Klimatolog Pretel o Kodaňské diagnoze a Sternově zprávě

25.02.2011 00:52

Čeští alarmisté v únoru 2011 zveřejnili český překlad "Kodaňské diagnózy" (viz). A co si o tomto dokumentu myslí odborníci?

Sympatické názory vyjádřil dr. Jan Pretel z ČHMU v diskusi pod svým článkem na ekolist.cz

Klimatolog Jan Pretel: Drasticky snižovat emise je nesmysl. Ekolist 26.ledna 2011

JP: "Pokud jde o  citace Kodaňské diagnózy, dovolte jednu moji poznámku. Tento dokument považuji za silně politicky motivovaný (zabarvený silně do zelena).
1) Vznikl před Kodaňskou konferencí 2009, která si dala za cíl dojít jakýmkoliv způsobem k politické dohodě (což se nepodařilo).
2) Mělo jít o jakýsi "nový apel vědců" (v odborných kruzích se jím skutečně nestal) k politickému využití v Kodani.
3) Tři z množiny autorů Diagnózy znám osobně a znám i jejich postoje, velmi ultimativní názory i "zabarvení", takže se obsahu a hlavně zabarvení Diagnózy vlastně ani moc nedivím."
Z toho, co jsem napsal asi zřetelně vyplývá, že Vámi citovaný materiál osobně neuznávám (a nejsem sám!)"

 

V diskusi přišla  řeč i na tzv. Sternovu zprávu, o které jsme tu psali nedávno, když ji odsoudila Světová banka.

JP: "Nejsem ekonom, ale měl jsem možnost v průběhu doby od vydání Sternovy zprávy s řadou dobrých ekonomů z obou stran názorového spektra některé body diskutovat, a udělal jsem si názor, že zřejmě největší chyba Sterna je špatné diskontování. Navíc, udělat skutečně kvalifikovaný odhad nákladů na mitigace, stejně jako adaptace, pro časový horizont 100 let je úkol pro Nobelovku a nikomu se to zatím nepodařilo. Takže jakékoliv úvahy o tomto jsou pouhým porovnávání dvou zcela fiktivních "hodnot", z nichž někdy může výjít jako vyšší ta, jindy ona, a záleží na tom, jaký chci mít výsledek..."