Druhé vyšetřování M. Manna u konce: Byl blahořečen

07.07.2010 21:06

(pdf) Penn State University, zaměstnavatel Michaela Manna, rozšířila vyšetřování o pohovor s pár dalšími osobami. A nyní 4. července 2010 vydala konečnou zprávu. Samozřejmě očišťující. Jednou z osob, které komise vyslechla, byl kupodivu známý skeptik dr. Richard Lindzen. Za zmínku stojí jeho reakce, když mu řekli, že Manna osvobodili ze 3 ze 4 obvinění.

Lindzen: "To je naprosto neuvěřitelné. Vždyť ty věci jsou v těch e-mailech jasně napsané. Co se to tady děje?" ( It's thoroughly amazing. I mean these are issues that he explicitly stated in the emails. I'm wondering what's going on).

Komise zaujala stanovisko, že vědeckou kvalitu vědce poznáte podle jeho portmonky. Uvedla seznam grantů, které dostal, a vyvodila z toho: "Tato úroveň úspěšnosti při navrhování výzkumných projektů a získávání financování na jejich realizaci jednoznačně klade dr. Manna mezi ty nejrespektovanější vědce v oboru. Takový úspěch by nebyl možný, kdyby nesplňoval či nepřekračoval ty nejvyšší standardy ve své profesi."

Dále uvedli, že když se lumpáren dopouštějí všichni v oboru, tak je to v pořádku. "Způsob, jak dr. Mann užíval a sdílel zdrojový kód svého softwaru byl v rámci akceptovaných zvyklostí v oboru."

Dále uvádějí, že když spřátelená lobby Mannovi za jeho poslušné aportování grafu udělila cukřík, je to známka kvality. "Kdyby jednání dr. Manna v jeho výzkumu vybočovalo ze zavedených zvyklostí, nemohl by dostat tolik cen a diplomů."

Kdyby podle těchto kritérií Norimberský tribunál soudil dr. Mengeleho, musel by být také osvobozen.

Zajímavost: Ve vyšetřovacím výboru byl nějaký Fred W.Vondracek, který na Penn State učí a narodil se v Německu za WW2. Že by české kořeny?

A ještě poznámka: Mannovy závěry z Třetí zprávy IPCC dnes už nebere vážně ani IPCC. Ve čtvrté zprávě je už nenajdete. Jeho tvrzení, že rok 1998 či 90.léta byla nejteplejší za tisíc let, se totiž nedají obhájit. Není pro ně důkaz. K tomu ostatně dospěla už před pěti lety Northova a Wegmanova komise.