Klimaskeptik.cz na jednání české delegace IPCC: Výsledky

30.09.2010 09:27

Stalo se nevídané, klimatologové pozvali klimaskeptika na svoje jednání (pozvánka zde). Že by se ale tímto vstřícným směrem vyvíjela situace i na úrovni OSN, na to můžeme zapomenout.

Právě jsem se tedy vrátil ze schůzky s našimi klimatology v sídle ČHMU v Praze Komořanech. Debatovali jsme o tom, jaké stanovisko má česká delegace hájit na blížícím se jednání IPCC v Koreji. Jak se postavit k reformám, které navrhl audit IAC (shrnutí od p.Tolasze zde).

 

A shodli jsme se minimálně na následujícím:

 

  • 1) Pachauri by měl odejít
  • 2) Reformy IPCC, které navrhla IAC, by měly platit už hned teď pro Pátou zprávu IPCC. A ne až někdy za pět let. 
  • 3) Květnové nominace by se měly zrušit a udělat nově, transparentně, dle doporučení IAC
  • 4) Zasahování politiků do vědecké práce by se mělo co nejvíce eliminovat
  • 5) Pátá zpráva (AR5) by neměla pokračovat v minulém stylu. Měla představovat audit dosavadní klimatologie (zkontrolovat grafy, roztřídit, co bylo správně, co špatně a kde byly míra jistoty tvrzení přehnaná atp).

 

A také jsme se shodli, že tyto bohulibé návrhy jsou nereálná utopie, protože to vlády v OSN neschválí. Kapři si sami nevypustí rybník.  Měl jsem dojem, že přítomní jsou pomalu větší (klima)skeptici než já. Bylo to trochu jako na konferenci Heartland Institute. Jenže ČR má stejně jen jeden hlas.

Je to náhlý obrat v důsledku Climategate a dalších afér? Nebo byli klimaskeptiky celou dobu a jen se báli to říkat nahlas? Kdo ví.

 

Na úrovni OSN se nechystá nic takového jako přizvání klimaskeptických organizací (třeba International Climate Science Coalition). Tam blokáda zdařile pokračuje dál. Jenže když nevyměníte lidi, těžko se dočkat opravdových změn. Starého psa novým kouskům nenaučíš.

 

Řadu svých návrhů jsem proto nakonec předložil jen písemně. Stejně je to utopie. Nejspíš je to asi tak reálné jako snahy o reformu komunismu.

PDF: Stanovisko V.Kremlíka k reformám, která audit InterAcademy Council doporučil v IPCC provést.

 

Na druhou stranu, položme si otázku. Až už se reformuje nebo ne. Potřebuje vůbec někdo nějakou IPCC a její zprávy? Měla by to prý být poradenská expertíza pro politiky. Jenže ti to stejně nečtou! Často nečtou ani "Shrnutí pro politické představitele". A my ostatní si dokážeme odbornou literaturu najít sami. Stačí nám k tomu GoogleScholar na webu. Nepotřebujeme, aby nám to v OSN předžvýkali.