Jones sám sobě soudcem: MM2004 a grilování teploměrů

07.07.2010 22:07

(pdf: Russelova zpráva str. 71) Zpráva Muira Russela zametá aféru pod koberec zajímavým způsobem. Popíše machinace klimatologů, jednoznačně je dokáže. A pak ale připojí větu, že "podle našeho soudu takové chování bylo legitimní." Z popisu těch machinací se ale ledacos dozvíme.

Jedním ze slavných e-mailů je Jonesův výrok." Nepřipustím, aby se tyhle studie objevily ve zprávě IPCC. S Keithem je už to nějak zařídíme... i kdybychom měli redefinovat peer-review proces."

Šlo o studii Michaelse a McKitricka o vlivu městských tepelných ostrovů. Kritizovali Jonese, že svoje globální grafy teplot má blbě.

Jones ale byl mezi šéfy dané kapitoly IPCC. A když se měl rozhodnout, zda bude v tomto vědeckém sporu stát na straně MM nebo na svojí, rozhodl se... Ano, hádáte správně... Dal za pravdu sám sobě. Naprosto nestranně a objektivně.

Jak řekl tak udělal. Snažil se, aby se MM2004 do zprávy IPCC nedostala. V první ani druhé pracovní verzi o ní nebyla ani zmínka.

Recenzent Vincent Gray si na to v připomínkovém řízení stěžoval, ale jeho námitku vedoucí autoři kapitoly (Jones) zamítli s tímto zdůvodněním:  „Lokality nejvyššího socioekonomického rozvoje se skutečně shodují s oblastmi maximálního oteplování, ale ne z důvodů, které uvádí MM2004, nýbrž kvůli zesílení atlantické oscilace a kvůli tomu, že pevnina reaguje na skleníkový efekt citlivěji než oceán, ježto má menší termální kapacitu.“

Takové výmluvy. Tepelná setrvačnost oceánů samozřejmě znamená, že teplotní změny nad pevninou jsou prudší. Ovšem. O tom debata není. Ale tady přece jde o to, že v rámci pevniny se více otepluje ve městech a méně na venkově. Což je jasná stopa (fingerprint) městských tepelných ostrovů.

Nakonec se do Čtvrté zprávy IPCC zmínka o MM2004 dostala. Na poslední chvíli. Zařadili ji tam na závěrečném plenárním zasedání v Bergenu. Ale zařadili ji jenom proto, aby ji označili za "chybnou".

 

Další čtení: McKitrick popisuje celou ságu snah umlčet jeho studii o vlivu městských tepelných ostrovů (pdf)

McKitrickova a Michaelsova studie z roku 2004 (pdf)

 ================================================

IPCC nelze než označit za intelektuální samohanu:

a) Jones je vedoucí autor  AR4 a rozhoduje o tom, zda se má přiklonit na svou stranu nebo na stranu svých kritiků. Jestli dokázal být nestranný, měli by ho svatořečit jako světce.

b) Mann je vedoucí autor TAR a rozhoduje o tom, zda se má přiklonit na stranu svého hokejkového grafu nebo svých kritiků. Dal za pravdu sám sobě. Kdyby sám se sebou nesouhlasil, musel by být schizofrenik.

c) Judith Leanová je vedoucí autor AR4 a rozhoduje o tom, zda se má přiklonit na stranu svého grafu PMOD nebo na stranu konkurenčního grafu ACRIM (grafy sluneční aktivity)

Kdo tyto lidi na tato místa jmenoval?

 

Také bych tak chtěl pracovat. Že jakákoli kritika mé práce by přišla na stůl mě a já bych měl poslední slovo. To je pak pracovní pohodička. Havaj.