Článek V.Kremlíka v odborném časopise Úroda

13.12.2013 12:51

V prosincovém čísle (12/2013) zemědělského časopisu Úroda vyšel článek Vítězslava Kremlíka "Změna klimatu a zemědělská výroba". Měsíčník "Úroda" je odborný časopis pro rostlinnou produkci a vychází od roku 1953. 

https://www.periodik.cz/predplatne/casopis.php?akce=titul&titul=3705

https://uroda.cz/

==================================================================

Ukázka: Klimatický panel OSN (IPCC) hledá způsoby, jak zabránit oteplování (tzv. mitigace). Není ale jasné proč. Svante Arrhenius růst skleníkových plynů i teplot vítal, protože prospívá zemědělské výrobě. Na druhou stranu ochlazování by ekonomiku ohrozilo, jak dokumentuje krize během tzv. malé doby ledové (15-19.století).... Studie Davida Zhanga z roku 2011 říká: „Ochlazení od 1560-1660 vedlo k zemědělsko-ekologické, socioekonomické a demografické katastrofě, která kulminovala všeobecnou krizí sedmnáctého století.“ O vztahu krizí a teplot autoři dodávají: „Nejnižší růst populace a vrcholy různých faktorů úmrtnosti na severní polokouli se shodovaly s obdobími chladného klimatu.“ 

(B) Počet válek na severní polokouli (světle zelená), v Asii (růžová), Evropě (tyrkysová) a v suchých oblastech severní polokoule (oranžová)
(C) Počet válek na celém světě podle záznamů Wrighta (tyrkysová), Luarda (oranžová) a Breckeho (světle zelená) (Zhang 2007)

 

Celý obsah čísla 12/2013:

Reportáž
Být o krok dál než legislativa (J. Pančíková) 6

Jak to vidím já
Podpora biopaliv z potravinářských plodin – ano nebo ne? (M. Pospíšil, J. Trnka) 8

Obilniny
Polymyxa graminis – vektor významných virů obilnin (P. Ryšánek a kol.) 9
Posouzení kvality osiva vybraných druhů a odrůd jarních obilnin (H. Honsová a kol) 12
Vliv provenience osiva na vlastnosti semen následné generace u jarní pšenice (L. Bláha a kol.) 15
 Vliv intenzity pěstování a počasí na výskyt houbových patogenů pšenice (J. Hýsek, R. Vavera) 18

Olejniny
 Odrůdová citlivost olejného lnu na padlí (M. Ondřej a kol.) 21
Druhové spektrum plevelů v ozimé řepce (J. Winker) 24

Okopaniny
Poněkud nepřesné informace o bramborách (E. Hausvater, P. Doležal) 27

Pícniny
Význam čeledi bobovité a variabilita semen (J. Pelikán a kol.) 29

Téma: Pěstování kukuřice 
Kukuřice a mykotoxiny (J. Nedělník) 33
Potřebuje nepoškozenou půdu (E. Pokorný a kol.) 40
Nově registrované hybridy kukuřice (M. Povolný) 45
Význam C4 rostlin pro zemědělství (J. Kubásek) 50
Spektrum plevelů v kukuřici seté (J. Winkler) 53
Geneticky modifikovaná kukuřice (Z. Stratilová) 58
Kukuřice pro výrobu plynu (T. Koutný, K. Prokeš) 61

Polní zelenina
Polní pěstování zeleniny (K. Petříková) 65
Integrovaná produkce z pohledu kontrol na místě (O. Vacek) 68

Hospodaření
Významné změny v rozšíření plevelů na orné půdě (V. Kohout, D. Kohoutová-Hradecká) 70
Změna klimatu a zemědělská výroba (V. Kremlík) 74

Půda
Seriál: Legislativa v oblasti ochrany zemědělské půdy (T. Khel, J. Vopravil) 78

Přehlídky, semináře
Energetická kukuřice si zaslouží pozornost (L. Poláková) 79
Nová technologie si poradí se suchem (B. Venclová) 80
Připravili nový inhibitor ureázy (D. Bouma) 80
Nové přípravky a odrůdy na dohled (D. Bouma) 81

Rejstřík
Věcný a jmenný rejstřík (L. Poláková) 82

Méně známí škůdci
Květilka řepná – téměř zapomenutý škůdce cukrové řepy (J. Kazda) 85

Informační servis
Zemřel prof. Ing. Jan Štráfelda, CSc. (M. Svobodová) 86
Úroda, 1983 (D. Bouma) 86


 Článek je oponovaný