Drábek: Malá Climategate po česku

14.12.2010 17:47

(blog) Geolog Karel Drábek na svém blogu zveřejnil článek, který stojí za přečtení.

Zde jen pár citací:

UHLÍK NA SEZNAMU OHROŽENÝCH DRUHŮ

"Ani uhlí, ani ropa nejsou nejdůležitějšími skladišti uhlíku v zemské kůře. Naprostá většina je v podobě uhličitanů, tedy vápence a dolomity. Dokonce ani většina uhlí nebo ropě podobných sloučenin nebude nikdy těžena, jsou totiž v hornině rozptýlené a tudíž nedostupné. Nebo jinak – do oběhu jsme schopni vrátit jen malou část uhlíku.Zalednění konci ordoviku nezabránil ani podstatně vyšší obsah oxidu uhličitého v atmosféře. Na ubývání obsahu oxidu uhličitého reaguje i biosféra. Ubývá biomasa – celkové množství živých organizmů se zmenšuje. Země vůbec není dokonalý, samočinně se regulující stroj. Oxid uhličitý, který se dostane do hornin, se jen díky kontinentálnímu driftu a následné sopečné a horotvorné činnosti  pomalu vrací do oběhu. Ke snížení obsahu oxidu uhličitého došlo na konci prvohor. I tehdy byla pevnina kolem jižního pólu, i tehdy došlo k zalednění."

MALÁ CLIMATEGATE PO ČESKU

"Podstatné je, že klimatologie je zneužívána pro politické ambice. Alarmisté jsou i na zdejším blogu – Dusík (bývalý ministr ŽP), Petržílek (bývalý stínový ministr ŽP), Moldan (neúspěšný kandidát na senátora). Je jen náhodou, že po volbách přestali psát? A je náhodou, že se proti nim neozval v diskuzi žádný klimatolog?

Máme brát vážně publikaci našich předních klimatologů Ladislava Metelky a Radima Tolasze, vydané díky laskavé podpoře Heinrich-Böll-Stiftung (mají vazby na německé Zelené), ke které napsal předmluvu B. Moldan? V diskuzi jeden z autorů prohlásil, že při recenzi předmluvu nečetl a že s ní souhlasí tak „půl na půl“. Přesto se proti takovému postupu nikde neohradil. Taková malá Climategate po česku.

Alarmistický postoj je v této publikaci neoddiskutovatelný. Jako příklad můžeme vzít hrozbu zastavení Golfského proudu v důsledku tání ledovců. Jak autoři píší, k něčemu takovému už v minulosti došlo  při protržení hrází velkých ledovcových jezer na severoamerickém kontinentu. K tomu jen poznámka - tedy vodním přívalem o několik řádů větším, než je schopné vyprodukovat tání ledovce v Grónsku.

Diskutuje se, jak bude nutné omezit přibývání oxidu uhličitého v atmosféře. Ta horší část scénářů uvádí, že teplota stoupne až o 40 C. Je to tedy zhruba teplota kulminujícího interglaciálu. Teplota, která tady byla během čtvrtohor už vícekrát.

Autoři píší doslova: Při zvýšení průměrné globální teploty o 1,5–2,5°C ohrožuje nevratné vymření zhruba 20–30 % druhů rostlin a živočichů. V předchozích interglaciálech však nic takového nepozorujeme."

KDO JE KLIMATOLOG, AŤ ZVEDNE RUKU

Závažná je také otázka vědecké poctivosti klimatologů. Ke klimatu mají co říci i jiné vědní obory. Pokud mají výhrady fyzikové, historici, pedologové, geologové a další, znamená to při nejmenším varování, že něco není tak úplně v pořádku. Argumentovat tím, že dotyčný není klimatolog je nesmysl. Aféra Climategate mohla vzniknout právě díky nedostatku komunikace s dalšími vědními obory – přitom není podstatné, jestli k úpravě dat a výsledků skutečně došlo. Tendenčně lze napsat práci i bez falšování dat. Tam, kde se točí peníze a není dostatečná kontrola, je vždy nebezpečí korupce