Oslava 2.pětiletky v EU

03.05.2014 20:51

Svobodní pojali výročí 10 let od vstupu do EU v humoristickém duchu. 

Jako "Oslavy konce 2.pětiletky budování Evropského svazu". 

Vystoupil i generální tajemník Ústředního výboru Českého svazu klimaskeptiků (ÚV ČSK).

https://www.youtube.com/watch?v=fF3bYab1wpY