Kvůli Climategate milionu lidí zdraží teplo

16.01.2011 00:51

Lidové noviny: "Milionu lidí zdraží teplo"

Lidé si někdy myslí, že nějaké Klausovo globální oteplování, Climategate a akademické handrkování o nějaké grafy jim může být lhostejné. Myslí si, že se jich to netýká. Mnoho občanů ani neslyšelo o Philu Jonesovi nebo Michaelu Mannovi. Z médií se nic nedozvědí.

Zde ale neplatí "co oči nevidí, to srdce nebolí". Tohle na občana má dopad a citelný.

Lidové noviny informují, že kvůli pochybným spekulacím o lidmi zaviněném globálním oteplování, se EU chystá občany okrádat. Přestože důvěryhodnost IPCC je po sérii afér na nule, politika založená na zdiskreditovaných zprávách IPCC vesele jede dál.

Inu, jak by ne - jsou za tím finanční zájmy. Zájmy, jak se dostat do našich kapes.

A kdopak politikům napovídal, že oxid uhličitý je smrtelně nebezpečný plyn s obrovským vlivem na změny klimatu? Kdopak to byl?

 

===============

Tisková zpráva Strany svobodných občanů: "Svobodní chtějí zrušení zákona o emisních povolenkách"

"V návaznosti na informace Lidových novin o chystaném zdražení tepla pro milion domácností až o 40 % kvůli zákonu o povolenkách, Svobodní prohlašují následující:

Svobodní prosazují zrušení Zákona č. 695/2004 Sb. o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v platném znění. Tento zákon povede od roku 2013 k masovému zdražování tepla, elektřiny, průmyslové výroby obecně a letectví.

Zákon na základě směrnic EU vyžaduje, aby firmy při výrobě složitě měřily emise kysličníku uhličitého, který je přitom běžnou přírodní sloučeninou nikterak neškodící zdraví, a aby platily za povolení k emisím, pokud se odchýlí od limitu, který jim stanoví byrokraté.

Zákon povede nejen ke korupci, zdražování a růstu nezaměstnanosti, ale také k umělému přesunu výroby do Číny a dalších zemí s menší ekonomickou regulací bez jakéhokoliv vlivu na globální objem emisí, ať už je jejich dopad na klima jakkoliv pozitivní či negativní.

Zákon má začít platit od ledna 2012, tak zbývá ještě čas na jeho včasné zrušení. Vzhledem k tomu, že nelze očekávat zrušení zákona touto vládou, chtějí Svobodní prosadit zrušení zákona spolu se zrušením zákona o povinném přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty a zákona o podpoře solárních, větrných a biomasových elektráren, ať již v rámci EU nebo mimo ni, až k tomu dostanou mandát voličů."