Extrémistická sekta infiltrovala vedení OSN

24.06.2010 10:30

Pamatujete na sektu soudného dne, která zaútočila sarinem v Tokijském metru? OSN infiltrovala jiná sekta, která se jí ale nápadně podobá.

Když jsem byl v Kodani, organizátoři klima-konference dali na web citát (enviro)mentalisty Pentti Linkoly "Vše, co jsme vytvořili za posledních 100 let, by mělo být zničeno." Když jsem se nad tím pohoršoval (read), bylo mi řečeno, že podle jednoho okrajového cvoka nemohu posuzovat celé environmentální hnutí. 

Ve skutečnosti ale extrémní výroky pronášejí ne jen nějací nýmandi, ale čelní představitelé OSN, klimatologie a environmentalismu. A klimatický alarmismus sám se nápadně podobá náboženským sektám. Srovnejme to třeba s Aum Shinrikyo - je to jako přes kopírák.

 

(Interview s Maurice Strongem z roku 1972. Povšimněte se šíleného lesku v jeho očích! Ten člověk řídil všechny hlavní ekologické konference OSN a stál kolem roku 2000 v čele "reformy" OSN. Uklidňující, že?)

 

 

Nostradamus a konec světa

Sekta Aum Shinrikyo se inspirovala Nostradamem a na přelomu 80/90. let přinesla proroctví blížícího se soudného dne. Prý přijde Třetí světová válka, která kulminuje nukleárním Armageddonem. Lidstvo vyhyne kromě nepatrné elity – členů Aum. Posláním Aum je tedy nejen šířit slovo “spásy”, ale také přežít “poslední dny lidstva.” Hnutí jako vzor citovalo sci-fi romány Isaaca Asimova o Nadaci.

Armagedon má přijít roku 1997.

Římský klub byl založen v roce, kdy Paul Ehrlich oživil malthusiánství a vydal knihu “Populační bomba” (1968). Ehrlich věštil, že  80.letech kvůli přelidnění přijdou gigantické hladomory. Jindy zase tvrdil, že v roce 2000 už Anglie nebude existovat (viz). A to přitom dodnes odmítá uznat, že se mýlil...

Římský klub tuto tezi rozvinul v roce 1972 ve své knize “Meze růstu”. Dojdou prý nejen potraviny, ale i nerostné suroviny. Stávající zásoby ropy prý dojdou do roku 1992 a ve 21.století dojde prakticky úplně všechno. A co je nehorší, dojdou i takoví ti malí gumoví medvídci.

Ve své autobiografii „Where on Earth are we going“ (2001) Maurice Strong (přední člen Římského klubu a jeden z vedoucích představitelů OSN) předpovídá, že kvůli globálnímu oteplení přijde Armageddon. Z temnoty lidstvo vyvede jen hrstka Vyvolených (korporace Earth Inc.), kteří se zmocní vlády nad světem. Jako jeho zachránci. Hádáte správně - myslí tím sebe. To je panečku sebedůvěra - ten člověk se pokládá se za Supermana a Matku Terezu v jednom.

Cituji: “1. leden 2031” Zpráva pro akcionáře firmy Země sro.:  V některých oblastech naší planety byli lidé zcela vyhlazeni. Lidé umírají jako mouchy a umírají stále mladší... Koncem dekády se očekává, že lidí zbude už jen 4,5 miliard lidí, méně než počátkem století. Odborníci očekávají, že úbytek lidské populace bude pokračovat, až nakonec nezůstane více jak 1,6 miliardy lidí – tolik nás bylo počátkem 20.století. Smrt a zmar - ale na konci je světélko naděje pro budoucnost našeho druhu a potenciál pro regeneraci.” (viz zde).

To je sen každého, kdo sní o sociálním inženýrství. Zničit stávající společnost na uhel. A začít stavět na zelené louce. 

 

Navazují na dlouhou tradici

Proroctví konce světa jsou oblíbený a úspěšný literární žánr.

V 16. století jasnovidka Matka Shiptonová (wiki) prý předpověděla konec světa na rok 1881.

The world to an end shall come 

In eighteen hundred and eighty one.

Mystik Jáchym z Fiore koncem 12.století přepověděl na rok 1260 příchod Antikrista. Ten bude poražen a nastane věk idylické utopie. Kolem jeho učení vznikla celá sekta.

