Lidovky: Klimatolog Rahmstorf lže jako když IPCC tiskne

05.12.2010 17:03

(Lidovky) Lidové noviny udělaly interview s klimatologem Stefanem Rahmstorfem z německého ústavu pro strašení (Postupimský institut pro klimatologii (PIK), vedoucím pracovníkem IPCC. A jeho výmluvy ve mě vyvolávají pocit deja-vu. Je to jako bych slyšel pana L. Metelku z ČHMÚ. Jako by pánové dostali nějaký oběžník, jak mají jednotně odpovídat na všetečné dotazy.

(Rahmstorf je autorem poutavého sci-fi "Klimatická krize". Pracuje v klimaticko-poradním výboru německé vlády jako kolega Schellenhuber, který nedávno navrhoval zavést pro každého občana planety kvóty na CO2)

 

Pobavte se výběrem z grilování... totiž interview a sledujte, jak se Rahmstorf kroutí.

* LN Ve středověku bylo asi v Grónsku tepleji než dnes, tak v čem je problém?

Ano, tento argument se vyskytuje v nejrůznějších variantách. Podle té nejhloupější - a nedávno zazněla i na jedné německé univerzitě, bohužel - prý tehdy v Grónsku vůbec žádný led nebyl. Přitom samozřejmě i ve středověku v Grónsku led byl. Fakt je, že Grónsko, jak je patrné z názvu, bylo zelené - ovšem na okrajích, tak jako dnes. Začátkem 20. století, tedy ještě před globálním oteplováním, se v Grónsku na místech, kde kdysi sídlili Vikingové, sklízelo několik úrod ročně, pěstovaly se jahody a podobně. Já jsem jednou v Kodani v antikvariátu koupil knihu z třicátých let, kde ještě Grónsko líčili jako švýcarskou alpskou krajinu se šťavnatými loukami. Prostě vyvozovat z názvu Grónska, že tam za Vikingů bylo tepleji než dnes, se nedá. Takže je třeba spolehnout se na ledové vrty. Ano, ty ukazují, že tam mohlo být o něco málo tepleji než dnes. Jenže pokud se bavíme o tom, že ve středověku bylo Grónsko o jednu dvě desetiny stupně teplejší, je to úplně jiný příběh, než když připustíme, že v budoucnu se tu oteplí o deset dvacet stupňů.

(Komentář Klimaskeptik.cz: Kdyby Rahmstorf byl vědec a ne diletant, věděl by, že podle ledovcových vrtů bylo ve středověku v Grónsku o 1°C tepleji než dnes. A před 5000 lety dokonce o 2°C. Přičemž i v době druhé světové války tam bylo tepleji než dnes.)

 

* LN Patříte k hlavním autorům zprávy IPCC za rok 2007, která letos utrpěla několik šrámů. Co si o její úrovni myslíte?

Hlásím se k ní dál. Pokud vím, objevily se ve zprávě jen dvě skutečné chyby. Špatně byla uvedena procentuální hladina Nizozemska, která je pod hladinou moře. Tu nám ale dodalo samo nizozemské ministerstvo životního prostředí. Největší chyby se dopustila pracovní skupina číslo II, což nejsou klimatologové, ale lidé, kteří odhadují následky klimatické změny. Byla to chyba v citaci, kdy v regionální kapitole o Asii citovali jedno chybné číslo k tání himálajských ledovců, místo aby čerpali z věcně správné analýzy IPCC z pracovní skupiny I. Ano, nemělo by se to stávat, ale když spolu stovky lidí sepisují zprávu tlustou tři tisíce stran, nedá se úplně vyloučit, že tu a tam něco ujede.

(Komenář Klimaskeptik.cz: Ve zprávě IPCC není z klíčových věcí správně prakticky nic. Viz zde. Aféry uplynulého roku se přitom týkaly jen části těchto chyb. Skandálnost chyby s Himaláji spočívá hlavně ve snahách umlčet lidi, kteří na chybu správně včas upozorňovali. A to, že autor kachny o 2035 celých 10 let své často citované interview neopravil. A že Pachauriho firma z chyby profitovala - dostala granty na urgentní výzkum tání Himalájů...)

