Vědecká literatura není nutná, myslí si členové IPCC

24.01.2011 10:20

V létě 2010 organizace zvaná InterAcademyCouncil provedla audit metod práce mezivládního panelu OSN.

O konfliktu zájmů, ve kterém IAC je, jsem psal (Parodie na nezávislé vyšetřování - zde)

Přesto zpráva IAC byla vůči klimatologům ze všech vyšetřování nejkritičtější (viz), což nás mile překvapilo.

Nyní máme možnost přečíst si (PDF, 678 stránek), co členové IPCC napsali do dotazníků, které jim IAC v průběhu šetření rozeslala. Jména jednotlivých respondentů byla z textu odstraněna.

Pan Metelka (český focal point IPCC) na svém blogu tehdy uvedl, co do dotazníku napsal on (zde).

Donna Laframboise na svých stránkách (zde) shrnuje: Řada pracovníků IPCC věděla, že IPCC je zpolitizovaná a že nepoužívá striktně vědeckou literaturu, ač se na veřejnosti tvrdila, že je to jen a jen peer-reviewed.

Pár příkladů:

"Některé politicky nejvíce důležité informace se ve vědecké peer-review literatuře neobjevují. Bez nich by se IPCC stala irelevantní (str. 119)

"Některé kapitoly se silně opírají o šedou literaturu zatímco vědeckou peer-review literaturu ignorují (např. kapitola 7 WG2). (str. 543)

"Tlak z [rozvojových zemí] aby se užívaly publikace z [rozvojových zemí] a/nebo šedá literatura, je silný a účinný. To snižuje vědeckou kvalitu zprávy." (str. 555)

"V některých oborech se věda dělá v nevědecké (non peer-review) literatuře. Je jen třeba ji užívat obezřetně a jasně ji označit. (str. 22)

"Některá šedá literatura je nepostradatelná protože nic jiného není k dispozici… (p. 128)"

Zkrátka a dobře Pachauri lhal, když veřejnosti tvrdil: "…vyhodnocujeme klimatické změny na základě vědecké peer-review literatury, takže vše, co zkoumáme a co bereme v úvahu při našem hodnocení, musí mít kredibilitu vědeckých peer-review publikací, s ničím méně seriozním se nespokojujeme (we don’t settle for anything less than that."

Na jednání české delegace IPCC, kam jsem byl přizván jako zástupce "opozice" (viz), jsme se shodli, že šedá literatura musí pryč. Takový návrh však na podzimním zasedání IPCC v Koreji neprošel. IPCC si naopak myslí, že nevědecká literatura je hotový poklad.

Tak či tak Pachauri dál zůstal šéfem IPCC, což značí, že žádné skutečné reformy se nechystají. Zvláště se nechystá audit správnosti a úplnosti minulých zpráv IPCC. Alarmismus zůstává prioritou.

Citizen Audit (PDF) zjistil, že šedá literatura (nijak nezkontrolovaná odborníky co se týče správnosti) tvoří třetinu zdrojů IPCC.

===================

Pracovníci IPCC také potvrzují názor Václava Klause, že IPCC je více politické, než vědecké těleso.

Příklady:

(O přijímání zprávy v plénu IPCC). "V diskusi často vidíme, že vědeckost stojí stranou, na prvním místě jsou politické priority.  To by být nemělo." (str. 109)

"Vidíme příliš mnoho politicky korektních jmenování, takže jsou dosazováni badatelé z rozvojových zemí kteří nemají dost znalostí, aby mohli být k něčemu užiteční.  To dává smysl, pokud je to míněno jako studijní stáž, ale v mojí kapitole ve Čtvrté zprávě IPCC jsme měli celou polovinu vedoucích autorů (LA) zcela nekompetentních. Což přesouvá břemeno práce na koordinující vedoucí autory (CLA)" ( str. 138)