Dr.Rancourt: Oteplovací alarmismus je úpadkový sociální jev … čistě imaginární problém střední třídy bohatého světa

28.07.2010 12:28

(climatedepot)  Článek Marca Morana z webu ClimateDepot přeložil Miroslav Pavlíček:

Levicový environmentální vědec se distancuje od hnutí globálního oteplování: Prohlašuje ho za ‚úpadkový sociální jev … čistě imaginární problém střední třídy bohatého světa‘. Připojuje se tak k dalším levicovým a středovým vědcům a aktivistům, kteří hnutí opouštějí. Fyzik Dr. Denis Rancourt bývalý profesor věd o životním prostředí a vědecký výzkumník prostředí na University of Ottawa se oficiálně distancoval od hnutí globálního oteplování.

 

 

(Foto. D. Rancourt, Ottawa University)

 

V tvrdě útočném a exkluzivním novém videu, jež Climate Depo právě uvolnilo - https://allpainnogain.cfact.org/default.asp, Dr. Rancourt prohlašuje, že celé hnutí člověkem způsobeného globálního oteplování není nic než „úpadkový sociální jev“. „Je to více než cokoliv jiného psychologický a sociální fenomén,“ vysvětluje Rancourt, který je autorem mnoha peer-reviewed vědeckých publikací, v článku z 8. června 2010 - https://activistteacher.blogspot.com/2010/06/some-big-lies-of-science.html .

Podívejte se na Rancourtovo video zde - https://allpainnogain.cfact.org/default.asp 

„Tvrdím, že zdaleka nejničivější silou na planetě jsou po moci bažící finančníci a ziskuchtivé korporace a jejich kartely podporované vojenskou mocí; a to, že globální oteplování je jen zástěrka, která pomáhá ke skrytí skutečné pravdy. Podle mého názoru aktivisté, kteří živí mýtus globálního oteplování postrádající opravdové ospravedlnění, byli v podstatě asimilováni nebo přinejmenším neutralizováni,“ řekl Rancourt.

„Globální oteplování je čistě imaginární problém střední třídy bohatého světa,“ prohlašuje.

 

 

Eko cenzura

Rancourtovo odpadlictví od hnutí hrůzy z lidmi způsobeného globálního oteplování nebylo mnoha jeho také-zelenými přáteli přijato dobře. „Když jsem ekologickým aktivistům řekl, že globální oteplování není tím, s čím bychom si měli dělat starosti, útočili na mě – vyhýbali se mi, šéfredaktoři mi nedovolili, abych své materiály publikoval v jejich magazínech,“ vysvětlil Rancourt Climate Depot - https://allpainnogain.cfact.org/default.asp .

Rancourt bez obalu rozebírá, proč jsou jeho environmentalističtí souvěrci zapleteni do protlačování klimatického alarmu. (Poznámka: Rancourt též zesměšňuje obavy environmentalistů z kyselého deště a ozónové díry. Viz níže)

„Hledají pohodlné lži, ke kterým se mohou upnout, aby si ulevili od viny, kterou cítí, že mají to privilegium být u konce planety – jakýsi druh pocitu viny přeživšího. Mnoho z těchto environmentalistů jsou vinou trpící jedinci, kteří si potřebují ulevit od viny, aniž by museli podstoupit riziko,“ řekl. „Jsou to víkendoví aktivisté … hledající lži, se kterými by se svezli.“

„Moderní environmentální hnutí zdiskreditovalo (hijack) samo sebe hledáním záminek, aby mohli zůstat v pohodě a držet se stranou skutečné bitvy. Ward Churchill to nazval pacifismus jako patologie,“ vysvětluje. „Pokud máte vážně starost o záchranu světových pralesů nebo ničení habitatů, tak bojujte proti ničení habitatů, neskočte na lep tak mizerným záležitostem jako koncentrace CO2 v atmosféře. Postavte se skutečně čelem ke svému problému; jinak oslabujete svou účinnost jako aktivistů.“

 

 

Z Gorova filmu se mu dělá špatně

Rancourt otevřeně vyjadřuje (https://allpainnogain.cfact.org/default.asp) své nepřátelství vůči dokumentu bývalého vícepresidenta Al Gora „Nepříjemná pravda“.

„Dělá se mi z toho tak špatně, že jsem musel utéct z promítání. Ten film uráží inteligenci diváka. Tento film vůbec nepočítá s tím, že by divák mohl myslet vlastní hlavou,“ řekl Rancourt.