Kromě toho se objevila spousta nesprávných tvrzení: o tom, že IPCC špatně hodnotil riziko sucha v Africe, ohrožení amazonského pralesa... Přitom ve všech těchto bodech IPCC naprosto korektně podal stav vědeckého poznání. Britské Sunday Times, které například o takzvané Amazongate psaly první, musely ten článek na zákrok britské žurnalistické komise stáhnout. Takhle jeden dva novináři nepravdivými články vyvolají vlnu a stovky novin po celém světě potom bez ověření píší články ve stejném duchu. To prosím není skandál klimatologie, ale médií. Nikdo z těch novinářů si nezkontroloval, s čím vlastně jeho kolegové přišli.

(Komentář Klimaskeptik.cz: Rahmstorf je mimo. Noviny Sunday Times nestáhly obvinění, že IPCC měla nesmyslné údaje o mizení amazonského pralesa. Omluva se týkala pouze jednoho detailu. Noviny chybně tvrdily, že ve zprávě WWF, ze které to IPCC citovala, nic takového o mizení Amaronie není. Je to tam, i s odkazem na článek z Nature. Jenže i tak je to chybně. (zdroj, zdroj) Protože onen článek v Nature nemluví o klimatických změnách, ale o tom kolik % pralesa se vykácí! (zdroj) Nakonec se ukázalo, že výroky IPCC a WWF o likvidaci 40% džungle pochází z popularizačního webu IPAM pro děti. Zkrátka IPCC měla Amazongate opravdu špatně. Rahmsdorf mate veřejnost)

 

* LN V Amazongate šlo o to, že IPCC necitoval odbornou literaturu, ale ekologistickou skupinu World Wildlife Fund. To snad je vědecká literatura?

Ne, ale vědeckou literaturu ten text WWF citoval, konkrétně studii z časopisu Nature. Výš už se v odborné literatuře nedostanete.

* LN Čtenář zpráv IPCC předpokládá, že autoři citují vědeckou literaturu, ne laické destiláty z vědecké literatury.

To ale nebyl text laiků, zprávu WWF vypracoval uznávaný lesní expert Peter Moore - a Sunday Times se musely omluvit i v tomto bodě. Existuje takzvaná šedá literatura, například zprávy Světové banky, Mezinárodní agentury pro energetiku nebo nevládních organizací. Podle stanov IPCC jsou to zcela legitimní prameny.

* LN V nevládních organizacích se zpravidla sdružují věřící, lidé upsaní oteplovací teorii, kteří vydávají propagandu.

Propaganda, to říkáte vy. Jistěže IPCC mohl citovat přímo studii z Nature, a ne zprávu WWF, ale nějak se vymyká mému chápání, proč z toho dělat skandál, když správně podal stav vědeckého poznání.

* LN Náš bývalý ministr životního prostředí se odvolával na zprávy IPCC s tím, že to je čistě vědecká práce. A pak vyjde najevo, že pět tisíc poznámek se neodvolávalo na vědeckou, ale šedou literaturu, zprávy neziskovek a studentské práce.

To vaše číslo se mi nezdá. (Komentář Klimaskeptik.cz: Rahmstorf je neinformovaná osoba. Nečetl ani zprávu Citizen Audit, kde je to přesně vyčísleno. Zpráva Citizen Audit je ke stažení na Klimaskeptik.cz)

Ale i kdyby, v pracovní skupině I, která se zabývá samotnou klimatologií, šedou literaturu v podstatě používat nemusíme. Platilo by to spíš pro pracovní skupiny II a III, které mimo jiné popisují možná řešení, například energetická. V těchto oborech není tak obvyklé publikovat v odborných časopisech, jako je tomu zvykem v přírodních vědách. Jinak: InterAcademy Council, což je nejvyšší vědecké těleso na světě, jakýsi výbor národních akademií věd, nedávno IPCC vystavil osvědčení, že vědecky je na úrovni - mimochodem všechno dobrovolně a bez nároku na honorář -, jakkoliv doporučil řadu organizačních zlepšováků. IPCC je organizačně vybavený opravdu slabě: jedna kancelář v Ženevě s pár zaměstnanci pak vůbec není schopna na takové útoky a pomluvy reagovat. Když se například objevil ten lapsus s himálajskými ledovci, zjistilo se, že IPCC ani nemá mechanismus, jak vydat erratum, nemá nikoho, kdo by o tom rozhodoval. Prostě IPCC nikdy nevyvinul profesionální strukturu. Fungoval skvěle do chvíle, než na něj zaútočily silné organizované skupiny a on si natloukl nos.

