CzechGlobe inscenuje alarmistické divadlo?

29.09.2011 17:11

Před časem jsem psal o tom, že USA sice bankrotují, ale americká Akademie věd přesto rozhazuje peníze na klima-alarmistické divadlo

https://www.klimaskeptik.cz/news/usa-bankrotuji-ale-na-klimaticke-divadlo-penize-jsou/

A vida, tento skvělý trend konečně dorazil i do naší vlasti.

https://www.ekumakad.cz/cz/akce/premiera-divadelni-hry-zmatek-nad-zmatek

https://www.ekumakad.cz/cz/projekty/dramaticka-klimaticka-zmena-a-afrika

https://www.topzine.cz/zmatek-nad-zmatek-julesa-verna-priucme-se-neco-pro-pristi-generace

https://www.divadlopolarka.cz/zmatek.php (fotky z představení, premiéra

Cituji: "V rámci mezinárodního projektu „Dramatická klimatická změna a Afrika“, vedeného Ekumenickou akademií Praha, vznikla nová česká divadelní hra. Na motivy románu Julese Verna ji napsal dramatik Roman Sikora."

Hra "Zmatek nad zmatek" pojedná o zlých lidech, kteří způsobí globální oteplování, aby se napakovali. "Pól tak roztaje ještě rychleji a jasnozřivě skoupené bezcenné parcely v Africe bude možné za výhodné ceny opět prodat. A i kdyby měl být při tom svět definitivně zdevastován, vždy je tady přece možnost, že se za zisky ze všech světodějných obchodních transakcí koupí zeměkoule nová.“

Hru inscenuje divadlo Polárka z Brna. Čirou náhodou  právě v Brně sídlí nový klimatologický ústav CzechGlobe, jehož mediálním mluvčím je přední český klima-alarmista Jan Hollan. Podle mne to spolu souvisí, i když důkaz pro to nemám. Připadá mi to ale velmi pravděpodobné (very likely).

 

Dramatik Sikora říká: "V českých poměrech není politické divadlo vůbec samozřejmostí." To se pan Sikora plete. Jde spíše o to, že vláda bolševika skončila, tak jsme si odvykli. Starší ročníky to ale ještě pamatují. Agitační divadlo bylo v padesátých letech běžné. Tradice tu jsou, je na co navazovat.

Německý soubor, který se účastní téhož alarmistického projektu, říká, že cílem je "udržení míru, porozumění mezi národy a sociální spravedlnosti především s ohledem na Třetí svět. (…) Divadlo, které chce ovlivňovat svět, musí otřásat a rozesmávat, musí rušit a vést k přemýšlení i vyvolávat hněv. " Ano, divadlo musí burcovat masy a vést lid k třídnímu uvědomění. Desítky let jsme tato klišé poslouchali, dobře si je pamatujeme.

Projekt je z 90 % financován Evropskou komisí. Ministerstvo zahraničních věcí ČR poskytuje zbývajících 10 %. Celkový rozpočet projektu je 446 460 EUR.

Pokud autoři projektu chtějí varovat před problémy Afriky spojenými s klimatickou změnou, mohli by příští rok zinscenovat pokračování. O tom, jak v honbě za uhlíkovými kredity jsou afričtí domorodci vyháněni z domova, celé vesnice jsou vypalovány. Prý v zájmu boje s globálním oteplováním. Lidé mají udělat místo stromům, které pohlcují uhlík. https://kremlik.blog.idnes.cz/c/211824/Krvave-uhlikove-odpustky-z-Ugandy.html