Hide the Decline: Jak vymazat 30 let ochlazování

08.06.2010 07:22

Dánský skeptik Frank Lansner  přinesl počátkem roku 2010 zajímavý postřeh o teplotách 40-70. let. Tedy o asi stejném období, kterého se týkala slavná věta šéfa CRU Jonese „hide the decline“ (zamaskuj pokles teplot).

 

(zdroj: CanadaFreePress,  převzato z Climate Audit) 

(Vpravo vidíme Briffův nepohodlný graf, který ukazuje prudké o chlazení ve 40-70.letech. Ochlazení v duchu ochlazovací paniky ze 70.let. Vlevo vidíme, jak to v IPCC vyřešili. Použili „Mikův trik z Nature… na zakrytí poklesu teplot“. Nehodící se část grafu zkrátka ustřihli).

 

Lansner si všiml, že graf globálních teplot let 1945-75 dnes vypadá jinak, než jak ho klimatologové prezentovali v roce 1975. Z nějakých důvodů tuto křivku kdosi dodatečně změnil a … zamaskoval v ní silný pokles teplot. 30 let globálního ochlazování zmizelo. 

Zmizel tak onen trend, který v 70.letech přinesl paniku, že možná už právě začala nová doba ledová. Ochlazovací trend se klimatologům v 70. letech zdál tak silný, že varovali Kongres, jaké by ochlazení mohlo mít následky pro produktivitu zemědělství. 

Toto varování Kongresu tehdy vznesl Američan Matthews a … český vědec George Kukla. Ten následně v Americe už zůstal (bylo to po sovětské okupaci ČSSR). 

O obrovském ochlazování z let 1945-75 vycházely knihy (Lowel Ponte: Cooling) i novinové články (Newsweek). Stephen Schneider se pokoušel toto ochlazování vysvětlit vlivem aerosolů (zjednodušeně: čmoud z našich továren zastínil Slunce). Obávali se, co když ochlazování bude dál pokračovat. 

Americký institut National Center for Atmospheric Research (NCAR) poskytl v roce 1975 novinářům magazínu Newsweek takovýto graf. Výrazné ochlazení ve 40-70.letech.

 

Stejně tak klimatolog Matthews v National Geographic ukazoval, že v 70. letech teploty poklesly zpátky na úroveň z počátku 20. století.

 

Texty publikované na papíře mají tu výhodu, že je nelze online smazat a změnit kliknutím jednoho tlačítka a výtisky jsou rozeseté po celém světě. Litera scripta manet. 

Úplně stejné prudké ochlazení 40-70 vidíme za severním polárním kruhem (i v dnes předkládaných grafech). Viz v článku zde

 

(Nahoře vidíte korelaci sluneční aktivity /červeně/ s arktickými teplotami /modře/. Pod grafem vidíte boom světových emisí skleníkových plynů po druhé světové)

 

Jak si můžeme po takovéto manipulaci s grafy být vůbec jisti, zda jsou dnešní teploty vyšší než ve 40.letech? A o kolik? V Arktidě se ve 40-70. letech prudce ochladilo, pak se prudce oteplilo a dnes jsou na tom podobně jako ve 40.letech.

 

NYNÍ 

Dnes však grafy globálních teplot 1945-75 vypadají zcela jinak. Z 30 let ochlazování se stalo jen pár roků ochlazování ve 40. letech. A následuje plynulý oteplovací trend 50-70. let a dále.

Ochlazování, které tehdy vyvolalo takovou paniku, kdosi vymazal z dějin. 

 

(Jak James Hansen postupně měnil grafy NASA – GISS. https://hockeyschtick.blogspot.com/2010/04/nasas-changing-facts.html )

  

(A takto dnes vypadá graf HadCRUT, který vytvářejí v CRU v Anglii – v epicentru Climategate. Najednou to vypadá, že v 50-70. letech se oteplovalo.)

 

Existují známky, že ty dnešní grafy mohou být chybné.