(Komentář Klimaskeptik.cz: Právě v první pracovní skupině byly hlavní chyby. Ignorování vlivu Slunce na klima. Hokejkový graf. To ale víme už dávno. Těch se ale letošní aféry netýkaly... Audit od InterAcademy Council provedl zdrcující kritiku IPCC. Rahmsdorf lže jako když tiskne. Doporučuji se zprávu IAC stáhnout z Kimaskeptik.cz a přečíst. IPCC např. nikdy například neměla předpis proti střetu zájmů, takže tam vědci běžně známkují vlastní práci).

* LN Jaké potřebuje IPCC mechanismy, když předseda Pačaurí námitky k pasážím o himálajských ledovcích šmahem označí za voodoo vědu?

On za voodoo vědu neoznačil kritiku IPCC, ale jednu zprávu, kterou o himálajských ledovcích vydal indický ministr životního prostředí. Já bych takový slovník nepoužíval, ale ve věci samotné měl Pačaurí pravdu.

* LN Moment, ta indická voodoo věda byla korektnější než zpráva IPCC. Indické odhady, kdy by mohly himálajské ledovce roztát, byly mnohem zdrženlivější, nemluvily o desetiletích, ale o staletích.

A odkud vy víte, že to potrvá staletí?

* LN Na rok 2350 se přece opravila i IPCC.

Ne. To bylo jen vysvětlení, kde se ve zprávě vzal letopočet 2035, že to mohl být překlep čísla 2350. Ale ani 2350 není korektní číslo, v žádném případě to není odhad IPCC.

* LN Měl by Pačaurí IPCC vést dál?

Pačaurí jistě nebyl nejideálnější volbou. On byl dosazen pod tlakem George Bushe coby slabý předseda, jeho předchůdce byl totiž příliš efektivní. Není to žádný klimatolog. Nejlepší by bylo, kdyby dotáhl organizační reformy a pak úřad předal.

(Komentář Klimaskeptik.cz: Ukázalo se, že Pachauri byl nakonec - v protlačování alarmismu - ještě efektivnější než Watson. Pachauri je ideální předseda IPCC, protože je živoucím ztělesněním hodnot, na kterých byla IPCC založena. Kdo jiný by lépe protlačoval uhlíkovou lobby než někdo, kdo sám vlastní energetické firmy a chce dotace? Naplnit si kapsy, to bylo přece od začátku smyslem IPCC, ne?)

* LN Jak s ročním odstupem hodnotíte aféru Climategate?

I tady vidíme, že to byla bouře ve sklenici vody, vyrobená určitými lobbistickými skupinami. Mezitím už ta nařčení zkoumalo pět různých komisí a zcela je vyvrátilo. Dotyční vědci čelili i tak absurdním nařčením, že třeba manipulovali s daty, že obcházeli posudková řízení ve vědeckých časopisech. Nic z toho se nepotvrdilo.

(Komentář Klimaskeptik.cz: Právě naopak. Podezření se potvrdila. Nicméně vyšetřovací komise jsa složené z loajálních alarmistů psaly závěry zpráv diplomaticky a eufemisticky. Rahmsdorf je asi lenoch, který očividně ze zpráv čte jen poslední odstavec. Takto se vědec nechová - vědec si vše důkladně prostuduje, než se k tomu bude vyjadřovat do médií. Doporučuji tyto vyšetřovací zprávy přečíst. Ke stažení zde na Klimaskeptik.cz)

* LN Hmm. Phil Jones například v e-mailech svým kolegům radil, ať také vymažou některá data, aby se k nim nedostali klimaskeptici. Ale jednoduchou otázku, jestli ta data mazal, mu žádná z těch komisí nepoložila.

