Hynek Fajmon: Evropská komise chce opět zdražit elektřinu a bojovat s chimérou globálního oteplování

15.06.2010 11:18

(euportal) O tom, jak EU bojuje za záchranu planety před "globálním oteplováním" a "změnou klimatu" jsem již na tomto blogu psal několikrát. Nyní je opět silný důvod vrátit se k tomuto tématu. Evropská komise totiž navrhla, aby se EU jednostranně zavázala snížit své emise skleníkových plynů o 30% do roku 2020 a zvýšit tak svůj již existující klimazávazek z 20% o celých 50%. Zdá se Vám to po odchodu Strany zelených z českého parlamentu jako neuvěřitelné? Mně také, ale je to žel pravda. Naštěstí tento nesmysl zvyšující ceny elektřiny pro každého spotřebitele v celé EU snad neprojde.

Pojďme si to tedy opět rozebrat:

1. EU si dala závazek, že do roku 2020 sníží podíl emisí skleníkových plynů, které jsou v EU emitovány do ovzduší o 20%. Zároveň již přijala rozsáhlou legislativu, která má tohoto cíle dosáhnout. Je to tzv. klimaticko-energetický balíček, který spočívá v tom, že se nově zdaňují ty zdroje, které emitují skleníkové plyny t.j. hlavně elektrárny, ale také automobily a letecký provoz.

2. EU šla na loňský klimatický summit OSN v Kodani s tímto schváleným závazkem a s návrhem, že pokud se ostatní státy světa připojí, tak EU zvýší svůj závazek na 30% ke stejnému datu. Ostatní státy světa se ale k ničemu nezavázaly, a tak EU tento svůj "zlepšený závazek" zatím nezavedla. Nyní ovšem Evropská komise navrhuje, že by tak měla EU učinit i bez ohledu na ostatní státy světa jednostranně.

3. Již jsem na tomto blogu psal o tom, že evropská produkce skleníkových plynů činí pouze cca 15% globální produkce. Rovněž jsem zmiňoval, že dle výpočtů samotné Evropské komise se má v důsledku již schváleného klimatického balíčku zvýšit cena elektřiny v jednotlivých státech EU o cca 20-60% dle energetického mixu zdrojů daného státu. Platí přitom, že čím více spalujete uhlí, tím vyšší je zvýšení ceny elektřiny.

4. Pokud je skutečně skleníková hypotéza o globálním oteplování pravdivá (i o tom se dá seriozně pochybovat), tak je nezbytné regulovat všechny celosvětové emise a nikoliv pouze jejich malou evropskou část. Evropský závazek na snížení o 20% do roku 2020 je tedy nesmyslný, protože ostatní státy světa mohou emitovat volně a i to, co se za drahé peníze v EU ušetří mohou svými emisemi nahradit. Ve výsledku se globální emise bez globální dohody vůbec snížit nemusí podařit a tím pádem se ani nepodaří dosáhnout deklarovaného cíle snížení rizika "globálního oteplování". Lidé v EU tedy budou platit v cenách energií navíc desítky miliard eur zcela zbytečně.

5. Ještě větší nesmysl, je tento již přijatý závazek jednostranně zvyšovat z 20 na 30%. Evropská unie tak v době hospodářské krize naloží na evropský byznys i domácnosti další těžké daňové břemeno k placení. Deklarovaného cíle se opět ani tímto krokem nemůže v žádném případě dosáhnout.

Jaký to tedy má celé smysl? Podle mého soudu jediný. Evropská komise se pod tlakem zelených šílenců z celého světa snaží úplně zlikvidovat evropský byznys a provést evropskou zelenou kulturní revoluci dle vzoru Mao-Ce-Tunga. Tomu také šlo o "velký skok vpřed" tak, aby se zemědělská Čína stala rychle průmyslovou zemí. Evropská komise se podobně snaží o centrálně řízený "velký zelený skok vpřed", který by měl vytvořit "zelená pracovní místa" a "zelené technologie", což jsou v praxi biopaliva, solární elektrárny a podobné drahé nesmysly, které na volném trhu nemají dostatečnou rentabilitu.

Proti tomtu nesmyslnému plánu Evropské komise se již postavila německá i francouzská vláda. Doufejme, že PROTI bude i česká vláda. To, že v ní už nebude zastoupena Strana zelených dává naději, že se dočkáme rozumného přístupu k těmto šíleným nápadům Evropské komise. Pokud by se totiž tyto nápady realizovaly, dočkali bychom se dalšího zbytečného zdražování elektrické energie.