Greenwash: EU splnila Kjótský protokol účetními triky

05.05.2010 12:02

(guardian, theecologist, allgov, sei)  Podle loňské studie SEI (Stockholm Environment Institute) je evropská politika boje proti skleníkovým plynům jen papírový tygr. Například Velká Británie vykazuje, že se jí jakoby podařilo splnit Kjótský protokol a snížila emise skleníkových plynů od roku 1990 asi o 18%. Toho se však dosáhlo tím, že výrobní fabriky byly přestěhovány mimo EU, často do Číny. Spolu s nimi z EU mizí pracovní místa a HDP. Emise tedy zmizí v EU a protunelují do Číny. Výrobky vyrobené v Číně se pak dovezou zpátky do Británie.

Je to takové "zametání evropských GHG emisí pod čínský koberec." Čína v roce 2007 překonala USA a stala se jedničkou v emisích skleníkových plynů. Ale celá třetina výroby je výroba pro vyspělé země.

Pokud se podíváme na růst britské spotřeby výrobků (při jejichž výrobě vznikají emise), ukáže se, že VE SKUTEČNOSTI emise, za které Britové nesou odpovědnost, vzrostly o více jak 20%.

Interní dokument Evropské komise, který unikl na veřejnost počátkem roku 2010, zase ukazuje, že EK plánovala účetními podvody papírově splnit i ekologické cíle v otázce biopaliv. Palmové plantáže by se překlasifikovaly na „pralesy“ a tím by na papíře už jakoby nedocházelo k likvidaci pralesů, když se vykácí a nahradí pěstováním biopaliv.

Eko-aktivisté takovéto fiktivní předstírané ochraně přírody říkají "greenwash".