Dohoda z Cancúnu: Za klima Západ zaplatí 100 miliard ročně

11.12.2010 10:32

(BBC) Ve dnech 29. listopadu - 10. prosince 2010 se mexickém Cancúnu konala klimatická konference OSN  (COP16) s cílem dojednat, jak se má bojovat proti klimatu, až vyprší Kjótský protokol.

Co se provalilo v aféře Climategate či Glaciergate nijak nevadí. Klimatická politika OSN nikdy nebyla založena na vědě, takže tím se nic nemění. Je jedno, jestli je to vědecky podloženo či nikoli. O to nikdy nešlo.

Výsledek č. 1 - Nebyly přijaty žádné závazky snižování skleníkových plynů. Pouze vágní formulace, že se o tom bude dál jednat. Například Japonsko  Rusko totiž prodloužení Kjotského protokolu odmítají.

Výsledek č. 2 - Konference přijala dohodu o zřízení zeleného klimatického fondu (Green Climate Fund). Naplnit ho mají vyspělé státy z peněz nás daňových poplatníků. Fond má spravovat Světová banka. Tyto peníze se pak budou soudružsky přerozdělovat do rozvojových zemí. Do roku 2020 by měly příspěvky do tohoto fondu vystoupat na 100 miliard dolarů ročně.

Proč jim dávat peníze? Jednak to mají být reparace za to, že běloši vynalezli vědu a techniku a průmyslovou revoluci. Omluva a odškodné. A jednak si za darované peníze mají zaostalé státy koupit ekologičtější technologie. Pokud to místní papaláši nerozkradou, samozřejmě. Důležité je, že přerozdělovači v OSN budou mít co přerozdělovat (přitom jim jistě ledacos uvízne za nehty).

Závěr: Pro redukci CO2 konference nedosáhla nic. Ale o to stejně nikdy nešlo. Skutečným cílem bylo vždy posílit moc OSN a globální socialistické přerozdělování. To se podařilo a tento závazek byl přijat. Ještě se uvidí, zda bohaté státy ty peníze opravdu budou posílat.

Poznámka: Už vloni na konferenci v Kodani byl přijat jistý menší závazek (Copenhagen Accord). Bohaté státy mají v letech 2010-2012 dát rozvojovým zemím 30 miliard dolarů. To by se mi také líbilo, aby mi jen tak někdo dal 30 miliard aniž bych hnul prstem.

Copenhagen climate accord faces $30 billion aid test. Reuters 25 January 2010 https://www.reuters.com/article/idUSTRE60O31020100125