Cancún selhal: Nový kjótský protokol v nedohlednu

12.12.2010 17:41

 

V roce 1992 na konferenci v Rio de Janeiru vznikla UNFCCC dohoda, že je prý nutné nějak bojovat s klimatem, i když nikdo nemá žádné důkazy.

V roce 1997 byl přijat Kjótský protokol, ve kterém jednotlivé státy přijaly konkrétní procentuální závazky.

Nijak to nepomohlo, globální emise skleníkových plynů rostly pak ještě rychleji než před tím.

2012 kjótský protokol vyprší.

2009 na kodaňské konferenci se nepodařilo přijmout nástupce kjótského protokolu.

=============================

2010 na konferenci v mexickém Cancúnu se také nepodařilo přijmout žádný nový kjótský protokol. Žádné závazné cíle snižování skleníkových plynů přijaty nebyly. Státy jako Japonsko a Rusko rázně protestovaly, že na prodloužení kjotského protokolu nepřistoupí.

Indický ministr Jairam Ramesh si pochvaloval, že zájmy Indie se podařilo ochránit. Indičtí eko-aktivisté naopak spokojeni nejsou. "Tato úmluva je špatná pro kliimatickou akci," řekl mluvčí nevládky CSE. "Dohoda neobsahuje žádný cíl pro snížemí emisí do roku 2050, ani tam není uvedeno, v jakém roce by emise měly dosáhnout vrcholu a pak klesat."

Ramesh si pochvaluje, že se Indii podařilo dosáhnout, aby z textu byla vypuštěna pasáž, podle které měly globální emise skleníkových plynů do roku 2050 klesnout na polovinu.

 

https://sify.com/news/no-commitments-in-cancun-agreement-india-s-interests-protected-news-international-kmlsugchaih.html