Rancourt lamentoval jak, „mu to ti environmentalisté mohou baštit a zcela nekriticky ten Gorovův film odsouhlasit.“

Gore, „na mě dělá dojem jako někdo, kdo pracuje pro někoho – jako někdo, kdo z toho finančně těží. Nedělá na mě dojem někoho, kdo má spontánně starost o životní prostředí či sociální spravedlnost.“

Rancourt ani trochu nešetří IPCC z OSN v jejich obležení. Vědci jsou, „jmenováni vládami, jsou to vědci, kteří přijali službu v politické roli. Jejich posláním je napsat zprávu, „která“ je určená k využití vládou. Jejich cílem je dosažení závěru … je to politický proces.“ (Poznámka redaktora: Šéfredaktor Climate Depot Marc Morano se na hodinu objevil v Radio-show Dr. Denise Rancourta v květnu 2010: Morano: Pohádka o globálním oteplování … byla totální podraz, byla to podvratná práce … vědecký skandál největšího kalibru.“)- https://climatedepot.com/a/6659/Listen-Now-Morano-on-Rancourts-Radio-Show-for-1-Hour-The-global-warming-narrativewas-total-bunko-it-was-a-con-joba-scientific-scandal-of-the-highest-order--Audio-here

 

Uhlíkoví tuneláři

Rancourt byl rovněž velice kritický k navrženému zákonu o povolenkách cap and trade.

„Někdo na tomto systému vydělá spoustu peněz. Mám k tomu obrovskou nedůvěru. Není to motivováno skutečnou starostí o sociální spravedlnost a životní prostředí. Může to být jen o mocných finančnících. Vidím to jako hrozný podfuk,“ řekl Rancourt s dodatkem, s nímž úplně souhlasím, že to vnímá stejně s britským environmentalistickým guru Jamesem Lovelockem, který obchod s uhlíkem nazval „překročením rubikonu gigantického podfuku.“ - https://climatedepot.com/a/2516/Flashback-Environmental-guru-Lovelock-slams-carbon-trading-Most-of-the-green-stuff-is-verging-on-gigantic-scam

Ale jsou to jeho kolegové universitní profesoři, s nimiž má Rancourt nejmenší trpělivost.

„Jsou to téměř všichni služební intelektuálové. Ti nebudou opravdu žádným způsobem kritizovat něco ohrožujícího mocenské zájmy, které je drží v jejich zaměstnání. Jmenovací proces je jen procesem k utváření tvárných a poslušných intelektuálů, kteří pak budou cvičit další intelektuály,“ řekl Rancourt.

„Máte tuhle armádu universitních vědců a ti musí předstírat, jak provádí důležitý výzkum, aniž by kdy skutečně účinně kritizovali mocné zájmy. Tak to, o co usilují, jsou prchavé sterilizované problémy jako kyselý déšť či globální oteplování,“ dodal. Celý tento proces podle Rancourta, „pomáhá neutralizovat jakýkoliv druh odštěpenectví.“

„Když objevíte něco zlého, tak se rychle naučíte a oni vám i řeknou, že bude lepší, když budete mlčet a dál držet stranickou linii – závisí na tom totiž vaše kariéra,“ řekl Rancourt.

 

 

Některé klíčové citáty z Denise Rancourta:

Levicový vědec o životním prostředí a fyzik Dr. Denis Rancourt: Některé velké vědecké lži – červen 2010 - https://activistteacher.blogspot.com/2010/06/some-big-lies-of-science.html

Výtah z Rancourta: Vědci o životním prostředí naivně i vědomě pracují ruku v ruce s šizuňky finančních korporací, médii hlavního proudu, politiky a státními i mezinárodními byrokraty, aby zamaskovali skutečné problémy a vytvořili příležitosti k zisku pro mocné vyvolené elity … Odhalil jsem tento podfuk s asimilací globálním oteplováním v článku Alexandra Cockburna píšícího pro The National označený za ‚jeden z nejlepších článků o mýtu globálního oteplování vytvořený z levicové perspektivy. […]

Můj článek naléhal na Davida F. Nobleho, aby tento problém přezkoumal a napsal Korporativní klimatický puč, v němž odhalil, jak média následovala finanční sektor v uvědomění si bezprecedentního potenciálu výnosnosti, jaký by mohly představovat zelené činnosti. […] , kde tvrdil, že zdaleka nejničivější silou na planetě jsou po moci bažící finančníci a ziskuchtivé korporace a jejich kartely podporované vojenskou mocí; a to, že globální oteplování je atrapa problému, která pomáhá při skrytí skutečné pravdy. Podle mého názoru aktivisté, kteří živí mýtus globálního oteplování postrádající ospravedlnění byli v podstatě asimilováni nebo přinejmenším neutralizováni.“

