Kjótský protokol se plní jen tam, kde mají stroj času

23.08.2010 17:20

(GAO, Hoover, IEA) V červenci 2010 byla vydána 50 stránková zpráva amerického Government Accountability Office. Týká vývoje emisí CO2 a jejich sledování. Není překvapením, že státy, které Kjótský protokol nepodepsaly (např.  Brazílie, Čína, Indonésie, Malaysie, Mexiko a Jižní Korea), mají emise vyšší a i úroveň sledování a zaznamenávání je méně spolehlivá. Prostě cosi vykazují, ale nikdo neví, jaká je realita.

Preloženo do lidského jazyka: Rozvojové země prý potřebují více papírování!

(Obr. 3: Ta stoupající křivka to jsou státy, které "nepodepsaly")

 

(Obr. 2: Má snad někdo dojem, že díky Kjótskému protokolu se růst emisí CO2 globálně zpomalil?)

 

Vtip je navíc v tom, že řada států z "Přílohy I", tj. země, které podepsaly Kjoto, snižují emise CO2 jen na papíře. Jde o kreativní účetnictví. Proč myslíte, že za měřítko byl zvolen rok 1990? Návrat emisí k roku 1990? Copak se tehdy stalo? Pád Berlínské zdi, rozpad RVHP, privatizace. V hospodářském chaosu změn spousta fabrik zkrachovala a došlo k hospodářskému propadu. Tím se emise snížily.

Například ČR se Kjótským protokolem 1997 zavázala k snížení emisí CO2 na úroveň, kterou jsme ale dosáhli už PŘED rokem 1997. Autoři asi měli problémy s češtinou, neumí rozlišit minulý a budoucí čas. "Zavazujeme se, že včera snížíme...".

ČR 1985: 168 milionů tun. ČR 1990: 155 milionů tun CO2. ČR 1995: 123 milionů tun CO2.

Není to srandovní? V Kjótu jsme se závazali dostat naše emise o 8% pod rok 1990, ale v době Kjóta jsme už tento závazek měli splněný, ba dokonce překročený. Už jsme měli emise snížené o cca 20% úrovně roku 1990.

To je jako byste chtěli sázet na výsledky loňského dostihu. 

Obr. 3 A pak že stroj času neexistuje. Němci přijali v roce 1997 Kjótský protokol. Potom odcestovali strojem času do roku 1990, zařídili Pád Berlínské zdi a následně zhroucení průmyslu NDR. A tak dosáhli snížení emisí CO2. Chytré.