IPCC potřebuje nezávislý audit

08.06.2010 07:51

Toto je reakce na článek dr. Metelky z ČHMU nazvaný IPPC, IAC a… pan Kremlík. 

Ačkoli se s panem Metelkou v něčem neshodnu a vyměnili jsme si už pár invektiv (oba dva jsme asi měli ve škole jedničku z ironie), měli bychom být také schopni s chladnou hlavou posoudit, kde jsou styčné body. Je jich asi více, než by se na první pohled zdálo. Tak schválně: 

 

Metelka: Je třeba např. snížit závislost IPCC na vládách států i na OSN (s tím zcela souhlasím)“ Přesně, ale ten vliv vlád a OSN spočívá v procesu nominací a ten už pro AR5 (pátou zprávu IPCC 2010-2015) proběhl. A navíc ho měl na starosti kontroverzní Mr. Pachauri. Co s tím? Anulovat a začít znovu a jinak? 

Tolasz o Oxburghově zprávě: Osobně považuji závěr této zprávy za příliš jednoznačný a ve srovnání s tím, jaké nejasnosti a nejistoty vyvolávaly některé informace, které se na veřejnost z CRU v listopadu dostaly.“ Já bych to řekl ostřeji, ale zaměstnanec ČHMÚ holt musí být diplomat. 

Metelka o potřebách reformy IPCC: „Pokud to IPCC nebude reflektovat, bude jen sám proti sobě.“ Přesně. Protože pokud se pojede ve starých kolejích, nikdo tomu po Climategate a Himalájích věřit nebude. Kdo si to neuvědomuje, je jako pštros, co strká hlavu do písku. Takovým lidem říkám „popírači Climategate“. 

Pretel: Tvrzení, že za vše můžou emise, které vypouští člověk, je příliš odvážné… Kjótský protokol nás zachránit žádným způsobem nemůže… Prostředky dávané do nesmyslných opatření na snižování skleníkových plynů v ČR bychom měli věnovat spíš na adaptační opatření.“ Dodám příklad: Za peníze vyhozené na dotování biopaliv se mohla postavit ochrana Troubek proti povodním. Když už nějaký chytrák obec postavil v inundačním území. 

Metelka: „Měl by se změnit systém výběru autorů a review editorů a neměly by hrát takovou roli genderové a geografické záležitosti (naprostý souhlas). Ano. Ale hlavně by se už neměly opakovat konflikty zájmů, kdy autor nějaké alarmistické nepotvrzené hypotézy je dosazen jako vedoucí autor, aby byl nestranným arbitrem ve sporu mezi svým názorovým oponentem a sám sebou. Hovořím o Mannovi, Judith Lean a dalších. Trochu schizofrenní, ne? 

Tolasz o specializovaných ústavech pro výzkum globálního oteplování: „Centra vznikala a vznikají zpravidla s jednoduchým zadáním řešit vybranou část širokého komplexu, kterým klimatologie bezesporu je. Z podstaty věci nemají zájem problém opravdu vyřešit, protože by tím vyvolali vlastní konec. Popřípadě hledají spojence pro vlastní existenci mimo klimatologii (bohužel i v politice). Centra jsou zpravidla financována z „nejistých“ výzkumných zdrojů. Potřebují za každou cenu získávat granty, aby mohla dále existovat. Takto vnikají ty proslavené granty typu „Vliv klimatické změny na výživu veverek.“ To je jako bych to napsal já sám. Zákony profesora Parkinsona platí! 

Metelka:I návrh Johna Christyho na „Wikipedia-IPCC“ se mi docela líbí. Doba se prostě mění a procedury a postupy, které kdysi vyhovovaly, už dnes nevyhovují a tím méně budou vyhovovat budoucím požadavkům na IPCC.“ Ano. A jednou kategorií přispěvatelů do diskusí by měli být i autoři „science blogů“ jako Stephen McIntyre. Diplom nediplom. Poznámka na okraj – bylo by třeba hezké kdyby se na odkazy v poznámkovém aparátu AR5 dalo jednoduše kliknout a bylo u toho i číslo stránky. V 70. letech to nešlo, ale dnes už snad je na čase. 

Bob Watson (bývalý šéf IPCC): „Potřebujeme skeptiky, abychom měli zpětnou vazbu. Úkolem IPCC je vážit všechny důkazy. Pokud věc nelze pominout, měla by být ve zprávě uvedena. Napišme třeba, že je to menšinový názor. Pokud nevíme, co je na věci špatně, uveďme ji s poznámkou, že je to alternativní pohled.“ Zkrátka, když se něco nelíbí početně převládajícím alarmistům, nemá se to vyškrtnout a zamlčet. Má se to otevřeně napsat a uvést i s argumenty skeptiků, proč nesouhlasí. Ať si čtenář udělá úplný obrázek. A ne podle Mannova hide-the-decline hesla „já nechci být tím, kdo bude dávat skeptikům munici“… Já hlavně trvám na tom, aby byly uvedeny VŠECHNY indikátory sluneční aktivity a to i s (nezahlazenými!) grafy. Ať lidé vidí sami, nakolik bylo oteplování z let 75-98 solárního původu. 