„Globální oteplování je čistě imaginární problém střední třídy bohatého světa.“

 

 

Rancourt zesměšňuje tvrzení o ozónové díře: ‚Znáte někoho, koho zabila ozónová díra?‘

Rancourt se vysmívá tvrzením o kyselém dešti: Jako fyzik a vědec o Zemi, který se stal vědcem o životním prostředí, jsem nemohl najít příklad odhaleného negativního dopadu kyselého deště na jezera či lesy. Podle mého názoru, odporujícího opakovaným tvrzením vědeckých autorů, výzkum kyselého deště ukazuje, že kyselý déšť nemohl být možnou příčinou tohoto problému‘ – dospěl jsem k závěru, že to byl falešný problém. […] Kyselý déšť je velice, velice podobný globálnímu oteplování. Sterilní pseudoproblém. To, co jsem zjistil během výzkumů od 50. let a k čemu jsem dospěl, je, že to byl falešný poplach. Účinek kyselého deště na kyselost jezer byl tak jemný a tak obtížně měřitelný – téměř nemožné ho (ten švindl s kyselým deštěm) změřit, a to v době, kdy lesy ničily skutečné škodliviny.

Rancourt není mezi levicovými a středovými vědci a aktivisty sám, kdo se odštěpil od lidmi způsobeného globálního oteplování. (Výtahy z projevu senátora Jamese Inhofa člena Komise pro životní prostředí a veřejné práce z roku 2009)

Senátor Inhofe: Je čím dále jasnější, že skepticismus ke strachu z lidmi způsobeného globálního oteplování není stranickou záležitostí levice versus pravice. Ve skutečnosti mnoho vědců a aktivistů, kteří jsou též angažováni v environmentálním pokroku, věří, že protlačování klimatického strachu „asimilovalo“ či „uneslo“ zelené hnutí.

V říjnu 2009 byla věda o globálním oteplování tak vyčpělá, že i aktivisté na zeleném festivalu vyjadřovali pochybnosti (https://www.huffingtonpost.com/harold-ambler/mr-gore-apology-accepted_b_154982.html) z lidmi způsobeného klimatického děsu.

Levicový blog Huffington Post mnohé překvapil zařazením článku z 3. ledna 2009 od Harolda Ambera vyžadující od Gora omluvu (https://www.huffingtonpost.com/harold-ambler/mr-gore-apology-accepted_b_154982.html ) za šíření nepodloženého strachu z globálního oteplování. Článek v Huffington Post Gora obvinil, že řekl „největší kapitální blbost, kterou kdy v historii lidstva nakrmili veřejnost,“ když prohlásil, že ohledně globálního oteplování má věda „jasno“. Huffington Post v článku nadepsaném „Pane Gore, omluva se přijímá,“ dodává, „je to pan Gore a jeho bratrstvo, kdo je jako ti, co věří v placatost Zeměkoule,“ nikoliv skeptici.

Článek v Huffington Post pokračuje. „Nedovolme ani, abychom si zmrzačili vlastní ekonomiku absurdním označením oxidu uhličitého za škodlivinu, ani abychom zmrzačili rozvoj ve třetím světě, kde den po dni pokračuje nezměrné utrpení.“

Britský fyzik atmosféry Richard Courtney levicově centristický socialista je dalším z disidentů lidmi způsobeného klimatického děsu. Courtney expert revidující IPCC OSN a britský konzultant klimatické a atmosférické vědy sám sebe popsal jako socialistu, u kterého též došlo k odmítnutí lidmi způsobeného klimatického děsu.

