Derocher: Medvědí peer-review byla koupená?

28.08.2011 11:48

Jedním ze symbolů globálního oteplování se stali topicí se lední medvědi. Může za to hodně Al Gore, který ve svém filmu Nepohodlná pravda (2006) citoval výzkum Charlese Monneta. Monnet v roce 2004 při letu letadlem viděl cosi, co mu připadalo jako 4 utopení lední medvědi. V článku, který o tom napsal, z toho vyvozoval dalekosáhlé závěry o vlivu globálního oteplování na tání ledovců a topení medvědů.

Porobnosti viz v článku Poslední lední medvěd na světě

Jak mohl přes recenzní řízení projít článek, který má takové chyby a dělá z tak nedostatečných podkladů tak nevědecky nepodložené dalekosáhlé závěry?

Možná to souvisí s tím, že recenzentem byl Andrew Derocher. Člověk, kterému Monnet v téže době přihrál tučné dotace za 1 milion dolarů. Tak to alespoň líčí zvláštní detektiv David Brown, který Monneta vyšetřuje, ve svém dopise. Monnet přiznal, že pomáhal Derocherovi zpracovat žádost o dotaci. Potom Monnet seděl v komisi, která žádost posuzovala a doporučila ke schválení. Jako předseda této komise (Technical Proposal Evaluation Committee) tedy Monnet schvaloval návrh, který sám předtím pomáhal psát! To ovšem tehdy Monnet nikomu neprozradil. Záhy poté vděčný Derocher dal příznivou recenzi na Monnetův článek. Článek, který pomohl vybudit peněžní toky na výzkum údajně ohrožených medvědů.

Derocherův program zaplacený z této dotace stále běží a týká se, jak jinak, výzkumu ledních medvědů. V rámci vyšetřování Monneta byl na čas pozastaven (viz).

Derocher by ale nestrannou recenzi nedal tak jako tak. Je totiž známý alarmista, jak dokládá následující historka:

Při Mezinárodní unii pro ochranu přírody (International Union for the Conservation of Nature, IUCN) existuje odborná skupina pro lední medvědy (PBSG). V létě 2009 se sešla v Kodani na patnáctém zasedání.  Derocher tehdy PBSG předsedal. A byl to on, kdo klimaskeptickému polárnímu badateli Mitchellu Taylorovi poslal dopis, ať nejezdí. Aby nekazil konsensus („it was the position you've taken on global warming that brought opposition”).

Tato epizoda dokládá starý známý fakt, že v úzké komunitě, kde všichni sdílejí zájem přehánět a přehánět a vzájemně se recenzují a vzájemně si schvalují funance, je těžké docílit opravdu nestranného recenzeního posudku.

Nejhorší je, že podle organizace PEER, která Monneta hájí, jsou takové postupy prý v klimatickém výzkumu "běžná praxe" (Everything he did was standard practice). Mínili to jako ospravedlnění, mě to ale připadá spíše znepokojivé než uklidňující.

 

Reference:

Christopher Booker. Polar bear expert barred by global warmists. Telegraph 27 June 2009.

Emily Yehle. Interior Watchdog Sees Potential Conflict in Suspended Biologist's Role Vetting Polar Bear Study. NYT 18.srpna 2011

L.Motl. Monnett may have sent $1m to Derocher for a review