Britská parlamentní vyšetřovací komise: „Soudíme, že klimatologové by měli přijmout takové kroky, aby zpřístupnili veškerá data, na kterých stojí jejich studie (včetně surových dat) s kompletní metodikou (včetně zdrojového kódu). Kdyby tyto údaje bývaly badatelům k dispozici, k problémům v UEA nemuselo dojít.“ Právní překážky? Tak je odstraňte! Jak mohu vyvrátit něčí studii, když byla otištěna, aniž by byly k dispozici doklady, z nichž vychází? A Karl Popper správně říkal, že když se to nedá vyvrátit, není to věda. Vypůjčil bych si slovník dr. Pachauriho – „voodoo science“. 

Pretel: „Představa, že se i s extrémy vypořádáme snížením emisí skleníkových plynů, je hodna idejí „klimatických bossů“ z ministerstva životního prostředí, vedených náměstkem Kutákem. V jejich zájmu jsou ochotni se třeba ztotožnit i s názorem Greenpeace, že provoz nové technologie v elektrárně Prunéřov přispěje k záplavám v Bangladéši, ovlivní vodní režim v Číně i úbytek srážek v subsaharské Africe… Za odlišné názory by byli ochotni snad i „upalovat“.“ To, jak alarmistický ministr životního prostředí Dusík dal pana Pretela vyhodit za jeho názory z funkce české spojky u IPCC, je dokladem politizace IPCC. MŽP po celém světě (většinou, ne vždy) ovládají hlavně environmentalisté a podle toho také vypadají nominace do IPCC. Nebo myslíte, že v zahraničí je tomu jinak? 

Metelka: Domnívám se, že další směřování IPCC bude dost spojeno právě s osudem Rajendry Pachauriho. Setrvání nebo nesetrvání Pachauriho na pozici šéfa IPCC dá totiž odborné i laické veřejnosti jasný signál o tom, kam se chce IPCC dále ubírat… Pokud by měl Pachauri zůstat ve funkci i po říjnovém plenárním zasedání, pro mě osobně by to byla jasná známka toho, že v IPCC lze problémy zametat pod koberec a že být ve střetu zájmů vlastně nevadí.“ Zlatá slova. Teď jde ale o to, zda se národní delegace nenechají umlčet a zda budou na odchodu Pachauriho důsledně trvat. Ne že by výměna jedné osoby něco moc změnila. Ale je to aspoň…jak jen se to… „signál“. 

Metelka: „Nikdo z vedení IPCC (a osobně si myslím, že ani nikdo z národních „focal pointů“) by neměl být žádným způsobem napojen na aktivity nebo organizace, přes které může mít z výsledků práce IPCC nějaký prospěch. Když už může být podobná zásada zakotvena třeba v Kodexu etiky zaměstnanců ČHMÚ, nechápu, proč něco podobného neplatí i pro IPCC.“ Souhlas. Když si toto pan Metelka myslí, věřím, že bude sdílet i mou podezřívavost vůči InterAcademy Council, až zjistí, co je tato firma zač a kdo byl mezi vyšetřovatele nominován. IAC by mohla mít ve Websterově slovníku fotku hned vedle hesla „konflikt zájmů“. Napíšu o tom článek, zatím jen jedno – IAC je neprůhledně volený výběžek na těle IAP, který se zrodil v hlavě Koffi Annana (šéfa OSN), respektive asi spíše v hlavě jeho poradce Maurice Stronga. (viz článek Bruce Albertse a svérázné volební stanovy IAC zde). OSN je vyšetřována tělesem, které sama založila. 

Rovněž souhlasím se slovy klimaskeptického guru Stephena McIntyra, která pronesl na IV. Mezinárodní konferenci o změnách klimatu v Chicagu: „Mazání e-mailů, chybné paleorekonstrukce, utajování dat, zmanipulované vyšetřování… nic z toho nemění fakt, že potřebujeme zjistit, jak se zdvojnásobení CO2 projeví na teplotách.“ Jo, to by nás opravdu zajímalo. Bude to 0,5°C? Nebo 2°C? Neb nula? Dosavadní klimatické modely nám v tom nepomohou, protože jsou neúplné. Jsou děravé jako cedník. „A travesty.“

 

FŮZE 

Phil Jones se jednou rozčiloval, že jacísi nýmandi bloggeři si drze přivlastňují roli vědeckého peer-review procesu (hijacked the peer-review process).

Položí si ale Phil otázku, PROČ vlastně bloggeři jako Stephen McIntyre převzali úlohu odborného dozoru ve vědě? Je to proto, že oficiální kanály ovládli a zablokovali alarmisté. 