V roce 2008 Courtney prohlásil (https://switchboard.nrdc.org/blogs/pgutis/public_enemies.html/lcomment1161), že „neexistuje korelace mezi antropogenickými emisemi GHG (skleníkových plynů) a globální teplotou.“

Ke Courtneymu se připojuje mnoho dalších progresivních vědců o životním prostředí:

Bývalý člen Greenpeace a finský vědec Dr. Jarl R. Ahlbeck, docen environmentální technologie a chemického inženýrství v Abo Akademi University ve Finsku, který též autorizoval 200 vědeckých publikací, je rovněž skeptikem vůči člověkem způsobené klimatické zkáze. Ahlbeck v roce 2008 napsal: „Na rozdíl od obecné víry, globální oteplování od roku 1995 neexistuje nebo je jen nepatrné, a dokazují to dvě naprosto nezávislé datové sady. Ale ani do té doby měření neposkytují žádný podklad pro obavy z budoucího katastrofického oteplení.“ (https://www.factsandarts.com/articles/no-significant-global-warming-since-1995/)

 

 

Vědec a celoživotní liberální demokrat odmítá klimatický děs

Celoživotní liberální demokrat Dr. Martin Hertzber, penzionovaný námořní meteorolog s PhD z fyzikální chemie též v roce 2008 deklaroval svůj disent od oteplovacích děsů. „Jako vědec a celoživotní liberální demokrat shledávám neustálé znovuomílání anekdotických žvástů obchodníků s děsem o lidmi způsobeném globálním oteplení jako medvědí službu vědě,“ napsal Hertzberg. „Alarmisté globálního oteplování se ani neobtěžují daty! Všechno, co mají, jsou nedopečené počítačové modely, které úplně ztratily styk s realitou, a už je dávno dokázáno, že jsou špatně,“ dodal Hertzberg. (https://climaterealists.com/index.php?id=1872)

Geolog z akademie Dr. Robert Giegengack, bývalý předseda Fakulty o Zemi a vědě o životním prostředí na University of Pennsylvania veřejně prohlásil, že v roce 2000 volil Gora, a řekl, že by to udělal znovu. Ale Giegengack nesouhlasí s Gorovým vědeckým hlediskem prohašujícím globální oteplení za jeden z deseti hlavních ENVIRONMENTÁLNÍCH problémů, jímž svět čelí, ani jedním z deseti hlavních problémů to není. „Ohledně schopnosti lidského druhu způsobit škody globálním oteplením si nemyslím, že to patří mezi 10 hlavních,“ řekl Giegengack v interview ve vydání Pennsylvania Gazette z května až června 2007. (https://www.upenn.edu/gazette/0507/gaz01.html)

 

 

‚Intelektuální rouhání‘

Ke Giegengackovi se přidávají další liberální vědci o prostředí a aktivisté.

Alexander Cockburn, žurnalistický samorost, který ve většině záležitostí zaujímá levicové stanovisko, tepe do domnělého konsensu o globálním oteplování – (https://www.spiked-online.com/index.php?/site/article/4624/) na politické webové stránce CounterPunch.org, kde tvrdí, že dosud neexistují žádné důkazy, že lidé způsobují vzrůst globálních teplot. Poté, co ve veřejných vystoupeních odmítal děs z člověkem způsobeného oteplování, napsal Cockburn 22. února 2008: „Chovají se ke mně, jako bych se dopustil intelektuálního rouhání.“ Cockburn politickou levici tvrdě kritizoval za to, že se chytli klimatického alarmismu. „Tento příklon ke klimatickému katastrofismu se přelévá do ústupu levice a odklonu od levicových optimistických vizí o přetvoření ekonomické povahy věcí prostřednictvím politického programu. Levice se navezla do environmentálního katastrofismu, protože si myslí, že když svět přesvědčí, že je skutečně v katastrofě, že nouzová reakce nějak povede k pozitivnímu vývoji ve věcech environmentální a sociální spravedlnosti.“ napsal Cockburn. (Viz zpráva z června 2007 a března 2008 upřesňující, jak skeptičtí vědci čelí hrozbám a zastrašování - https://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=04373015-802A-23AD-4BF9-C3F02278F4CF a https://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=865DBE39-802A-23AD-4949-EE9098538277).

CNN – není zrovna baštou konzervatismu – a tak se ještě i jeden z jejích meteorologů odštěpil od oteplovacího děsu. Chad Myers, po 22 let meteorolog s licencí od Americké meteorologické společnosti promluvil na CNN v prosinci proti tvrzení o antropogenických klimatických změnách. „Víte, myslet si, že můžeme až tak moc ovlivnit počasí, je pěkně arogantní,“ řekl Myers během „Lou Dobbsovy dnešní noci“ 18. prosince 2008. - https://businessandmedia.org/articles/2008/20081218205953.aspx - „Matka Příroda je tak veliká, svět je tak veliký, oceány jsou tak veliké – myslím si, že určitě vymřeme kvůli nedostatku čisté vody nebo vymřeme kvůli okyselení oceánů, dříve než vymřeme na globální oteplení,“ vysvětluje Myers.