Zakladatel Jehovistů Russel předpověděl konec světa na rok 1914. Když neuspěli, posunuli proroctví na rok 1925. A pořád nic.

Seznam proroctví konce světa je prakticky nekonečný (seznam). Pokud mi něco neuniklo, žádné se zatím nenaplnilo.

Elitní klub 

Hnutí Aum Shinrikyo založil Shoko Asahara v roce 1987. Původně šlo o vzdělávací instituci pro výuku jógy. Dokázala si získat značný počet členů mezi mladými absolventy elitních japonských universit, takže se hnutí stalo známé jako „náboženství elit.“ 

Římský klub založil v Aurelio Peccei v roce 1968. Původně byl Římský klub vzdělávací instituce, která měla organizovat přednášky na aktuální témata. Dokázal si získat značný počet členů mezi špičkovými politiky, presidenty, šéfy EU, NATO, OSN a boháči, takže se alarmismus soudného dne stal sekulárním náboženstvím elit.

 doomsday.jpg

(Shoko Asahara)

Aum se podařilo získat do svých řad smetánku japonské společnosti. Římský klub dokázal do řad svých členů a sympatizantů získat přední osobnosti, které stojí za OSN.

Generální tajemník OSN Ban Ki-Moon: „Svět má méně jak 10 let na to, aby zastavil globální nárůst skleníkových plynů, máme-li se vyhnout katastrofálním následkům pro lidi této planety… Je to prostě největší kolektivní hrozba, které lidstvo kdy čelilo.“  (srpen 2009, Soul, zdroj).

To zní úplně jako Jáchym z Fiore.

Předseda IPCC Pachauri řekl: „Pokud nic neuděláme do roku 2012, bude pozdě. O naší budoucnosti rozhodně, co uděláme v příštích dvou až třech letech. To je rozhodující moment.“ (zdroj)

Matka Shiptonová by to neřekla lépe. 

Stephen Schneider: „Pokud chceme globální oteplování udržet pod 2°C nad preindustriálními hodnotami, globální emise skleníkových plynů musí vyvrcholit mezi lety 2015-2020 a pak prudce klesat.“ (Kodaňská diagnóza, podzim 2009, zdroj)

K dalším chilialistům patří třeba Ted Turner, hlavní sponzor OSN  a Greenpeace. Nebo Maurice Strong, zakladatel UNEP (eko-program OSN). Mimochodem IPCC je poradní komisí v rámci právě UNEP.

 

Nejvyšší pravda

Shinrikyo v názvu hnutí znamená Nejvyšší pravda.

Alarmisté se také prohlašovali za exkluzivní majitele Nejvyšší pravdy. Bylo to ztělesněno v posvátném sloganu “Diskuse skončila.” O Zjevení se NEDISKUTUJE. Kdo projeví pochyby, je prostě z hnutí vyloučen.

 

Obrat k násilí

Zpočátku se Aum snažil integrovat do mainstreamu a hnutí dokonce kandidovalo ve volbách (neúspěšně).

Po několika letech vedení hnutí ovládla paranoia. Guru se přestal tolik stýkat sveřejností. Prý se je snaží židé a zednáři a USA zničit. Aum proto v pocitu ohrožení nakonec začala nakupovat zbraně. Výsledkem tohoto vývoje byl 20.březen 1995, kdy skupina podnikla v tokijském metru sarinový útok. Dvanáct lidí zahynulo, 54 bylo zraněno vážně a nejméně 900 dalších bylo postiženo. Vyšetřování ukázalo, že sekta po měsíce hromadila zbraně, chemikálie, výbušniny a biologické zbraně. Dokonce si až z dalekého Zaire opatřili virus Ebola.

Klimatisté se také dlouho snažili integrovat do mainstreamu a dokonce organizovali konference, kde se účastnili světoví politici. Ale snahy přimět státy jednáním, aby omezily své emise, selhaly. Kjotský protokol globálního snížení emisí nedosáhl. A i úsilí o nový Kjotský protokol narážejí na neochotu států snížit si životní úroveň.

Klimatické hnutí si tyto neúspěchy vysvětluje jako důsledek spiknutí ropných korporací, které Úsilí podkopávají. Alarmisty ovládla paranoia. Kdokoli s jejich názory nesouhlasil, byl hned pokládán za podplaceného agenta ropných společností (Exxon, Big Oil), které chtějí pro mrzký profit zničit planetu, klima a environmentální hnutí.

