M.Pavlíček: Konec mýtu o klimatické citlivosti

12.09.2010 21:30

(osel.cz) Těžko si nevšimnout, že žijeme v době, kterou hýbe spor dvou učení o našem fyzickém světě, podobně, jako hýbal renesancí. Tehdy to byl spor mezi antropocentrickým viděním světa s lidmi obývanou Zemí ve středu vesmíru proti pojetí světa, v němž jsme jen satelitem skutečných hlavních hráčů, a dnes je to spor o antropocentrické vidění klimatického systému, ve kterém bezděčně poroučíme větru dešti, kontra svět gigantických sil, proti nimž jsme stejně nepatrní jako byl náš opičí předek. Dnes nejde o to, je-li lidský svět středem vesmíru, ale jestli je lidstvo středem klimatu své planety.

 

Ukázka: Našli se odvážlivci, kteří začali zkoumat, jestli by fáze oceánských cyklů PDO, AMO a SOI nemohly mít nějaký podíl na vývoji klimatu v industriální éře. Byl to ovšem výzkum podobně rizikový jako rozvoj heliocentrické astronomické hypotézy v dobách, kdy se takového kacířství dopustil Galileo Galiley, nebo genetika v časech, kdy to v Sovětském svazu byla buržoazní pavěda, neboť biologická věda tam tehdy byla stejně „daná“, jako je dnes podle slov Al Gora „daná“ věda o oteplování planety sodovkovým plynem. Danost  vědy v souladu s vůlí politbyra v Sojuzu za Stalina a Chruščova určoval akademik Lysenko. Ovšem na přelomu 20. a 21. století to byl Phil Jones z CRU, kdo jak Církev Svatá nebo akademik Lysenko určoval, co smí mít vliv na klima a co ne, přičemž konkurovat monopolu CO2 jako jedinému činiteli s licencí na tvorbu klimatu se nepřipouštělo; proto se e-maily z CRU spiknutí odhaleném při ClimateGate hemží jednak Jonesovými „cestami do města“ k zajištění cenzurních zásahů, když selhala inkviziční bdělost na úrovni „přátel úctyhodných lidí“ ve vědeckých žurnálech, tak i pochvalami editorů a cenzorů ze spřátelených časopisů s monopolem na „peer-review“ v klimatických tématech za to, že dobře ví, co mají dělat s takovým odporným pokusem o článek, který měří, do kolika měsíců po zahájení La Niña, dojde ke globálnímu ochlazení. Článek zmiňující tuto cenzuru byl také nedávno na Oslu otištěn, a to v souvislosti se zahájením ochlazující epizody La Niña před několika týdny. I přes publikační embargo však zanedlouho všichni, kdo mají něco společného s počasím či podnebím, věděli, že globální teplota závisí zejména na tom, v jaké fázi se zrovna nachází PDO, AMO a SOI

Článek pokračuje ZDE