Myers se připojil ke kolegovi ze CNN meteorologovi Robu Marcianovi, který Goreův film přirovnal v roce 2007 k ‚fikci‘ (https://rawstory.com/news/2007/CNN_weatherman_applauds_global_warming_skepticism_1004.html/ohttp:/rawstory.com/news/2007/CNN_weatherman_applauds_global_warming_skepticism_1004.html)  a ke kotvě CNN Lou Dobbsovi, který už o protlačování strachu z globálního oteplování prohlásil 5. ledna: „Je to bezpochyby téměř náboženství.“ - https://www.businessandmedia.org/articles/2009/20090106102328.aspx

Snad největším šokem v debatě o globálním oteplování byla nedávná konverze renomovaného francouzského geofyzika Dr. Claudie Allegreho z věřícího v děsivě nebezpečné lidmi způsobené globální oteplování na skeptika. Allegre, bývalý vůdce francouzské Socialistické strany a člen jak francouzské tak U.S. Akademie věd byl jedním z prvních vědců, který vyjádřil strach z globálního oteplování před 20 lety, ale nyní říká, že příčina klimatické změny je „neznámá“. V článku ze září 2006 „zesměšnil ty, co nazývá ‚proroky zkázy globálním oteplením‘.“ (https://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=927B9303-802A-23AD-494B-DCCB00B51A12) Allegre je autorem více než 100 vědeckých článků, napsal 11 knih a získal nesčetná vědecká uznání včetně Goldschmidtovy medaile od Geochemické společnosti Spojených států. Nyní věří, že hysterie globálního oteplování je motivována penězi. „Ekologie bezzubých protestů se stala pro některé lidi lukrativním businessem!“ vysvětlil.

 

 

‚Unesená‘ environmentální levice

Levicový profesor David Noble z kanadské York University se přidal k rostoucímu chóru rozčarovaných liberálních aktivistů. Nyní Noble věří, že hnutí „záležitost globálního oteplení vybájilo do úplné posedlosti.“ Noble 8. května 2007 napsal článek nadepsaný „Korporátní klimatické spiknutí,“ v níž upřesňuje, jak globální oteplení „uneslo“ environmentální levici a vytvořilo „korporativní klimatickou kampaň,“ jenž „odklonila pozornost od radikálních výzev hnutí za globální spravedlnost.“ – (https://www.zcommunications.org/the-corporate-climate-coup-by-david-f-noble)

Botanik Dr. David Bellamy, proslulý z britských kampaní za životní prostředí a bývalý docent z Durham University a hostitel v populárním britském televizním seriálu o divoké přírodě konvertoval z věřícího na skeptika globálního oteplování. Belamy přesvědčený environmentalista nyní říká, že ta změna ho stála kariéru u BBC. V roce 2008 Ballamy řekl: „Podle mého názoru neexistuje absolutně žádný důkaz, že oxid uhličitý má cokoliv co dělat s obranou proti katastrofě. Vědci se jednoduše dostali na šikmou plochu. Ve skutečnosti to už ani není věda, je to anti-věda. Neexistuje pro to žádný důkaz, jsou to jen projekce a když se podíváte na ty modely, které lidé jako Gore používají, uvidíte, jak z nich vyzobávají jak hrozinky jen ty, které podporují jejich víru.“ (https://www.dailyexpress.co.uk/posts/view/69623)

Geolog Peter Sciacky se ozývá jak ozvěna tohoto sílícího zpětného rázu (https://epw.senate.gov/public/index.cfm?FuseAction=Minority.Blogs&ContentRecord_id=DE6A54BF-802A-23AD-45ED-60AE6F3FEBE2 ) v řadách levicových aktivistů ohledně globálního oteplování. Sciacky, který sám sebe popisuje jako „liberála a levičáka“ 9. června 2007 napsal: „Neznám jediného geologa, který věří, že globální oteplování je lidmi způsobený fenomén.“

Ekolog Dr. Patrick Moore, zakládající člen Greenpeace se též přidal do řad disidentů. „Je jasné, že obavy, že lidmi vyvolané emise CO2 a rostoucí koncentrace CO2 v globální atmosféře způsobují současný trend globálního oteplování, je hypotézou, která dosud nedosáhla úrovně dokázané teorie. Příčinná souvislost nebyla dosud žádným přesvědčivým způsobem předvedena,“ napsal Moore, vedoucí vědec Greenpeace v roce 2006. (Konec z výňatku z Inhofeovy řeči.)