Pokud to nepůjde po dobrém, půjde to po zlém, radikalizují se alarmisté.

Maurice Strong v interview pro magazín WEST z roku 1990 vyhrožoval: „Co kdyby malá skupinka světových státníků došla k závěru, že Zemi hrozí obrovské nebezpečí kvůli chování bohatých zemí. Má-li svět přežít, ty bohaté země se musí smluvně zavázat, že sníží svůj dopad na přírodu. Ale učiní to? ... Závěr zní, že nikoli. Bohaté země to neudělají. Nezmění se. A proto, aby planetu zachránili, tato skupinka státníků by se rozhodla: „Není snad jedinou naději pro planetu, aby se průmyslová civilizace zhroutila?“ Není snad naší povinností, toho docílit?“ (viz video a text zde).

Jinak řečeno. Maurice Strong nám říká, že pokud nepodepíšeme přísnější Kjótský protokol, vynasnaží se zničit civilizaci!!! Prý je to jeho mravní povinnost. K nutnosti zničit civilizaci se přihlásil i přední světový mystik... totiž klimatolog, James Hansen z NASA (o tom už jsem psal zde).

Nebo si poslechněme, co napsal tiskový mluvčí Greenpeace India po krachu Kodaně: "Politici selhali. Nyní je to na nás. Musíme porušovat zákony, abychom si  vynutil legislativu, jakou chceme... Být klimatický aktivista je na nic. Nefunguje to. To, co potřebujeme, je armáda klimatických psanců... Je čas přistoupit k masivní občanské neposlušnosti.... Pokud patříte k těm, kteří věnovali svůj život podkopávání progresivní klimatické legislativy... slyšte toto: Víme kdo jste. Víme kde bydlíte."  (viz)

cor.jpg

(Pro církve a politické strany platí řada omezení. Nesmějí například agitovat ve školách. Alarmisté soudného dne to obešli tím, že se sami označují za "klub". Chytré.)

Guru na útěku

Po sarinovém útoku Asahara uprchl a skrýval se. Policie ho však dopadla. Při soudním přelíčení předstíral duševní nepříčetnost. Soud se vlekl osm let. V roce 2004 dostal trest smrti.

Možná nejvlivnějším členem církve Alarmistů soudného dne je Maurice Strong, ropný magnát a později zakladatel environmentálního programu OSN (UNEP 1972).  Od roku 1970 byl členem kanadské odnože Římského klubu (Cacor). Maurice Strong byl pravou rukou generálního tajemníka OSN Kofi Annana do roku 2005. Tehdy uprchl před policií do Číny, protože se provalil skandál „ropa za potraviny“, do kterého byl zapleten.

Alarmisté soudného dne mají na svědomí mnohem více mrtvých než Aum. Zatímco Shoko Asahara měl k dispozici pár bomb, Římský klub má své lidi v čele klíčových institucí této planety. Mohou napáchat daleko víc škod. Například biopaliva, která prosadili na základě svých Vizí, vytlačila z polí potraviny a výsledný hladomor postihl v chudých zemích miliony obětí (viz). Strong ale nikdy nebyl souzen.

FBI extrémistické sekty zpravidla monitoruje, aby se neopakovaly incidenty typu Waco. Tentokrát poněkud zaspala. Nežli policie zasáhne, platí následující:

Naši politici by měli přijímat s velkou rezervou materiály, které přicházejí z OSN. Stejně jako naši klimatologové by si měli dvakrát rozmyslet, než budou citovat nějaké materiály IPCC. Tuto opatrnost doporučujeme i školám. Řada materiálů o životním prostředí je totiž kontaminována kázáním mystiků jako je Matka Shiptonová nebo Maurice Strong.

  

K další četbě:

Peter Foster. The Master of Green Socialism. Peter Foster kritizuje, že Maurice Strong v roce 2010 dostal cenu Four Freedoms Award.

Claudia Rosett. At the United Nations - the Curious Career of Maurice Strong. O Strongovy podezřelé praktiky se zajímala nadace na boj proti terorismu a extremismu, Foundation for Defense of Democracies, založená po 11. září. Její stálá spolupracovnice Claudia Rosett napsala o Strongovi řadu článků. Hlavně o skandálu "ropa za potraviny".

Environmentalist Wacko Quotes.  Inspirující citáty slavných environmentalistů prosazující zničení lidstva a civilizace. Zabij člověka a pomůžeš přírodě.