Eurobarometr: Jen 5% Evropanů pokládá oteplování za problém

16.03.2014 23:49

Evropská komise chce do roku 2020 věnovat 20% svého rozpočtu na boj proti globálnímu oteplování. Označuje změnu klimatu za největší hrozbu naší doby. Obyvatelé EU si ale myslí něco jiného.

V průzkumu veřejného mínění Eurobarometr lidé odpovídali na otázku, které 2 problémy pokládají za nejzávažnější. Polovina lidé odpověděla, že největší problém je nezaměstnanost. 12% lidí má problém s imigranty. 8% lidí pokládá za největší problém školství. Životní prostředí, klima a energie dohromady trápí jen 5% lidí.

Podíváme-li se na výsledky jednotlivých států, v ČR má strach z globálního oteplování 3% lidí. Oteplování se opravdu bojí jen v Dánsku, Německu, Švédsku a na Maltě, kde se tepla bojí 15-21% lidí. Statistik Bjorn Lomborg to vysvětluje takto: "Jsou to ty státy, které se nejméně musejí strachovat o svou ekonomiku. Když jste bohatí a nic vás netrápí, můžete si dovolit dělat si trochu starost i o oteplování. Jinak se ale lidé starají o naléhavější věci."

Reference:

  • Standard Eurobarometer 80, Autumn 2013. Public opinion in the European Union. https://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_first_en.pdf
  • https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10152349665523968&set=a.221758208967.168468.146605843967&type=1&theater (Lomborgův facebook)