Klimaskeptik.cz má billboard: Kam zmizelo globální oteplování?

26.11.2013 19:51

(další fotografie na konci článku)

 

V listopadu 2013 ve Varšavě probíhala klimatická konference COP19. Při této příležitosti Klimaskeptik.cz přišel se svým prvním billboardem. Akci umožnil sponzorský dar jednoho z čtenářů, pana Jindřicha V., kterému tímto děkuji. Panel byl instalován v Praze na ulici Plzeňská u zastávky tramvaje „Krematorium Motol.“(1)

Inspirovali jsme se billboardem, se kterým ve Washingtonu D.C. počátkem roku 2013 přišel americký think-tank CFACT. (2)

CFACT ve své kampani chtěl upozornit na odhalení, se kterým přišel David Rose v Daily Mail v říjnu 2012. Rose upozornil, že podle doznání britských klimatologů už přes 16 let není žádné prokazatelné globální oteplování. (3)

 

Komentář:

  • Křivka ukazuje kolísání nad hladinou 14°C, což je průměrná světová teplota let 1961-1990. Poslední generaci se pohybujeme asi 0,5°C nad touto hladinou. (viz IPCC, Čtvrtá zpráva, WG1, kapitola TS3.1.1,graf TS0.6) (4)
  • Graf znázorňuje, jak dlouhé je období, kdy nevidíme růst teplot. Proto křivka začíná v době, kdy růst teplot skončil. Křivka končí létem 2012, což byla poslední data, která měl David Rose k dispozici.
  • Podle britských klimatologů Met Off trend od srpna 1997 do srpna 2012 je asi +0,03°C za deset let. Klimatologové se ale zachovali nekorektně a v prohlášení zatajili, že jejich data mají přesnost pouze plus mínus 0,04°C za deset let. Takže žádné oteplení se nedá prokázat. (5, 6)
  • Původní data ukazovala dokonce ještě menší oteplování. Pak ale klimatologové data účelově"ohřáli".(srovnej starší HadCRUT3 a novější HadCRUT4: graf)
  • Seriozní badatelé odmítají názor, že se nesmí mluvit o žádném teplotním vývoji, který trvá méně než 30 let. Třicet let je jen libovolné číslo, náhodně dohodnuté lidmi. Důležité je, co napsal David Rose: „Přestávka v oteplování už trvá stejně dlouho jako trvalo období globálního oteplování 1980-1996.“

Že má oteplování pauzu, to je dnes už široce uznávaný fakt.

  • V září 2013 Pátá zpráva klimatického panelu OSN přiznala, že oteplování má pauzu (tzv.hiatus). A trend oteplování za roky 1998 až 2012 se pohybuje kolem nuly (-0,5°C až +0,15°C) (7, 8)
  • V červnu 2013 dr. Roy Spencer, který zpracovává satelitní měření teplot UAH, informoval, že klimatické modely se mýlily a skleníková hypotéza to nedovede vysvětlit. Předpovídané oteplení nepřišlo. (9)

Tím se nic neříká o tom, zda se v budoucnosti bude oteplovat či ochlazovat. Jde o konstatování, že modely přecenily vliv CO2 a podcenily vliv přirozené variability klimatu.

 

https://www.cru.uea.ac.uk/

 

Reference:

(1)    Vítězslav Kremlík. Konferenci nezachránil ani tajfun (neviditelnypes.cz 26.11.2013)  https://neviditelnypes.lidovky.cz/klima-konferenci-nezachranil-ani-tajfun-f03-/p_klima.aspx?c=A131125_102302_p_klima_wag

(2)    CFACT billboard campaign proclaims 16 years w/o warming  (CFACT.org 28.2.2013) https://www.cfact.org/2013/02/28/release-cfact-billboard-campaign-proclaims-16-years-wo-warming-challenges-obama-gore/

(3)    David Rose v článku „Global warming stopped 16 years ago, reveals Met Office report quietly released... and here is the chart to prove it“ (Daily Mail 16.10.2012) https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2217286/Global-warming-stopped-16-years-ago-reveals-Met-Office-report-quietly-released--chart-prove-it.html#ixzz29E78OR9H

(4)    https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/tssts-3-1-1.html

(5)    The Mail on Sunday and the Met Office (GWPF 15.10.2012) https://www.thegwpf.org/the-mail-on-sunday-and-the-met-office/

(6)    https://metofficenews.wordpress.com/2012/10/14/met-office-in-the-media-14-october-2012/

(7)    Vítězslav Kremlík. Tisková zpráva OSN zatajila, že se už 16 let neotepluje (blog iDnes.cz 2.10.2013) https://kremlik.blog.idnes.cz/c/363760/Tiskova-zprava-OSN-zatajila-ze-se-uz-16-let-neotepluje.html

(8)    B1 „Atmosphere“. Summary for Policymakers. Fifth Assessment Report  (IPCC, září 2013) https://www.climatechange2013.org/images/uploads/WGI_AR5_SPM_brochure.pdf

(9)    Roy Spencer. Still epic fail: 73 climate models vs measurements – running 5-year means (drroyspencer.com 6.6.2006) www.drroyspencer.com/2013/06/still-epic-fail-73-climate-models-vs-measurements-running-5-year-means/

 

X_tram.jpg

Xboard22busvyrez.jpg

X_auta.jpg

Xnight.jpg