Klimaskeptik.cz pozván na jednání české delegace IPCC

22.09.2010 08:44

Pan Metelka v článku "Výsledky auditu IPCC" shrnul závěry auditu, který si na sebe objednala IPCC. Závěrem je, že IPCC potřebuje zásadní reformy. Aby nedocházelo ke střetům zájmů. Aby se nepoužívaly jen tak drby z šedé literatury. Aby, když recenzent upozorní na chybu, aby nebyl ignorován. Atd. Věřme, že tato sebekritika OSN, která přišla po téměř roce popírání ("nic se nestalo, klimatologové byli očištěni") je obratem k nápravě.

LM: "Jsou to ale pořád jen doporučení. Skutečná realizace těchto změn a opatření je ale vázána na jejich odsouhlasení Plenárním zasedáním IPCC. To nejbližší se bude konat 11.-14.10.2010 v jihokorejském Pusanu. Bude to klíčové jednání z hlediska snahy o zvýšení důvěryhodnosti IPCC. Ještě před tímto plenárním zasedáním IPCC plánujeme pracovní schůzku se zástupci „klimatologicky aktivních“ organizací z ČR, na které by měla být jasně definována pozice české delegace k jednotlivým návrhům, vzešlým ze zprávy IAC."

 

Je potěšující, že naši klimatologové drží slovo ("IPCC, IAC a pan Kremlík") a na jednání (které bude koncem září) přizvali i autora Klimaskeptik.cz. Už jsem dostal pozvánku. Právě naše stránky totiž už dobu mapují ony chyby IPCC, na které nyní poukázal audit IAC. Za toto pozvání děkuji.

Co tam budu navrhovat, jsem napsal už před časem ("IPCC potřebuje nezhávislý audit").

Věřím, že - stejně jako seminář v senátu - je to začátek konstruktivního dialogu mezi zastánci a kritiky AGW hypotézy. Dialogu, který tu od samého založení IPCC chyběl.