Konečně funkční klimatologický model

19.07.2011 21:43

(JoNova) Klimatický panel OSN nevytváří sám žádné studie ani modely. Pouze si vybírá, kterým modelům popřeje svou důvěru. Navrhuji, aby do příští zprávy dali tento model, který mi připad velmi robustní a rigorozní. Ukazuje, jaký dopad bude mít prosazovaná mitigace na klimatický systém. 

 

Metodika: Po inicializaci a parametrizaci stovek nám neznámých faktorů jsme do systému zadali vzájemně si odporující proxy data a ignorovali jsme veškeré přírodní faktory, poněvadž to je moc těžké. Spustili jsme stovky simulací, dokud jsme nezískali výsledky, jaké jsme chtěli - ansambl nesmyslných projekcí, které jsme pak zprůměrovali.

Provedli jsme homogenizaci, adjustaci a jen tak od oka jsme aplikovali metodu principiálních komponentů, která je příliš složitá, než aby jí nějaký neklimatolog mohl kdy rozumět. Vyrobili jsme novou sérii hokejek, čímž jsme dosáhli velmi robustní predikce (>90% pravděpodobnost), že všichni brzy budeme totálně v loji....

A pokud by někdo chtěl vidět podkladová data, z nichž jsem k těmto výsledkům dospěl... Tůdle! Teprve až CRU zveřejní ta svoje!

 

Reference:

New Coupled Climate Model Results.Nocarbontax.au 25.dubna 2011

 

(hat tip: Karlos)