O detailech tu nejsem úplně informovaný, ty ukradené e-maily jsem ani nečetl. Zabývám se klimatem, ne privátní korespondencí některých kolegů. Rozhodující pro mě je, že ani ve světle těchto e-mailů nebylo třeba žádný vědecký poznatek korigovat.

(Komentář Klimaskeptik.cz: Jako bych slyšel pana Metelku. On prý drby z dopisů číst nebude. To je pro alarmisty typické - vyjadřují se k e-mailům, že prý v nich není nic důležitého. A přitom je ani nečetli!! Jak tedy mohou vědět, že v těch e-mailech není nic závažného? Asi se tu projevují jasnovidecké schopnosti, které si klimatologové vyvinuli při tvorbě "scénářů" čili věšteb klimatické budoucnosti)

* LN Ale to přece má vážné společenské dopady, které by vás zajímat měly. Ve Spojených státech i ve Velké Británii, tedy obou zemích, v nichž se Climategate udála, veřejné mínění obrátilo a boj proti globálnímu oteplování přestalo podporovat.

Já se v klimatologii pohybuji už dvacet let a způsoby klimaskeptiků, kteří popírají vědecké poznání, znám za tu dobu docela dobře. Jim se kolem kodaňského summitu i po něm dařilo pronikat se svými názory do mediálního mainstreamu. Chápu to i jako psychologický fenomén. Právě proto, že kodaňský summit ztroskotal, mělo asi hodně lidí potřebu problém, který se nedaří řešit, odsunout a bagatelizovat. Protože zdánlivě bezmocně muset přihlížet tomu, co se na nás blíží, je dosti skličující. Takže když se budeme vzrušovat nad nějakými maily mezi vědci, nemusíme si tolik lámat hlavu nad budoucností našich dětí.

(Komentář Klimaskeptik.cz: Hlavní klimaskepticismus nepřichází od ropné lobby, ale od obyčejných občanů, kteří nechtějí platit uhlíkovou daň. Od neplacených dobrovolníků, kteří informují veřejnost přes internet. A od lidí, kteří něco vědí o klimatologii z éry před IPCC a odmítají alarmistickou pavědu. Jestli tu někdo popírá vědecké poznání, tak je to IPCC)

* LN Zneklidňuje vás, že podpora veřejnosti pro vaše názory a návrhy klesá?

V Evropě to tak špatné není, ale v Americe to vážný problém je. Z republikánů, kteří teď před měsícem kandidovali do Kongresu, se k poznání, že se klima vinou člověka mění, hlásil jenom jeden. Schválit v Americe zákon na ochranu klimatu je dnes prakticky nemožné. V jedné studii nedávno spočítali, že americké firmy vynaložily za posledního půldruhého roku 500 milionů dolarů na lobbing proti klimatické legislativě. Za to nakonec zaplatíme všichni. Čím později totiž začneme, tím dražší ta opatření budou.

(Komentář Klimaskeptik.cz: Prachy ropné lobby jsou nepatrná almužna v porovnání s miliardami, které do alarmismu investuje Evropská komise a magnáti typu Rockefellera. Je ostuda, že EK z veřejných prostředků platí jednostrannou klimatickou propagandu. Nevím co chtějí ropné firmy, ale klimatická legislativa není v zájmu obyčejných lidí. Lidi to nechtějí. Proto také o Kjótu nebylo žádné referendum)

===========

ZÁVĚR:

Lidové Noviny položily Rahmsdorfovi ty správné otázky a uvedly ho pěkně do úzkých. Kdybych ho vyslýchal já, ještě bych ho dorazil pár vhodně zvolenými dotazy, ale to už by si Lidové Noviny dovolily příliš. Už takhle riskují, že jim příště žádný alarmista interview neposkytne.

Jenom jsem nepochopil nadpis interview "Na klimatologii útočí zájmové skupiny". Tím se myslí solárníci a ta uhlíková lobby, která zastrašuje klimaskeptické klimatology?