Co je solární tepelná elektrárna

19.04.2011 09:04

Upozorňuji na článek Vladimíra Wagnera "Sluneční tepelné elektrárny" (Osel.cz 19.dubna 2011)

====================

 

"Solární tepelná elektrárna pracuje jako klasická tepelná elektrárna. Elektřina se tak vyrábí pomocí parní turbíny. Pára se však produkuje pomocí slunečního záření. Počítačem řízená zrcadla vhodného tvaru odrážejí sluneční paprsky na zásobník nebo absorpční trubice, kterými protéká speciální syntetický olej. Ten se může ohřát na teploty až 400oC. Pomocí tohoto oleje se pak vytváří v parogenerátoru pára pro pohon turbíny. Stejně jako u uhelné či jaderné elektrárny pak musí pára kondenzovat v kondenzoru, který je potřeba chladit."

Tento typ elektrárny je schopen dodávat elektrinu, i když slunce zrovna nesvítí.

"V průběhu slunečního svitu se část získaného tepla ukládá do ohřevu zásobníku s tekutými solemi až na teplotu téměř 400oC. V průběhu noci nebo zamračeného počasí se pak ohřáté tekuté soli používají  pro výrobu páry nutné k pohonu turbíny. Při dostatečném objemu tekutých solí (desítky tisíc tun) je možné zajistit téměř kontinuální provoz elektrárny."

Účinnost tepelné solární elektrárny je dvojnásobná oproti fotovoltaické elektrárně. Asi 40 versus 20 procent.

"Sluneční tepelné elektrárny jsou ideální pro horké oblasti s velmi vysokým slunečním svitem. Lze využít i toho, že jejich maximální výkon je v době, kdy je potřeba nejvíce klimatizace. Vzhledem k nutnosti chlazení u elektrárny je potřeba mít dostatečné zásoby vody. Z toho důvodu je výhodná přímořská poloha. Velice vhodná je pro budování těchto elektráren oblast Středomoří."

Pořizovací cena je však velmi vysoká.

"Cena (sluneční tepelné) elektrárny Andasol 1 byla 300 milionů eur. Protože výkon je 50 MW a roční využití výkonu 40 %, tak pro nahrazení výkonu jaderného bloku EPR s výkonem 1600 MW a více než 80 % ročního využití výkonu bychom potřebovali 64 elektráren Andasol I. Jejich cena by byla přes 19 miliard eur. To je více než 3,5krát více než cena bloku EPR stavěného ve Finsku i po všech dosavadních zdraženích."