Bojujme za větší znečištění ovzduší

18.04.2010 21:45

(latimes) Tomu byste nevěřili. V poslední době začínáme slýchat, že ozonová díra a znečištění ovzduší jsou dobrá věc. Protože pomáhaly bojovat proti globálnímu oteplování. Znečistěný vzduch propouští totiž dolů méně slunečního záření (global dimming).

Takže za deset let by mohly demonstrace Greenpeace vypadat asi takhle: Zelené transparenty "Zachraňme klima" a k tomu bannery "Chceme více uhelných elektráren" a "Obnovme emise freonů". A k tomu interview s aktivistou: "Začal jsem kouřit, protože chci alespoň svou troškou přispět ke znečištění ovzduší. Dělám to pro naše děti. Nechci, aby planetu zničilo globální oteplování."

Spekulace: Pokud CO2 ze spalování fosilních paliv a kouř (prach, aerosoly) ze spalování fosilních paliv působí opačně proti sobě... nevyruší se vzájemně? To by vysvětlovalo, proč zatím spalování fosilních paliv nemá žádný jednoznačný vliv na globální teploty.