-climate-researchers ) bývalý profesor klimatologie na University of Winnipeg v Kanadě dostal, od té doby, kdy veřejně zpochybnil doktrínu lidmi způsobeného globálního oteplování, už pět hrozeb smrtí.

 

„Mohl jsem tolerovat, když mě nazývali skeptikem, protože všichni vědci by měli být skeptiky, ale začali nás nazývat popírači, se všemi těmi konotacemi Holocaustu. Je to posedlost. Stalo se to velice zlé a osobní.“

 

V posledních letech zelené náboženství infiltrovalo i do hájemství duchovenstva, když tu našlo sympatizující ucho. Britský Arcibiskup z Canterbury (https://www.dailymail.co.uk/news/article-1220160/The-Archbishop-Canterbury-calls-end-economic-growth-save-planet.html ) je jedním z božích potentátů, který se převlékl do zelených barev a káže svým ovečkám na eko-mších.

 

Podle příběhu v londýnském Daily Mail arcibiskup: „Naléhal na lidi, aby recyklovali své odpady a omezili cestování letadlem … Též apeloval na lidi, aby ‚občas za deště chodili ven,“ aby měli příležitost pozorovat změny ročních období, a tak ‚obnovili smysl pro sounáležitost s hmotným světem a časem a klimatem, které obýváme a jsme jeho součástí.‘“

 

Uprostřed této Doby temna britský soudce rozhodl ve prospěch dělníka, který tvrdil, že byl nespravedlivě propuštěn z práce u správcovské firmy za vyjádření svých obav o člověkem způsobené globální oteplování svým kolegům v práci.

 

Jak hlásil Chuck Colson z Breakpoint.org (https://www.breakpoint.org/commentaries/13681-global-warming-as-religion ): „Rozhodnutí soudce otevírá dveře možnosti, aby zaměstnanci žalovali své zaměstnavatele za ‚nedostatek ohledu k jejich zelenému životnímu stylu, jako je zajištění recyklačních zařízení a nízkouhlíkové cestování.“

 

Ekologistické hnutí se stalo shromaždištěm rostoucího srocení vyznavačů Gaiy, novopohanů, animistů, wiccanů a věřících v eko-magii – z nichž většina nemá ani zájem o, ani porozumění pro složité vědecké principy, které pohání klimatickou změnu. Praví mystici mezi nimi, se již obrátili od zachraňování ledních medvědů k přijetí víry ve víly, talismany, trpaslíky, elfy a další duchy přírody.

 

Skupiny, které tlačí na náboženství globálního oteplování nejtvrději, jsou ti, komu z toho kyne zisk, převážně z rozvoje trhu s uhlíkem. Jsou náboženští ve svém uctívání Všemocného Bohatství a plánují na děsu z globálního oteplování přes kšefty s uhlíkem nahrabat majlant.

 

Obchodovatelné uhlíkové povolenky jsou podobné středověkým odpustkům – církví udělovanému prominutí hříšného chování. Jak píše Alexander Cockburn (https://www.energytribune.com/articles.cfm?aid=636):

 

„Římskokatolická církev byla bankou, jejíž kapitál byl zajištěn nekonečnou milostí Krista, Marie a Svatých, a tak mohl Papež prodávat odpustky jako šeky. Hříšníci si zřídili úvěrovou linku proti špatnému chování a mohli pokračovat v hřešení. Nyní se formuje světový trh s ‚uhlíkovými kredity‘. Ti, jejichž ‚uhlíková stopa‘ je malá, mohou prodat své přebytky uhlíkových kreditů těm, kdo jsou méně ctnostní než oni sami.“

 

Kolotoč obchodu s uhlíkem – a spousta investičních peněz – je hnací silou za hysterií globálního oteplování. Špinaví znečišťující lidé musí být přesvědčeni, že kontrola nad emisemi CO2 světovou vládou je jejich spásou – i když zničí průmysl a svět srazí do bídy.

 

Probíhá obrovské úsilí, aby se zamezilo připsání viny za klimatickou změnu slunci – a z dobrého důvodu: Není možné ustanovit mezinárodní dohodu o kontrole magnetické aktivity slunce. Pokud je to slunce a ne lidé generující atmosférický CO2, kdo může za globální oteplování (a ochlazování), pak uhlíkové daně a světová burza obchodu s uhlíkem postrádají smysl. Nebyly by tudíž uhlíkové finanční produkty pro bojovníky proti CO2 u Goldman Sachs, JP Morgan, Citi, Morgan Stanley, ani u Bank of America-Merrill Lynch.

 

Cockburn vysvětluje neúnavné démonizování CO2 veleknězi globálního oteplování, je podvodné – úmyslné zavádění. „Existují nulové empirické důkazy, že atmosférická produkce CO2 tvoří nějaký měřitelný příspěvek k současnému trendu oteplení světa,“ říká.

 

„Obchodníci se skleníkovým děsem spoléhají výhradně na neověřené, hrubě zkratkovitě zjednodušené počítačové modely hříšné účasti lidských rukou. Postrádajíc jakoukoliv udržitelnou vědeckou podporu, je obchod s uhlíkem poháněný pocity viny, důvěřivostí, cynismem a hrabivostí, stejně jako starými dobrými odpustky …“

 

„Pravdou je, že žádné člověkem způsobené globální oteplování neexistuje,“ říká Tom DeWeese v Capitalism Magazíne (https://www.capmag.com/article.asp?ID=4139 ). „Existuje pouze podfuk úplně prázdného globálního náboženství vytvořeného k odsuzování lidského pokroku a vysávající prostoduché v celosvětové lidské mizérii.“