Geoinženýring: OSN zakázala řízení počasí?

31.10.2010 15:54

(ETC Group) v Nagoya v Japonsku proběhlo 10. zasedání signatářů Konvence OSN o biodiverzitě (UN Convention on Biological Diversity, CBD). Výsledkem bylo uvalení moratoria na jakékoli experimenty a projekty s geoinženýringem. Geoninženýring to je moderní název pro komunistické "poručíme větru dešti". Jsou to snahy plánovitě řídit počasí. 

Patří sem například snahy vyvolávat uměle srážkovou oblačnost tím, že atmosféru "zasviníme" stříbrem či sírou. Výsledné kyselé deště sice nikoho nerozleptají, jako způsob ochrany přírody je to divné.

Patří sem i různé plány, jak umělými mraky snížit přísun slunečního záření a tak snížit globální teploty.

O žádnou tečku za geoninženýringem ale nejde, právě naopak. To jen někteří neumí číst mezi řádky.

OSN touto konvencí zakazuje jednotlivým státům, aby v této oblasti něco podnikaly. Napříště se geoinženýring má provádět a rozhodovat v OSN. Jde tedy jen o snahu OSN získat si monopol v této oblasti.

Spojme si to s nedávnými výroky ropného magnáta Rajendry Pachauriho, že v nové (páté) zprávě IPCC se chtějí nově soustředit na geoinženýring. 

Zástupce ETC Group, z jejichž tiskového prohlášení čerpám, řekl: "Britská akademie věd a její partneři by měli zrušit svou Solar Radiation Management Governance Initiative a měli by se podřídit tomu, že světové vlády se kolektivně rozhodly, že budoucí plány s geoinženýringem se budou rozhodovat v OSN, kde mají slovo všechny státy světa a kde se občanská společnost může vyjádřit a dohlížet na vše."

ETC vydala zajímavou publikaci "GEOPIRACY: A Case Against Geoingenering" (PDF; 1,6 MB; 56 stran), kde ukazuje přehled metod geoinženýringu a některé negativní dopady nezvládnutého hraní si na boha.