Klimaskeptik.cz u Jílkové v TV pořadu "Máte slovo"

30.06.2013 17:31

27. června 2013 Vítězslav Kremlík, zakladatel portálu Klimaskeptik.cz, vystoupil v pořadu Michaely Jílkové „Máte slovo“ na ČT1. Tento díl byl na téma "Věříte předpovědím počasí?" Níže jsou přiloženy doklady a důkazy k tomu, co v pořadu bylo řečeno.

VIDEO: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10175540660-mate-slovo/video/  (27.6. 2013 "Věříte předpovědím počasí?")

==================================================

 

1562 Střední Evropu zasáhla obrovská bouře. Lidé mysleli, že přichází konec světa. Počasí nikdy lidem nepřipadalo přirozené.

Zdroj: Promode Kant. The Witch Hunt of the Little Ice Age. IGREC working paper 2010. Institute of Green Economy. https://igrec.in/the_witch_hunt_of_the_little_ice_age.pdf

 

Korelace mezi počtem upálených čarodějnic a mezi špatným počasím. Lidé i tehdy soudili, že špatné počasí je antropogenního původu

Zdroj: Emily Oster. Witchcraft, Weather and Economic Growth in Renaissance Europe. Journal of Economic Perspectives—Volume 18, Number 1—Winter 2004—Pages 215–228  [Retrieved on 25 Aug 2009] Available at <https://home.uchicago.edu/~eoster/witchec.pdf>

 

Ledovce v Alpách kolísají v 200 letém cyklu.

Zdroj: J. Koch, J.J.Clague: Are insolation and sunspot activity the primary drivers Holocene glacier fluctuations? PAGES News, Vol.14 • No 3 • December 2006 https://www.sfu.ca/~jkoch/pages_2006.pdf

 

200 letý cyklus povodní, tzv. malé pluviály

Zdroj: Zdeněk Vašků. Naše malé pluviály. Vesmír 76, 512 1997/9 https://www.vesmir.cz/clanek/nase-male-pluvialy-(2)

 

Kdyby EU sto let dělala svou klimatickou politiku, oteplování by se tím oddálilo o 0,05°C. Kdyby to dělal celý svět, oddálí se tím oteplování asi o 0,15°C za sto roků.

Zdroj: Kenny MacIver. We need to ignite an energy tech revolution,” says controversial environmentalist Bjørn Lomborg.  I-cio.com 24.ledna 2011

Zdroj: https://kremlik.blog.idnes.cz/c/153790/Lomborg-obratil-kabat.html

Zdroj: Gene Epstein. Global warming is manageable – if we are smart. Barrons.com  18.května 2009.https://online.barrons.com/article/SB124242701854125285.html#articleTabs_panel_article%3D1

 

Řepka na svazích vodu nezadrží.

Zdroj: https://www.tyden.cz/rubriky/domaci/za-povodne-muzou-i-zemedelci-repka-vodu-nezastavi_272926.html (říká šéf svazu obcí a měst ČR pan Jiránek)

Zdroj: Pole s kukuřicí a řepkou kam se podíváš. Energie se z nich sice vyrobí, ale vodu nezadrží. https://www.agris.cz/clanek/179938

Zdroj: AK:Schopnost zadržovat vodu ztratilo za 20 let 620.000 ha půdy (Financninoviny.cz 10.6.2013) https://www.financninoviny.cz/zpravy/ak-schopnost-zadrzovat-vodu-ztratilo-za-20-let-620-000-ha-pudy/949348 (citace:  "Podle předsedy Svazu marginálních oblastí Milana Boleslava zadrží trvalé travní porosty 40krát větší objem vody než kukuřičné pole a 30krát více vody než pole osázené bramborami")

 

Požárů v éře oteplování od 19.století ubylo, nikoli přibylo

Zdroj: Wallenius, T. 2011. Major decline in fires in coniferous forests – reconstructing the phenomenon and seeking for the cause. Silva Fennica 45(1): 139–155.

Zdroj:  V.Kremlík. Přibývá kvůli oteplování požárů? (Osel.cz 9.8.2012)

 

Klimatologické scénáře globálního oteplování na sto let dopředu se dělají z vymyšlených vstupních dat 

Zdroj: https://kremlik.blog.idnes.cz/c/260620/Pisvejcova-konstanta-v-klimatologickych-modelech.html

Zdroj: https://kremlik.blog.idnes.cz/c/249985/Klimatologove-klimatu-stale-nerozumeji.html

 

 

Červeně kolísání ledovců. Modře sluneční aktivita. Pokles sluneční aktivity v 17. století je tzv. Maunderovo solární minimum.