Drábek: Jak potopit ostrovy

02.11.2011 18:38

Ukázka z článku:

"Vertikální pohyby zemské kůry jsou měřitelné i dnes. Východní pobřeží USA klesá, podobně klesá i pobřeží Egypta (přesto Nil vytváří rozsáhlou deltu). V Evropě je nejrychleji klesající oblastí delta Pádu (na jejím okraji jsou Benátky), klesá severní Francie, Holandsko a severní Německo. Stoupajícími oblastmi jsou Skandinávie, Skotsko a Sicílie."

Čísla na mapce ukazují stoupání (nebo klesání) části Evropy v mm za rok. Převzato z Kukala

 

"Geologické procesy způsobující zdvih nebo naopak pokles částí zemského povrchu ovlivnit nedokážeme. Částečně můžeme ovlivnit erozi rozumnou péčí o krajinu, v některých případech i technickými zásahy, jako jsou hráze. Těmi je možno zpomalit i postup moře, případně na úkor moře rozšířit pevninu. Je to vždy lepší a účinnější, než snaha za velkých nákladů omezovat CO2 v atmosféře."

Zbytek si přečtěte na:

Karel Drábek. Jak potopit ostrovy (Neviditelný pes 1. 11. 2011)