Opozice je protivná, ale nezbytná. Klimatismus je dokladem známé pravdy, že bez svobodné soutěže myšlenek dochází k úpadku. Logicky. Protože cenzura umožňuje, aby zvítězili ti, kdo by v otevřené diskusi neobstáli. Je to kontrola kvality naruby. 

James Lovelock (autor teorie Gaia): “Musíme si přiznat, že klimaskeptici nás drželi při zdravém rozumu – aspoň někteří. Jsou jako závan svěžího větru. Jen oni zabránili, aby se z klimatických změn stalo náboženství. Došlo to příliš daleko. Skeptici mají ve vědě svoji úlohu. Neměli by být umlčováni (brushed aside).”  

Zdá se, že si to začali uvědomovat i naši klimatologové. 

P. Metelka: „Mám pro Vás jednu nabídku. V září letošního roku… bychom chtěli uspořádat schůzku, na které bychom chtěli… dát dohromady zásady, se kterými pojede česká delegace na plenární zasedání IPCC…. Máte-li tedy, pane Kremlíku, zájem nikoli o hulvátství někde po chodbách, ale o seriozní diskusi o problému, dejte mi vědět a pošleme pozvánku i Vám…“ 

Nabídku tímto přijímám a - slovy Vlasty Buriana – věřím, že důvěru ve mně vloženou nezklamete. 

Co budu na jednání prosazovat, je asi jasné. Aby takovýto krok k dialogu podnikla i IPCC jako celek, ne jen česká delegace. Na Páté zprávě IPCC by měli pracovat rovným dílem i klimaskeptici, ne jen lidé, které vybral pan Pachauri a jeho kamarádi z Uhlíkové burzy CCX. 

Už v roce 2009 vznikl „IPCC Team B“ (neboli NIPCC) a v reakci na jednostrannou a neúplnou AR 2007 zpracoval daleko komplexnější 880-stránkovou zprávu, která říká i to, co alarmistickým sítem do AR4 neprošlo. 

Jednou z cest, jak dál, je prostě tým A a tým B spojit. Vedení by mělo být složeno tak jako arbitrážní tribunály při hospodářské komoře – každá strana sporu jmenuje svého arbitra ti se shodnou na oboustranně přijatelném nestranném předsedovi. 

Pokud tam nahoře nebudou sedět naši arbitři jako dr. Roy Spencer či Stephen McIntyre, věřit tomu nebudeme moci, je mi líto. 

(Mimochodem, stejným arbitrážním způsobem by měly být složeny komise, které vyšetří Climategate – tentokrát doopravdy).

Bude tím zaručena kontrola kvality, protože oba rivalské týmy si vzájemně budou koukat do karet. Zaručuji vám, že v takovém personálním složení by k trapasu s Himaláji 2035/2350 nedošlo. 

Programem nového spojeného tělesa může být Kodaňská výzva, respektive audit dosavadní klimatologie. Zjistit, co z dosavadních čtyř zpráv IPCC byla pravda a co v nich naopak chybělo. 

Počítejte ale s tím, že Pan Bollywood a jeho lidé se budou zuby nehty bránit. Národní delegace budou muset hodně zabojovat a nenechat se umlčet, protože karbonářům se z vyhřátého pelíšku samozřejmě nechce. I česká biopaliva dokládají, že snahy různých lobby zneužít klimatologii jako záminku k tahání dotací z kapes daňových poplatníků mají tuhý kořínek. 

Na závěr citace alarmistického novináře George Monbiota: „Předstíráním, že se jako nic nestalo, problém nezmizí … Dokážeme to překonat, jen když si přiznáme jaká je realita, omluvíme se veřejnosti, a přineseme doklady, že se to nemůže opakovat.“

Dokážu pochopit, že české klimatology rozčiluje, když jejich obor pořád někdo napadá. Ale nezlobte se na nás, že to kritizujeme. Zlobte se na ty, kteří to spáchali. Pokud národní delegace vědců při IPCC chtějí napravit, co se stalo, a očistit jméno oboru, kterému věnovali celý život, čeká je hodně práce. Samo se to neudělá. 

Pokud stojí o naši pomoc, stačí říct. 

 

Reference: 

Pretel: Kjótský protokol nás žádným způsobem zachránit nemůže

Pretel: MŽP odvolalo Jana Pretela z IPCC, na jeho místo nastupuje Ladislav Metelka

Tolasz:Další info k IPCC

Tolasz: Kradené maily proti klimatické změně

Metelka: IPCC, IAC, … a pan Kremlík

Watson: UN must investigate warming ‘bias’, says former climate chief

McIntyre: Projev na IV.mezinárodní konferenci o změnách klimatu (video)

Lovelock: Granddaddy of green, James Lovelock, warms to eco-sceptics

Metelka: IPCC – jak dál?

Jones: 'Climategate' scientist speaks out

Monbiot: Climategate: George Monbiot's Lament

House of Commons. The disclosure of climate data from the Climatic Research Unit at the University of East Anglia