Jak mě Fukušima naučila nedělat si starosti a mít rád jadernou energii

22.03.2011 22:00

George Monbiot. Why Fukushima made me stop worrying and love nuclear power. Guardian. 21 března 2011

Britský environmentalistický novinář Monbiot ukázal světu svou racionálnější tvář. Narozdíl od řady zelených, podporuje jadernou energii. Tzv. obnovitelné zdroje jsou nespolehlivé a nedokáží utáhnout celý průmysl. Takže jediná alternativa by byla "špinavá" fosilní paliva. Jádro je tedy nepostradatelnou součástí "energetického mixu".

 

(Název článku je zjevnou parafrází na Kubrickovu komedii "Doktor Divnoláska - Jak jsem si přestal dělat starosti a naučil se mít rád bombu", kde exceloval Peter Sellers ve víceroli)

 

Monbiot mj. píše:

"Asi vás nepřekvapí, když řeknu, že události v Japonsku změnily můj názor na jadernou energii. Budete ale asi překvapeni, jakým směrem ho změnily. Po havárii ve Fukušimě už nejsem v otázce jádra neutrál. Nyní jádro podporuji.

Starou elektrárnu s nedostatečnými bezpečnostními opatřeními zasáhlo obří zemětřesení a gigantické tsunami... Přesto dosud nikdo nedostal smrtící dávku záření!

Kdyby jiné formy výroby elektřiny s žádnými škodami spojené nebyly, vliv jaderné havárie bychom posuzovali přísněji. Ale energie je jako lék: lék, který nemá žádné vedlejší účinky zpravidla nemá žádné účinky vůbec.

Před érou uhlí se používalo dříví - nejen pro vytápění domů, ale i jako palivo pro průmysl. Kdybychom však polovinu povrchu Británie vyhradili lesům, Wrigley ukazuje ( EA Wrigley: Energy and the English Industrial Revolution), že bychom tak získali palivo na výrobu pouhé 1,25m tun železa ročně (zlomek dnešní produkce) a nic víc. I s mnohem menší populací, než máme dnes, by průmyslové zboží bylo v takové pozemkově náročné ekonomice vyhrazeno jen hrstce elit. Taková energetická vize "hlubinné ekologie" - decentralizovaná ekonomika založená na darech půdy - by pro lidstvo byla mnohem drtivější než jaderná katastrofa."

Jaderná energie byla právě podrobena nejtvrdší možné zkoušce a dopad na lidi a na přírodu byl velmi malý. Krize ve Fukušimě mne obrátila na víru v jadernou energii."

 

A já dodávám, že pokud přistoupíme k recyklaci jaderného paliva a efektivnějšímu spalování, tak nám podle studie OECD jádro může vydržet na hodně dlouho

Viz: Uranu máme na 8500 let (Klimaskeptik.cz 28.duben 2010) 

Jádro jako budoucnost české energetiky doporučila v roce 2008 i známá Pačesova komise ve své zprávě pro českou vládu. Text je ke tažení z webu vlády (zde). Jaderné elektrárny (Dukovany, Termelín) pokrývají cca třetinu spotřeby energie v ČR (kapitola 10.9). Česká republika patří mezi cca 15 zemí ve světě, které mají vlastní ložiska uranu.