Například nedávno vyplynulo na povrch, že ono prudké ochlazení v půli 40. let je zřejmě jen chyba měření. Viz článek J.Petra „Poválečné ochlazení moří má na svědomí kýbl.“

Je možné, že CELÁ křivka 1945-75 je fikce způsobená chybami měření a chybami při homogenizaci grafů.

Možná také nejde o chyby, ale o účelovou změnu. Z e-mailů, které unikly v aféře Climategate koncem roku 2009, jsme se totiž dočetli, že klimatologové uvažují takto: 

Klimatolog Tom Wigley (bývalý ředitel CRU) 28. září 2009 píše Philu Jonesovi o teplotách 40. let: "Kdybychom dokázali snížit tehdejší teplotní výkyv oceánů třeba o 0,15°C, mělo by to výrazný vliv na globální průměr... Bylo by skvělé, kdybychom dokázali zlikvidovat aspoň část oteplení 40. let... Kdybychom dostali nepřetržité oteplování na jižní polokouli a ochlazovací epizodu jen na severní polokouli, tak by to odpovídalo teorii o aerosolech."

Klimatologové tedy stanoví, jak by chtěli, aby křivka vypadala a pak přemýšlejí, jak by mohli naměřená data změnit, aby došli k předem stanovenému cíli. 

Meierův zákon: Když realita neodpovídá hypotéze, je nutné realitu zavrhnout.

Třicet let ochlazování 45-75 je nepohodlná díra v teorii o silném vlivu antropogenních emisí CO2 na teploty. Po druhé světové nastal obrovský boom spalování fosilních paliv a tedy boom emisí skleníkových plynů. Atmosféra však nezareagovala oteplováním, ale naopak ochlazováním (sic)!

CO2 je skleníkový plyn, roste a lidé se na tom podílejí. Ale vliv tohoto CO2 na teploty vypadá dosti slabý.

 

Precedens

 

To, že grafy se postupně přepisují a přepisují není žádné nepodložené tvrzení. Máme na to doklady z jiných prokázaných případů (viz).

Například Hansenova „chyba Y2K“. Stephen McIntyre si všiml, že na webu GISS z ničeho nic rok 1934 byl sesazen z pozice nejteplejšího roku 20. století a jeho místo zaujal rok 1998. Po stížnostech Hansen chybu opravil a rok 1934 vrátil zpět do pozice nejteplejšího roku. Pak ale zalitoval, že chybu uznal a – v souladu s názorem NCDC (Thomas Karl) – definitivně povýšil rok 1934 do pozice nejteplejšího roku.

V e-mailech, jejich zveřejnění si vynutil Chris Horner na základě zákona o svobodě informací (FOIA), nám klimatolog Makiko Sato líčí, jak NASA (Goddard Institute for Space Studies) vypráví o teplotách třicátých let pokaždé jiný příběh. Který z nich je pravdivý?

 

Neříkají tomu orwellovské falšování historických záznamů. Podle nich je to nová a kvalitnější analýza. Toto slovní spojení v ústech klimatologů získává zcela nový význam.

 

Můžeme si to ověřit?

 

Ověřit si to nemůžeme, protož klimatologové svá data tají nebo je „ztratili“. Což jen vytváří další prostor pro spekulace a podezřívavost. Když jsou data v pořádku, proč odmítají své důkazy ukázat? 

Jones v jednom z e-mailů: „Nenechávej ta data povalovat na veřejných severech. Někdo by je tam mohl najít.“ 

A v jiném mailu: „Radši ta data smažu, než bych je někomu poskytl podle zákona o svobodě informací.“ 

Jones v létě 2009 po vlně žádostí o informace oznámil, že původní surová data a doklady o provedených „korekcích“ prý ztratil (viz). A britská parlamentní komise při vyšetřování aféry Climategate uznala, že mezi klimatology je utajování dat „běžná praxe“ (viz) .

Po Climategate bylo ustaveno několik vyšetřovacích komisí. Všechny ale od počátku deklarovaly, že nebudou prošetřovat správnost klimatických dat a grafů. 

Prozatím tedy můžeme jen porovnávat, které grafy teplot (původní či nové) jsou více v souladu se sluneční aktivitou. 

 

(nahoře původní graf teplot, dole aa-index geomagnetické aktivity)

Porovnáme-li vývoj geomagnetické aktivity, vidíme, že na přelomu 60-70. let klesla zpět na úroveň 20. let. Stejně jako (původní) grafy teplot. Původní grafy jsou tedy v tomto směru věrohodnější.

Ochlazení, ke kterému došlo v 50-60.letech, by se dalo vysvětlit třeba vlivem aerosolů, jako je například sopečná aktivita. V té době vybuchla například Hekla (1947) a Bezymyannya (1955).

Jak se ale máme ujistit, co z toho všeho je pravda?

Klimatologové by měli vyhovět požadavku britské Willisovy parlamentní komise: „Klimatologie dnes má velkou důležitost a kvalita této vědy musí být bez poskvrnky. Proto soudíme, že klimatologové by měli podniknout kroky k tomu, aby byla dostupná veškerá data, na kterých stojí jejich práce (včetně surových dat) a kompletní metodika (včetně počítačového kódu).“

Nezávislý audit – složený z alarmistů i klimaskeptiků rovnou měrou – by měl celou rekonstrukci globálních teplot 20.století překontrolovat. Včetně metodiky, kterou v 80. letech vyvinuli lidé jako Jones a Hansen.

Žádné z dosavadních vyšetřování takový audit dosud neudělalo.

 

(Vyšlo na www.osel.cz)

 

 

Reference:

 

Frank Lansner. Hide the decline and rewrite the history. 17 March 2010 https://joannenova.com.au/2010/03/hiding-a-different-decline-and-rewriting-history/  

NASA’s changing facts. 12 April 2010. https://hockeyschtick.blogspot.com/2010/04/nasas-changing-facts.html 

NASA e-mails

https://www.judicialwatch.org/files/documents/2010/783_NASA_docs-2.pdf). 

HadCRUT

https://www.freewebs.com/fourdjones/hadcrut_annual.png 

AA-index

https://www.ngdc.noaa.gov/stp/geomag/image/aastar07.jpg 

V.Kremlík. Climategate v NASA: v Americe žádné oteplení od 30. let. https://kremlik.blog.idnes.cz/c/131989/Climategate-v-NASA-V-Americe-zadne-otepleni-od-30-let.html 

Wigleyho e-mail: https://assassinationscience.com/climategate/1/FOIA/mail/1254147614.txt 

The Day the Sun Brought Darkness. 19 March 2009. Sciencedaily. <https://www.sciencedaily.com/releases/2009/03/090316144521.htm >

A.B. Robinson, N.E. Robinson, W.Soon. Environmental Effects of Increased Atmospheric Carbon Dioxide. Journal of American Physicians and Surgeons. (2007) 12, 79-90. <https://folk.uio.no/tomvs/esef/Robinson-Soon-2007.pdf > 

Peter Gwynne. The Cooling World. Newsweek. 28 April 1975. https://gopexiles.com/images/Newsweek_The_Cooling_World.jpg  

Poněkud alarmistická, ale podrobná recenze na Ponteho „Cooling“ https://www.wmconnolley.org.uk/sci/iceage/ponte.html S ukázkami i citacemi Stephena Schneidera, který knihu doporučoval. 

Schneider S. & Rasool S., "Atmospheric Carbon Dioxide and Aerosols - Effects of Large Increases on Global Climate", Science, vol.173, 9 July 1971, p.138-141 (ukázka zde: https://www.john-daly.com/schneidr.htm

Zpráva komise britského parlamentu o vyšetřování Climategate.

https://1315516fd2.clvaw-cdnwnd.com/a3651b7fada40d42bb0919787e9c4a73/200000391-0bd6d0cd0a/01Parlament.pdf 

Stephen McIntyre. IPCC and the „trick“. 10 Dec 2009. https://climateaudit.org/2009/12/10/ipcc-and-the-trick/